Pojmy, ale především zkratky využívají hráči při hře více hráčů. Ulehčují a urychlují tak konverzaci, která by obyčejně trvala delší dobu. K domluvě jim tedy vystačí ve výsledku jen několik pojmů nebo zkratek.

Všechny zkratky a pojmy jsou rozděleny do kategorií podle toho, čeho se jednotlivé zkratky týkají. V rámci jednotlivých kategorií jsou potom seřazeny podle abecedy. Zde je tedy seznam všech kategorií:

Co se týče klávesových zkratek, lze je během hry kdykoli nastavit. Mnohé z nich jsou již přednastavené, takže jen stačí se je naučit, případně si je přizpůsobit vlastním potřebám. Seznam všech přednastavených klávesových zkratek a informace o dalších příkazech během hry se nacházejí v sekci Klávesové zkratky.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Herní zkratky

 • bh = nájezd na Baala pro získání experience (na Helll)
 • bnm – nájezd na Baala pro získání experience (na NM)
 • bnorm – nájezd na Baala pro získání experience (na Normal)
 • fps – frames per second (snímky za sekundu)
 • hc – hardcore – po smrti je postava navždy ztracena
 • hf – Hell Forge – 2. quest ve 4. aktu – šance na runu
 • log – login – přihlášení
 • mob – mobile (označení monster)
 • n, nm, h – jednotlivé obtížnosti (Normal, Nightmare, Hell)
 • ng – next game (další hra)
 • q – quest (úkol)
 • rpg – role playing game („hra na hrdiny“)
 • rush – protáhnutí určitou obtížností hry (Normal, NM, Hell)
 • sc – softcore – běžné hraní – po smrti se postava obnoví
 • tele – portál do určité lokace
 • tp – town portal (teleport do města)
 • tr – nájezd na monstra v Tristramu

Základní příkazy pro Multiplayer

 • ! text – vámi napsaný text se objeví přímo nad hlavou vaší postavy
 • /con – vypíše připojené hráče a místo (hra), kde hrají
 • /f add acc – přidá hráče do vašeho seznamu přátel
 • /f del acc – odebere hráče z vašeho seznamu přátel
 • /f list – vypíše vaše přátele, zda-li jsou online a místo (hra), kde jsou
 • /f m – napíše zprávu všem ve vašem seznamu přátel
 • /games – vypíše seznam her
 • /help – vypíše všechny zde uvedené příkazy (forma nápovědy)
 • /info acc – vypíše informace o hráči (pokud nějaké má)
 • /kick – vyhodí hráče z chatu (pouze pokud na to máte právo (např. pokud máte vlastní místnost na chatu)
 • /news – vypíše nové zprávy na realmu
 • /p – vypíše pingy všech hráčů ve hře
 • /w name – pošle zprávu dané osobě „name“ (nikdo jiný ji neuvidí)

Některé příkazy fungují i při hře na TCP/IP.

▲ Nahoru ▲

Charaktery

 • Ama – Amazon
 • Assa – Assassin
 • Baba – Barbarian
 • Dudu – Druid
 • exp, xp, expy – experience (zkušenosti)
 • fr/w – faster run/walk – postava běhá/chodí rychleji
 • hp – hit points (life – životy)
 • lr – light radius
 • lup – level up – pokročit o 1 level
 • lvl – level (úroveň)
 • mp – mana points – množství many
 • Necro – Necromancer
 • npc – non-player character – postava neovladatelná hráčem – např. stojí ve městě a zadává questy)
 • Pala – Paladin
 • pc – player character – hráčova postava
 • pk – player killer – hráč, co zabíjí ostatní hráče
 • pkk – player killer killer – hráč co se specializuje na boj s pk
 • pl, pwl – powerleveling – rychlý postup z jednoho levelu na druhý, obvykle za pomoci hráče s vysokým lvl
 • pp – party please – požádání o přijetí do party
 • pve, pvm – player versus environment, players versus mob (monster) – boj proti monstrům
 • pvp – player versus player – boj hráče proti hráči
 • ress – resurrect – žádost o oživení
 • run x – získáváni xp (zkušeností) v určité lokaci
 • Soso – Sorceress
 • str, dex, vit, ene – jednotlivé vlastnosti: Strength, Dexterity, Vitality, Energy
 • trade – obchod

