Stejně jako lze bojovat proti monstrům, je možné se utkat i v souboji hráče proti hráči. Takový způsob hry nazýváme Player versus Player, nebo zkráceně PvP.

PvP – sporná to věc

PvP souboj je kontroverzním elementem Diabla 2. Někteří hráči se mu velkým obloukem vyhýbají a byli by nejradši, kdyby bylo PvP kompletně zrušeno. Někteří jsou jím naopak posedlí a zabíjejí monstra a hledají kvalitní předměty jen proto, aby byli lepší než ostatní hráči a dokázali je porazit. No a třetí skupinou jsou extrémní případy hráčů, kteří se baví tím, že zabíjejí ostatní hráče, aniž by druhý hráč projevil nějaký zájem. Těmto zákeřným praktikám se říká Player Killing, nebo zkráceně PK.

Ať už patříte do jakékoli z výše uvedených kategorií hráčů, musíte mít důkladně nastudovaná pravidla a zvyklosti PvP módu. Tedy alespoň pokud hrajete na Battle.netu.

Povolení PvP módu

Ve hře standardně není možné ostatní hráče nijak zranit. Můžete do nich střílet šípy nebo se je pokusit napíchnout na kopí, ale v jakémkoli případě mu to nijak neublíží. Stejně je tomu i kouzel. Pokud Sorceress vykouzlí Meteor, který dopadne na jiného hráče, nic se mu nestane. Z toho tedy vyplývá, že pro PvP je potřeba povolit zraňování ostatních hráčů. Provádí se to pomocí tzv. vyhlášení nepřátelství, ve hře známé jako „hostility“.

Aby bylo vyhlášení nepřátelství možné, herní postava hráče musí být na levelu vyšším než 9 a musí být v hlavním městě. Pokud jsou obě podmínky splněny, stačí otevřít nabídku Party (kláv. zkr. „P“) a kliknout na ikonku překřížených mečů, která se nachází u jména herní postavy (ta musí být také na levelu vyšším než 9), které chcete vyhlásit nepřátelství. Kliknutím na ikonku se vyhlásí nepřátelství nejen samotné herní postavě, ale celé skupině (tzv. party), jejíž je součástí (pokud v nějaké je). Zazní varovný signál a dané herní postavě se na obrazovce ukáže hláška, že ji bylo vyhlášeno nepřátelství. Poté dojde k vyhlášení nepřátelství i z druhé strany (aby mohl druhý hráč atakovat toho, který konflikt vyvolal).

Pokud se chce hráč zbavit nepřátelství, musí získat souhlas i toho, který mu nepřátelství vyhlásil, a postupovat obdobně jako při vyhlašování nepřátelství.

Smrt v PvP souboji

Umírání v PvP duelu je něco jiného, než smrt při běžné hře. Pokud při PvP souboji na obtížnostech Nightmare nebo Hell zemřete, neztratíte žádné zkušenosti. Jakási daň za smrt tu však stále je. A to zlato, které v tomto případě funguje stejně, jako když zemřete během normální hry.

Není to však jen zlato, které bere vítěz. Po mrtvém hráči zůstane na zemi ležet ucho, které bude navíc označeno jménem, typem a levelem postavy, které toto ucho náleželo. Funkce tohoto ucha je jednoznačná – trofej a důkaz triumfu. Ten, komu ucho původně patřilo pak udává jeho hodnotu, takže ucho Hardcore postavy je samozřejmě cennější než ucha ostatních postav. Další význam však taková ucha nemají.

PvP a hratelnost

Stručný popis změn co do hratelnosti:

Snížení poškození

Výrazné snížení poškození způsobované hráči. Všechny útoky a kouzla způsobují jen jednu šestinu poškození oproti obvyklým situacím. Výjimku tvoří Paladinova aura Thorns, jejíž vrácené poškození bylo dokonce sníženo. Druhou výjimkou je Necromancerova kletba Iron Maiden, která vrací jen jednu čtvrtinu poškození oproti normálu.

Doba trvání nedotčena

Doba trvání jednotlivých kouzel není při PvP nijak omezena. A to platí i v případě doby trvání jedu (Poison) či chladu (Cold).

