Ve čtvrtém jako jediném aktu jsou pouze tři questy. Celý akt se odehrává v Pekle, takže ohně je v tomto aktu dostatek. Mezi typické znaky tohoto aktu patří Pekelná kovárna, kde zničíme Mephistův kámen duše, ale také výskyt zkorumpovaných andělů a nemilosrdných démonů, kteří nám budou komplikovat cestu za samotným pánem Teroru. Bude to totiž právě on, Diablo, kdo bude tentokrát naším hlavním nepřítelem.

Video se nepodařilo načíst.

Úvodní video k 4. aktu.

Než se k němu ale dostaneme, budeme se muset probít hordami nepřátel. Začněme tedy postupně od prvního úkolu…

The Fallen Angel (Padlý anděl)

act4q1
 • Zadává: Tyrael
 • Odměna: 2 skill body

Vydejte se přes první lokaci Outer Steppes do Plains of Despair (vchod má podobu úzkého schodiště), kde vyhledejte zkorumpovaného anděla Izuala. Zabít ho by Vám nemělo dělat problém, dejte si ale pozor na chlad (Cold), je to totiž andělova specializace. Dokáže i vykouzlit Frost Novu, která ale většinou nedělá problémy. Co ale dělá problém je počet jeho životů – má jich spousty, takže pokud nezpůsobujete příliš velké poškození, připravte se na časově náročnější souboj.

ilustrace

Souboj s Izualem trvá mnohdy opravdu dlouho.

Vcelku jde ale o jednoduchého bosse, takže by to neměl být problém. Jakmile zkorumpovaného anděla zabijete, z nebes přiletí skutečný Izual. Promluvte s ním a poté se vraťte se do města k Tyraelovi pro odměnu v podobě 2 skill bodů.

Hell’s Forge (Pekelná kovárna)

act4q2
 • Zadává: Deckard Cain
 • Odměna: gemy a runy

Z lokace Plains of Despair pokračujte (vchod má podobu úzkého schodiště) do City of Damned (waypoint), kde hledejte vchod (jde o schodiště umístěné většinou uprostřed lokace; ne na jejím okraji) do River of Flame (waypoint). Vstupte do ní a vyhledejte pekelnou kovárnu. Jakmile se k ní přiblížíte, aktivuje se Vám Quest Log a budete muset zneškodnit pekelného kováře Hephasta, který kovárnu střeží. Dávejte si pozor na jeho silné poškození, které dokáže způsobit.

ilustrace

Kovadlina původně střežená kovářem Hephastem.

Po jeho smrti seberte jeho kladivo, na kovadlinu, která se nachází uprostřed pekelné kovárny, položte Mephisto’s Soulstone, který máte již od smrti Mephista (viz poslední quest ve 3. aktu) a pomoci pekelného kladiva ho zničte. Spustí se krátká animace a z kovadliny obdržíte odměnu za splnění tohoto úkolu.

Konkrétní podoba odměny je relativně náhodná, ale platí zde některá pravidla, a to:

 • vždy jsou to 4 náhodné druhy gemů
 • 1 gem je vždy Normal kvality
 • 2 gemy jsou vždy Flawless kvality
 • 1 gem je vždy Perfect kvality

Nutno dodat, že výše uvedený seznam gemů platí pro jednoho hráče, který právě splnil tento quest. Pro lepší ilustraci si uveďme příklad týkající se Multiplayeru. Ve hře je celkem 5 hráčů a jen 3 z nich potřebují tento quest splnit. Jakmile bude tento quest dokončen, vypadne celkem 12 gemů (3×4).

datadisku Lord of Destruction byla navíc přidána šance na vypadnutí 1 runy. Zde hraje roli také obtížnost hry, podle které se potom odvíjí konkrétní šance na vypadnutí:

 • Normal: El – Amn
 • Nightmare: Sol – Um
 • Hell: Hel – Gul

Terror’s End (Konec Teroru)

act4q3
 • Zadává: Tyrael
 • Odměna: předměty od Diabla, postup do 5. aktu (jen v případě datadisku Lord of Destruction)

Z River of Flame (waypoint) pokračujte do Chaos Sanctuary. Cestou potkáte anděla Hadriela, který Vám stručně vysvětlí, že před samotným soubojem s pánem Teroru Diablem je potřeba otevřít celkem 5 pečetí. Všech pět pečetí se nachází na území Chaos Sanctuary.

U vchodu, tedy v jihozápadní části nejsou žádné pečetě. Na severozápadě jsou dvě, přičemž jedna z nich je prázdná a v druhé je boss Grand Vizier of Chaos a několik minionů typu Storm Caster. Na severovýchodě je jedna pečeť, po jejíž aktivaci se objeví boss Lord De Seis a několik minionů typu Oblivion Knight. No a na jihovýchodě jsou poslední dvě pečetě. V jedné z nich je boss Infector of Souls a skupinka minionů typu Venom Lord. Po aktivaci poslední pečeti se zatřese zem a uprostřed pentagramu, který se nachází ve středu Chaos Sanctuary, se objeví Diablo.

ilustrace

Paladin uprostřed pentagramu očekávající příchod Diabla.

Pán Teroru patří k těžším Act Bossům, ale pokud máte dostatečnou odolnost vůči ohni (Fire Resistance) a bleskům (Lightning Resistance), nemělo by být problémem ho porazit. Mezi jeho nejobávanější kouzla patří Firestorm, tedy ohnivá bouře způsobující velké ohnivé poškození (Fire Damage), nebo Red Lightning Hose, tedy proud bleskové energie, který svým bleskovým poškozením (Lightning Damage) dokáže způsobit snad ještě větší problémy. Tady to mají jednodušší postavy útočící zblízka, jelikož těm tento proud blesků nepůsobí takové škody, jako postavám, které útočí na Diabla zdálky. Těm nezbývá nic jiného, než útěk. Toho je vhodné využít i v případě předešlého kouzla Firestorm.

Mezi další Diablovy dovednosti patří Fire Nova, tedy ohnivý prstenec způsobující ohnivé poškození (Fire Damage), Cold Touch, tedy „dotek chladu“ způsobující zpomalení a magické poškození (Magic Damage), a Bone Prison, tedy kostěná věznice, kterou může vykouzlit na kohokoliv (na postavu hráče, žoldáky či další spolubojovníky) a na cokoliv (týká se to zejména Town Portalu). Nepříjemnosti může také způsobovat vysoká blokovací schopnost Diabla (Blocking rate). To může obzvláště vadit postavám útočícím zdálky (např. amazonka s lukem a šípy).

Jakmile zabijete Diabla, posbírejte ze země předměty, vraťte se do města a promluvte si s Tyraelem, který Vám otevře portál do Harrogathu, tedy do 5. aktu. To se však stane jen pokud máte datadisk Lord of Destruction (viz. následující animace).

Video se nepodařilo načíst.

Epilog po dokončení 4. aktu.

Pokud datadisk nemáte, hra pro vás končí – dostanete přízvisko a postoupíte do další obtížnosti a můžete začít opět od prvního aktu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Questy «