Tabulka magických předpon vyskytujících se u klenotů.

Předpona Vlastnost Výskyt Prefix Level Level Req.
Blanched +5–8 Defense M, R 1 1
Eburine +9–20 Defense M, R 16 12
Bone +21–40 Defense M, R 32 24
Ivory +41–64 Defense M 64 56
Scarlet +1–4 To Minimum Damage M, R 8 6
Crimson +5–8 To Minimum Damage M, R 38 30
Carbuncle +1–5 To Maximum Damage M, R 12 9
Carmine +6–9 To Maximum Damage M, R 35 27
Vermilion +11–15 To Maximum Damage M 58 50
Cinnabar +5–10% Damage M, R 1 1
Rusty +11–20% Damage M, R 13 9
Realgar +21–30% Damage M, R 45 37
Ruby +31–40% Damage M 66 58
Dun +7–12% Damage Taken Goes To Mana M, R 7 5
Brown Heal Stamina Plus +10–15% M, R 39 31
Chestnut +10–15 Max Stamina M, R 1 1
Maroon +16–25 Max Stamina M, R 17 12
Nickel +10–20 To Attack Rating M, R 1 1
Tin +21–40 To Attack Rating M, R 8 6
Silver +41–60 To Attack Rating M, R 25 18
Argent +61–100 To Attack Rating M 44 36
Bright +1 To Light Radius, +10 To Attack Rating M, R 1 1
Emerald +3–7% Better Chance Of Getting Magic Items M, R 16 12
Zircon +5–10 Mana M, R 3 2
Jacinth +11–15 Mana M, R 17 12
Turquoise +16–20 Mana M 29 21
Shimmering All Resistances +5–10 M, R 16 12
Scintillating All Resistances +11–15 M, R 34 26
Lapis Lazuli Resist Cold +5–15% M, R 2 1
Sapphire Resist Cold +16–30% M, R 19 14
Garnet Resist Fire +5–15% M, R 2 1
Ruby Resist Fire +16–30% M, R 18 13
Camphor Resist Lightning +5–15% M, R 2 1
Ambergris Resist Lightning +16–30% M, R 19 14
Beryl Resist Poison +5–15% M, R 2 1
Jade Resist Poison +16–30% M, R 19 14
Aureolic +1–3 Mana Per Kill M, R 22 16
Diamond +25–50 To Attack Rating vs Demons, +25–40% Damage vs Demons M, R 26 19
Pearl +25–50 To Attack Rating vs Undead, +25–50% Damage vs Undead M, R 18 13

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabulka magických přípon vyskytujících se u klenotů.

Přípona Vlastnost Výskyt Suffix Level Level Req.
Malice Attacker Takes Damage of 1–5 M, R 37 29
Fervor 15% Increased Attack Speed M 39 31
Frigidity 1–5 Cold Damage – 2 Second Duration M, R 16 12
Passion +1–3 Minimum Fire Damage And +6–10 Maximum Fire Damage M, R 15 11
Ennui +1 Minimum And +10–20 Maximum Lightning Damage M, R 15 11
Ire +2–5 To Maximum Damage M, R 4 3
Wrath +6–9 To Maximum Damage M, R 11 8
Carnage +11–15 Maximum Damage M 25 18
Joyfulness +1–4 To Minimum Damage M, R 5 3
Bliss +5–10 To Minimum Damage M, R 43 37
Envy +20 Poison Damage Over 2 Seconds M, R 1 1
Truth 7% Faster Hit Recovery M, R 44 36
Honor Replenish Life +1–4 M, R 47 35
Avarice +10–30% More Gold from monters M, R 1 1
Prosperity +5–10% Better Chance Of Getting Magic Items M, R 26 19
Spirit +3–8 To Life M, R 1 1
Hope +9–20 To Life M 45 37
Freedom Requirements –15% M, R 1 1
Icicle +2–3 Minimum and +6–10 Maximum Cold Damage – 2 Second Durat. M, R 37 29
Glacier +4–5 Minimum and +11–15 Maximum Cold Damage – 2 Second Durat. M 58 50
Fire +4–10 Minimum and +11–30 Maximum Fire Damage M, R 36 28
Burning +11–25 Minimum and +31–50 Maximum Fire Damage M, R 57 49
Lightning +1 Minimum and +21–60 Maximum Lightning Damage M, R 36 28
Thunder +1 Minimum and +61–100 Maximum Lightning Damage M, R 57 49
Daring +1–9 Dexterity M, R (7)*[1–3]
(19)[4–6]**
(36)[7–9]
5
14
28
Knowledge +1–9 To Energy M, R (9)[1–5]
(24)[4–6]
(41)[7–9]
6
18
33
Virility +1–9 Strength M, R (18)[1–4]
(33)[5–6]
(50)[7–9]
13
25
42

*(x) = ilvl affixu

**[x-x] = Dexterity/Energy/Strength bonus

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pokud je ve sloupci Výskyt uvedeno písmeno M, znamená to, že se daná vlastnost a přípona či předpona vyskytuje JENmagických klenotů a písmena R a M značí, že se vlastnosti, přípony a předpony vyskytují u rare i magických předmětů, resp. klenotů.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Vložitelné předměty.

« Zpět do sekce Magické předměty.

« Zpět do sekce Rare předměty.