Tabulka magických předpon vyskytujících se u velkých talismanů. Každý řádek obsahuje pro přehlednost několik tematicky stejných předpon (např. všechny ovlivňující manu). V prvním sloupci je název předpony, ve druhém sloupci je vlastnost, kterou s danou předponou talisman získá, a ve třetím sloupci je minimální potřebný ilvl (item level neboli úroveň předmětu). Ten však není pro každou předponu stejný za všech okolností. Tučně je tedy vyznačen potřebný ilvl a v závorce za levlem je označeno rozpětí vlastnosti, pro kterou daný ilvl platí.

Předpona Vlastnost ilvl
Stout
Burly
Stalwart
+3–12 Defense
+13–30 Defense
+33–100 Defense
1 (3–5), 7 (6–9), 12 (10–12), 17 (13–15), 22 (16–22), 27 (22–30), 32 (33–40), 37 (44–50), 42 (51–100)
Rugged +12–50 Maximum Stamina 1 (12–24), 7 (25–36), 21 (37–50)
Red
Sanguinary
Bloody
+1 To Minimum Damage
+2 To Minimum Damage
+3 To Minimum Damage
15
45
75
Jagged
Forked
Serrated
+1 To Maximum Damage
+2 To Maximum Damage
+3 To Maximum Damage
7
37
67
Bronze
Iron
Steel
+6–42 To Attack Rating
+43–87 To Attack Rating
+88–132 To Attack Rating
1 (6–12), 7 (13–27), 13 (28–42), 19 (43–57), 25 (58–72), 31(73–87), 37 88–102, 43 (103–117), 49 (118–132)
Fine
Sharp
+10–48 To Attack Rating, +1–6 Maximum Damage
+49–76 To Attack Rating, +7–10 Maximum Damage
15 (10–20/1–3), 22 (21–48/4–6)
29
Septic
Foul
Toxic
Pestilent
+5 Poison Damage Over 3 Seconds
+15 Poison Damage Over 4 Seconds
+50 Poison Damage Over 5 Seconds
+100 Poison Damage Over 6 Seconds
1
12
27
42
Snowy
Shivering
Boreal
Hibernal
+1 Min a +2–3 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
+2–4 Min a +4–8 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
+5–7 Min a +9–15 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
+8–13 Min a +16–25 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
9
15
30
45
Ember
Smoldering
Smoking
Flaming
+1 Min a +2–3 Max Fire Damage
+2–3 Min a +4–7 Max Fire Damage
+4–7 Min a +8–19 Max Fire Damage
+8–18 Min a +20–36 Max Fire Damage
5
15
28
43
Static
Glowing
Arcing
Shocking
+1 Min a +4–5 Max Lightning Damage
+1 Min a +6–17 Max Lightning Damage
+1 Min a +18–44 Max Lightning Damage
+1 Min a +45–79 Max Lightning Damage
7
14
29
44
Lucky +1–12% Better Chance Of Getting Magic Items 21 (1–4), 38 (5–7), 55 (8–12)
Lizard’s
Snake’s
Serpent’s
+3–20 to Mana
+21–39 to Mana
+40–59 to Mana
1 (3–7), 7 (8–13), 13 (14–20), 19 (21–26), 25 (27–33), 31 (34–39), 37 (40–46), 43 (47–52), 49 (53–59)
Shimmering All Resistances +3–15% 8–13 (3–6), 14–34 (8–12), 35 (13–15)
Azure
Lapis
Cobalt
Sapphire
Cold Resist +7–15 %
Cold Resist +16–20 %
Cold Resist +21–25 %
Cold Resist +26–30 %
1
10
20
30
Crimson
Russet
Garnet
Ruby
Fire Resist +7–15 %
Fire Resist +16–20 %
Fire Resist +21–25 %
Fire Resist +26–30 %
1
10
20
30
Tangerine
Ocher
Coral
Amber
Lightning Resist +7–15 %
Lightning Resist +16–20 %
Lightning Resist +21–25 %
Lightning Resist +26–30 %
1
10
20
30
Beryl
Viridian
Jade
Emerald
Poison Resist +7–15 %
Poison Resist +16–20 %
Poison Resist +21–25 %
Poison Resist +26–30 %
1
10
20
30
Fletcher’s
Acrobat’s
Harpoonist’s
+1 to Bow and Crossbow Skills (Amazon Only)
+1 to Passive Skills (Amazon Only)
+1 to Javelin and Spear Skills (Amazon Only)
50
50
50
Burning
Sparking
Chilling
+1 to Fire Skills (Sorceress Only)
+1 to Lightning Skills (Sorceress Only)
+1 to Cold Skills (Sorceress Only)
50
50
50
Hexing
Fungal
Graverobber’s
+1 to Curses (Necromancer Only)
+1 to Poison and Bone Spells (Necromancer Only)
+1 to Summoning Spells (Necromancer Only)
50
50
50
Lion Branded
Captain’s
Preserver’s
+1 to Combat Skills (Paladin Only)
+1 to Offensive Auras (Paladin Only)
+1 to Defensive Auras (Paladin Only)
50
50
50
Expert’s
Fanatic
Sounding
+1 to Combat Skills (Barbarian Only)
+1 to Combat Masteries (Barbarian Only)
+1 to Warcries (Barbarian Only)
50
50
50
Trainer’s
Spiritual
Natural
+1 to Summoning Skills (Druid Only)
+1 to Shapeshifting Skills (Druid Only)
+1 to Elemental Skills (Druid Only)
50
50
50
Entrapping
Mentalist’s
Shogukusha’s
+1 to Traps (Assassin Only)
+1 to Shadow Disciplines (Assassin Only)
+1 to Martial Arts (Assassin Only)
 
