Fakt, že runy boli pridané do hry príchodom datadisku (základná verzia 1.07), nie je nič neznáme. Ale to, že runové slová prišli do Diabla tiež už vo verzii 1.07, je menej známa vec. Blizzard očividne plánoval tieto runové slová len pre Battle.net, ale nakoniec ostali prístupné aj pre Single Player a taktiež aj trochu zabudnuté.

Verzia 1.07

Obsahuje 22 zaujímavých runových slov, ktoré fungujú na všetkých herných módoch. Hlavným problémom poskladať ich býva väčšinou len zlá dostupnosť rún (hlavne vysokých) v tejto verzii.

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky tieto runové slová aj s rozpisom ich vlastností a ostatnými potrebnými informáciami:

Ancient’s Pledge

 • Ral + Ort + Tal
 • 3 Socket Shields
 • 10% Damage Taken Goes To Mana
 • +50% Enhanced Defense
 • All Resistances +43

Armageddon

 • Amn + Jo + Cham + Sol + Amn + Ith
 • 6 Socket Axes/ Clubs/ Polearms/ Hammers
 • Slows Target by 25%
 • Freezes Target
 • 17% Life Stolen Per Hit
 • +185% Enhanced Damage
 • +300 To Attack Rating
 • +9 To Minimum Damage
 • +9 To Maximum Damage
 • Increased Attack Speed

Authority

 • Zod + Gul + Um
 • 3 Socket Helms
 • Indestructible
 • +1 To All Skill Levels
 • +150% Enhanced Defense
 • +3% To Maximum Poison Resistance
 • All Resistances +15
 • +20 To Strenght

Beast

 • Zod + Tir + Um + Mal + Lum
 • 5 Socket Axes/ Clubs/ Hammers
 • Indestructible
 • +2 To Mana After Each Kill
 • 25% Chance Of Crushing Blow
 • 50% Chance Of Open Wounds
 • 150% Damage To Undead
 • 150% Damage To Demons
 • Prevent Monster Heal
 • +200% Enhanced Damage
 • +10 To Energy

Beauty

 • El + Ral + Eth
 • 3 Socket Helms
 • Faster Hit Recovery
 • +3 To Light Radius
 • Regenerate Mana 15%
 • Fire Resist +30%
 • +15 Defense
 • 50% Better Chance Of Getting Magic Items

Black

 • Po + Sol + Eld
 • 3 Socket Clubs/ Hammers/ Maces
 • +100 To Attack Rating Against Undead
 • 200% Damage To Undead
 • 7% Life Stolen Per Hit
 • 7% Mana Stolen Per Hit
 • +133% Enhanced Damage
 • +9 To Minimum Damage
 • +10 To Vitality

Blood

 • Jo + Ber + El + Um
 • 4 Socket Spears/ Axes/ Swords
 • Slows Target By 25%
 • 25% Deadly Strike
 • 20% Chance Of Crushing Blow
 • 100% Chance Of Open Wounds
 • +1 To Light Radius
 • 13% Life Stolen Per Hit
 • +175% Enhanced Damage
 • +50 To Attack Rating
 • +13 To Strenght

Bone

 • Lum + Eld
 • 2 Socket Spears
 • +250 To Attack Rating Against Undead
 • 250% Damage To Undead
 • 9% Mana Stolen Per Hit
 • +180% Enhanced Damage
 • +10 To Energy
 • +4 To Poison And Bone Skills (Necromancer Only)

Bramble

 • Eth + Ral
 • 2 Socket Body Armor
 • Fast Run/Walk
 • +47% Enhanced Defense
 • Regenerate Mana 15%
 • Lightning Resist +33%
 • Fire Resist +33%

Brand

 • El + Hel + Ral + Ith
 • 4 Socket Scepters/ Swords
 • Requirements –20%
 • +2 To Light Radius
 • +100% Enhanced Damage
 • Cold Resist +35%
 • Adds 15–60 Fire Damage
 • +50 To Attack Rating
 • +9 To Maximum Damage

Breath of the Dying

 • Jo + Tal + Ist + Lo + Ort + Lem
 • 6 Socket Weapons
 • Slows Target By 25%
 • 20% Deadly Strike
 • +5 To Mana After Each Kill
 • +100% Enhanced Damage
 • +20 Poison Damage Over 1 Second
 • Adds 9–15 Cold Damage
 • Adds 1–50 Lightning Damage
 • 30% Better Chance Of Getting Magic Items
 • 75% Extra Gold From Monsters