Maximální zpomalení o 50%

Vlastnost Hit Slows Target zpomalí protihráče maximálně o 50%.

Přisluhovači oslabeni

Poškození pomocníků (Minions), které si může např. Necromancer povolat na pomoc, je sníženo o polovinu.

Dočasný efekt doby trvání

Doba trvání sice není v PvP nijak omezena, ale pokud hráč vykouzlí několik dlouhotrvajících kouzel a poté jinému hráči vyhlásí nepřátelství, všechna kouzla vykouzlená před vyhlášením nepřátelství vyprší.

Deset sekund čekání

Hráči, kteří se znepřátelí, musí počkat alespoň 10 sekund než opustí město přes Town Portal nebo waypoint.

Rozdíl mezi nepřítelem a monstrem

Některé skilly na hráče neplatí. Je proto potřeba věnovat pozornost popisu jednotlivých dovedností. Pokud se v něm píše o „enemies“, tedy o nepřátelích, na hráčích funguje. Pokud se tam však objeví nápis „monsters“, je jasné, že na hráče nefunguje. Týká se to dovedností jako je např. Paladinův skill Conversion.

Nepsaná pravidla PvP

Při PvP je potřeba dodržovat mnoho pravidel, ale existují i taková, která nikde napsaná nejsou. Jde o pravidla, kteří si určili sami hráči mají spíše neformální charakter. Může tedy jít například o dohodu, že se některé předměty nesmějí používat, jelikož jsou příliš silné a pravděpodobně je jim potřeba vychytat nějaké mouchy (bugs).

V některých duelech například zase platí, že se hráči během souboje nesmí léčit. Může jít ale i o dohodu, která se týká levelu, tedy že dané postavy, které se proti sobě utkají v souboji, musí být na stejném levelu atd.

Pokud se chystáte zapojit se do nějakého PvP souboje, ujasněte si nejdříve (zeptejte se ostatních), jaká jsou pravidla. Vyhnete se tak nepříjemnostem.

Herní postavy a PvP

Každá herní postava má své klady a zápory, a to jak pro boj proti monstrům, tak pro boj proti hráči. Existuje mnoho kombinací a mnoho konkrétních způsobů, jak jednotlivé postavy vyzbrojit, jakým směrem je vést a také proti komu s nimi bojovat.

Toto je seznam herních postav a jejich popis z hlediska PvP soubojů, jaké mají plusy a mínusy a případně i několik tipů a rad. Je ale na každém, jak se svojí postavou vynaloží.

Výbava PvP postav

Jsou tři způsoby hraní PvP: ofenzivní, defenzivní a týmový. Výbava se tedy v každém z uvedených případů mění a záleží na tom, na co se daná postava orientuje. Specializuje-li se například na obranu, hlavní důraz bude kladen na předměty přidávající životy, zvyšující šanci na blokování a podobně.

Důležitý je také výběr talismanů (charmů), kde ale platí jedno nepsané pravidlo, že každá herní postava by měla mít talisman Annihilus, nebo případně Hellfire Torch. U postav hrajících na blízko jsou pak užitečné prsten a amulet z Angelic setu nebo, mnohdy silnější, unikátní náhražky. No a pokud nejste zrovna nejbohatší, hodí se také rukavice, pásek a boty ze setu Immortal King.

Na závěr ještě několik užitečných předmětů pro PvP hru:

Název Typ Důležitá vlastnost
Hotspur Boty Fire Resistance
Nokozan Relic Amulet Fire Resistance
Manald Heal Prsten Mana Stolen Per Hit
Bloodfist Rukavice Faster Hit Recorvery
Thundergod’s Vigor Opasek Vitality, Strength, Lightning Absorb
Dwarf Star Prsten Fire Absorb, Life
The Rising Sun Amulet Fire Skills, Fire Absorb
Guardian Angel Brnění Resistances
Highlord’s Wrath Amulet Incereased Attack Speed, Skills, Deadly Strike
Infernostride Boty Fire Resistance
Blackoak Shield Štít Dexterity, Life, Cold Absorb
Wisp Projector Prsten Lightning Abosrb

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Multiplayer.