▲ Nahoru ▲

Předměty

 • ac – armor class
 • Ani – Annihilus
 • ar – attack rating
 • Arach – Arachnid Mesh
 • BK – Bul Kathos ring – unikátní prsten
 • Bone – Bonehew – většinou ETH
 • cb – crushing blow (drtící úder) – vlastnost – 50% šance při úderu, že obyčejným monstrům uberete 1/4 života a 1/8 speciálům monstrům (champions a bosses)
 • CoA – Crown of Ages – unikátní helma
 • cs – critical strike – kritický úder
 • def – defense – obrana
 • DF – Death Fantom – hůlka pro Cold Sorceress
 • dmg – damage – poškození zbraní nebo kouzlem
 • dps – damage per second – dmg za sekundu
 • Dracul – Dracul’s Grasp
 • ds – deadly strike (drtivý úder) – šance, že způsobíte dvojité poškození
 • dupy – duplikáty – namnožené (uber-) předměty
 • dur – durablity – životnost předmětu
 • Eschu – Eschuta’s Temper
 • fbr – faster block rate – větší šance na blokování pomocí štítu
 • fcr – faster cast rate – rychlejší kouzlení
 • fhr – faster hit recovery – šance na zotavení po zásahu nepřítelem
 • Fortune – Gheed’s Fortune
 • GA – Guardian angel – brnění pro Paladina
 • GF – GrandFather – obou-ruční meč
 • Homun – Homunculus
 • HoZ – Herald of Zakarum – štít pro Paladina
 • hr – hight rune – vysoká, kvalitní runa
 • ias – increase attack speed – vlastnost předmětu – zvyšuje rychlost útoku
 • id – identifikace, nebo identifikační číslo předmětu (dá se zjistit např. v atmě – zabraňuje to dupování)
 • IK – Immortal King’s set – elitní set pro Barbara
 • inv – inventory – inventář
 • Jalala – Jalal’s Mane
 • Lidless – Lidless Wall
 • loot, drop – předměty ze zabitého nepřítele
 • MageF – Magefist
 • Mara – Mara’s Kaleidoscope
 • Marrow – Marrowwalk
 • Nagel – Nagelring
 • NW – Nightwing Veil – helma pro Cold Sorceress
 • Ocu – The Oculus
 • Ormus – Ormus‘ Robes
 • ow – open wounds – zasažený cíl začne krvácet a ztrácet tak životy
 • pgs – perfect gems – perfektní drahokamy/gemy
 • prefix/suffix – předpona/přípona
 • prehoz – přehození předmětů mezi postavami
 • RavenF – Raven Frost – prsten
 • RF – Rainbow Facet
 • Sand – Sandstorm Trek
 • sc – small charm – malý talisman
 • shako – harlequin crest
 • sk/skill – grand charm – velký charm, který přidává +1 k určitým skillům u určité postavy
 • SOJ – Stone of Jordan – unikátní prsten
 • Storm – Stormshield
 • T – Hellfire Torch
 • TO – Trang Oul’s set – elitní set pro Cecromacera
 • TR – Tal Rasha‘s set – elitní set pro Sorceress
 • Tyrael – Tyrael’s Might
 • Water – Waterwalk
 • WT – War traveler – boty s Magic Findem
 • Zaka – Herald Of Zakarum

▲ Nahoru ▲

Runová slova

 • CoH – Chains of Honor – brnění
 • CTA – Call to Arms – zbraň
 • Deli – Delirium
 • Eni – Enigma – brnění
 • Forti – Fortitude
 • HOTO – Heart of the Oak – palcát

Skilly

 • BO – Battle Orders, ale i žádost o kompletní nabuffení warcries
 • buff – kouzlo s pozitivním efektem na postavu – např. frost armor nebo barbarské pokřiky (warcries)
 • Casting Delay- zpoždění mezi určitými skilly – např. vykouzlíte Meteor a až po určité době můžete vykouzlit další
 • cd – cooldown – viz. Casting Delay
 • Chant – nabuffení skillem Enchant – používá se ve spojení s lukem Raven Claw pro efektivní expení

▲ Nahoru ▲

Komunikace mezi hráči

 • afk – away from keyboard – mimo dosah klávesnice – jednoduše nepřítomen
 • bb – bye bye – ahoj (rozloučení)
 • bnet – battle.net
 • brb – be right back – hned jsem zpátky
 • cc – crowd control (kontrola davu)
 • cu, cya – see you – ahoj (rozloučení)
 • dc – disconnect – odpojit
 • done – hotovo
 • duel – souboj dvou hráčů
 • dunno – don’t know – nevím
 • ffs – for f*ck’s sake – nadávka
 • fu – f*ck you – nadávka
 • g2g – got to go – musím jít
 • ggg – go go go – jdi / jdeme / jděte
 • gl – good luck – hodně štěstí
 • glhf – good luck, have fun – hodně štěstí, bav se
 • gm – game master – pán hry, dohlíží na plynulost hry
 • gm, gum – guild master
 • gn – good night – dobrou noc
 • gratz – congratulation – gratulace
 • hh – haha, hehe
 • imho – in my humble opinion – podle mého názoru
 • k – ok
 • kk – ok ok
 • lag – zamrznutí hry nebo seknutí hry
 • lama – nezkušený hráč (hanlivě)
 • lol – laughing out loud – smích
 • ltr – later – později
 • m8 – mate – spoluhráč nebo kamarád
 • mmnt – moment
 • mthrfckr – motherf*cker – nadávka
 • n – need – potřebuji
 • newb – newbie – nováček, začátečník
 • nm – never mind – nevadí
 • nn – no need – nepotřebuji
 • noob – nováček (hanlivě)
 • np – no problem – není problém
 • nvm – nevermind – nevadí, neřeš to
 • o – offer – nabízím / nabídka
 • ofc – of course – samozřejmě
 • omg – oh my god – můj bože
 • otr – osoba trvale retardovaná
 • pls – please – prosím
 • rofl – rolling on the floor laughing – válím se smíchy po zemi
 • smd – suck my d*ck – nadávka
 • snafu – situation normal, all is f*cked up – nadávka
 • sry – sorry – omlouvám se / promiň
 • stfu – shut the f*ck up – buď zticha
 • thx – thanks – díky
 • ty – thank you – děkuji
 • u – you – ty
 • w8 – wait – počkej(te)
 • wb – welcome back – vítej(te) zpět
 • wfm – wait for me – počkej(te) na mě
 • wtb – want to buy – chci koupit
 • wtf – what the f*ck – nadávka
 • wts – want to sell – chci prodat
 • y – yes – ano
 • yeah, yep, yop – ano
 • yy – yes yes – ano

Seznam zkratek v online diskuzi najdete také na adrese http://cs.wikipedia.org/…skus%C3%ADch.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

▲ Nahoru ▲