Broken Promise

 • Tal + Ohm + Dol
 • 3 Socket Weapons
 • Hit Causes Monster To Flee 25%
 • +75% Enhanced Damage
 • Adds 20–39 Poison Damage Over 1 Second
 • Adds 6–11 Cold Damage
 • +250 To Attack Rating

Call to Arms

 • Thul + Ith + Thul + Mal
 • 4 Socket Weapons
 • Prevent Monster Heal
 • +77% Enhanced Damage
 • Adds 6–28 Cold Damage, 3 sec. Duration (Normal)
 • +200 Defense
 • +200 To Attack Rating
 • +9 To Maximum Damage
 • +15 To Dexterity
 • Attacker Takes Damage Of 21

Chains of Honor

 • Tir + Amn + El + Ort
 • 4 Socket Body Armor
 • +2 To Mana After Each Kill
 • Fastest Hit Recovery
 • +1 To Light Radius
 • +70% Enhanced Defense
 • Lightning Resist +30%
 • +15 Defense
 • +30 To Life
 • Attacker Takes Damage Of 14
 • +2 To Defensive Auras (Paladin Only)

Chance

 • Lo + Ral
 • 2 Socket Weapons
 • 20% Deadly Strike
 • Hit Blinds Target
 • +42% Enhanced Damage
 • Adds 5–30 Fire Damage
 • 50% Better Chance Of Getting Magic Items
 • 100% Extra Gold From Monsters

Chaos

 • Sur + Ort + Eld + Shae
 • 4 Socket Body Armor
 • 50% Chance To Cast Level 7 Charged Bolt When Struck
 • 15% Slower Stamina Drain
 • Faster Hit Recovery
 • +80% Enhanced Defense
 • Increase Maximum Mana 5%
 • Lightning Resist +30%
 • Fire Resist +30%
 • +15 To Strenght

Crescent Moon

 • Eld + Hel + Um
 • 3 Socket Axes/ Swords/ Polearms
 • 25% Chance Of Open Wounds
 • +50 To Attack Rating Against Undead
 • 175% Damage To Undead
 • 20% Bonus To Attack Rating
 • Requirements –20%
 • 7% Mana Stolen Per Hit
 • +100% Enhanced Damage
 • Greatly Increased Attack Speed

Darkness

 • Tal + Amn + Gul + Nef + Thul
 • 5 Socket Melee Weapons
 • 20% Bonus To Attack Rating
 • Hit Blinds Target
 • 10% Life Stolen Per Hit
 • +120% Enhanced Damage
 • +20 Poison Damage Over 1 Second
 • Adds 3–14 Cold Damage, 3 sec. Duration (Normal)
 • Knockback

Daylight

 • Amn + Tir + Jo
 • 3 Socket Melee Weapons
 • Slows Target By 25%
 • +2 To Mana After Each Kill
 • +3 To Light Radius
 • 7% Life Stolen Per Hit
 • 3% Mana Stolen Per Hit
 • +120% Enhanced Damage
 • Adds 33–99 Fire Damage

Death

 • Dol + Lem + Nef + Tal + Eth
 • 5 Socket Weapons
 • 33% Deadly Strike
 • Prevent Monster Heal
 • –25% Target Defense
 • Hit Causes Monster To Flee 25%
 • 5% Life Stolen Per Hit
 • +133% Enhanced Damage
 • +78 Poison Damage Over 2 Seconds
 • Knockback
 • 75% Extra Gold From Monsters

Deception

 • Ko + Dol + Eth
 • 3 Socket Daggers
 • Slows Target By 50%
 • –25% Target Defense
 • Ignore Target’s Defense
 • Hit Causes Monster To Flee 25%
 • 10% Mana Stolen Per Hit
 • +199% Enhanced Damage
 • +20 Poison Damage Over 4 Seconds
 • +10 To Dexterity

Delirium

 • Lem + Ort + Po
 • 3 Socket Helms
 • +77% Enhanced Defense
 • Drain Life –3
 • Poison Resist +66%
 • Cold Resist +44%
 • Lightning Resist +33%
 • Fire Resist +55%
 • +10 To Vitality
 • 50% Extra Gold From Monsters