50
50
50

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabulka magických přípon vyskytujících se u velkých talismanů. Každý řádek obsahuje pro přehlednost několik tematicky stejných přípon (např. všechny ovlivňující život). V prvním sloupci je název přípony, ve druhém sloupci je vlastnost, kterou s danou příponou talisman získá, a ve třetím sloupci je minimální potřebný ilvl (item level neboli úroveň předmětu). Ten však není pro každou příponu stejný za všech okolností. Tučně je tedy vyznačen potřebný ilvl a v závorce za levlem je označeno rozpětí vlastnosti, pro kterou daný ilvl platí.

Přípona Vlastnost ilvl
Craftsmanship
Quality
Maiming
+1 to Maximum Damage
+2 to Maximum Damage
+3–4 to Maximum Damage
1
41
71
Frost
Icicle
Glacier
Winter
+1 Min a +2 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
+2 Min a +3–4 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
+3 Min a +5–7 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
+4–6 Min a +8–11 Max Cold Damage, zmražení na 1 s
5
8
15
23
Flame
Fire
Burning
Incineration
+1 Min a +2 Max Fire Damage
+1–2 Min a +3 Max Fire Damage
+2–3 Min a +4–7 Max Fire Damage
+4–7 Min a +8–14 Max Fire Damage
3
8
14
22
Shock
Lightning
Thunder
Storms
+1 Min a +2–3 Max Lightning Damage
+1 Min a +4–7 Max Lightning Damage
+1 Min a +8–21 Max Lightning Damage
+1 Min a +22–23 Max Lightning Damage
4
7
15
22
Blight
Venom
Pestilence
Anthrax
+6 Poison Damage Over 3 Seconds
+15 Poison Damage Over 4 Seconds
+25 Poison Damage Over 5 Seconds
+50 Poison Damage Over 6 Seconds
1
6
14
21
Dexterity
Strength
+3–6 to Dexterity
+3–6 to Strength
1 (3–4), 14 (5–6)
1 (3–4), 14 (5–6)
Life
Sustenance
Vita
+5–20 to Life
+21–35 to Life
+36–45 to Life
1 (5–10), 9 (11–15), 19 (16–20), 31 (21–25), 45 (26–30), 61 (31–35), 77 (36–40), 91 (41–45)
Greed 10–40% Extra Gold From Monsters 1 (10–20), 7 (21–30), 19 (31–40)
Balance 12% Faster Hit Recovery 1
Inertia 7% Faster Run/Walk 19

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Ostatní předměty.

« Zpět do sekce Magické předměty.