▲ Nahoru ▲

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Verzia 1.08

V tejto verzii je funkčné len jediné runové slovo a je ním Ancient’s Pledge. Vlastnosťami, potrebnými runami a ich poradím ako aj vyžadovaným predmetom je úplne zhodné ako to z 1.07. Taktiež je dostupné vo všetkých módoch hry.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Užitočné fakty

 • v týchto verziách mali tri runy rozdielne názvy: Shael sa volal Shae, Io mal názov Po a Jah bol Jo.
 • po vložení runy Po do predmetu sa jej názov zmení už na súčasný Io.
 • runové slovo Delirium sa v hre zobrazuje s preklepom ako „Delerium“.
 • runové slová v týchto verziách nezobrazujú názov predmetu, do ktorého boli vytvorené.
 • niektoré tieto runové slová majú rovnaké názvy ako súčasné, ale to je často jediná vec, ktorú majú navzájom spoločnú.

Odlišnosti vo vlastnostiach

 • vlastnosti týkajúce sa rýchlosti neboli zobrazované v percentách, existovali len tri druhy úrovní označené slovami:
  – Fast, Faster a Fastest – vlastnosti ako Run/Walk Speed, Hit Recovery alebo Block Rate
  – Slightly Increased, Increased a Greatly Increased – Attack Speed alebo Chance of Blocking

  Interne však hra počítala s percentami rovnako ako v novších verziách, preto dva predmety s rovnakou úrovňou mohli dávať rozdielny bonus. Tieto názvy úrovní vlastne označovali intervaly skrytých percentuálnych hodnôt.

 • vlastnosti Hit Freezes Target a Hit Blinds Target nepoužívali žiadny bonus z predmetov (napr. +3) do výpočtu, inak povedané buď predmet danú vlastnosť mal alebo nie.
 • vlastnosť Enhanced Damage To Undead (Demons) bola zobrazovaná v celkových percentuálnych hodnotách, nie ako prírastok (napr. ak mala zbraň +50% Enhanced Damage To Undead, v hre sa to zobrazilo ako 150% bez znamienka).

Rozdiely v runách

Názov 1.07 1.08 1.13
Eld Increased Chance of Blocking (štíty) Increased Chance of Blocking (štíty) 7% Increased Chance of Blocking (štíty)
Tal +20 Poison Damage Over 1 Second (zbrane) +20 Poison Damage Over 1 Second (zbrane) +75 Poison Damage Over 5 Seconds (zbrane)
Poison Resist +30% (štíty) Poison Resist +30% (štíty) Poison Resist +35% (štíty)
Ral Fire Resist +30% (štíty) Fire Resist +30% (štíty) Fire Resist +35% (štíty)
Ort Lightning Resist +30% (štíty) Lightning Resist +30% (štíty) Lightning Resist +35% (štíty)
Thul Cold Resist +30% (štíty) Cold Resist +30% (štíty) Cold Resist +35% (štíty)
Shae/Shael Increased Attack Speed (zbrane) Increased Attack Speed (zbrane) 20% Increased Attack Speed (zbrane)
Faster Hit Recovery (brnenie a helmy) Faster Hit Recovery (brnenie a helmy) 20% Faster Hit Recovery (brnenie a helmy)
Faster Block Rate (štíty) Faster Block Rate (štíty) 20% Faster Block Rate (štíty)
Um All Resistances +10 (brnenia a helmy) All Resistances +15 (brnenia a helmy) All Resistances +15 (brnenia a helmy)
All Resistances +20 (štíty) All Resistances +22 (štíty) All Resistances +22 (štíty)
Gul 3% To Maximum Poison Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Poison Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Poison Resist
(brnenia, helmy, štíty)
Vex 3% To Maximum Fire Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Fire Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Fire Resist
(brnenia, helmy, štíty)
Ohm 3% To Maximum Cold Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Cold Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Cold Resist
(brnenia, helmy, štíty)
Lo 3% To Maximum Lightning Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Lightning Resist
(brnenia, helmy, štíty)
5% To Maximum Lightning Resist
(brnenia, helmy, štíty)
Jo/Jah Slows Target By 25% Freezes Target Ignore Target’s Defense
Cham Freezes Target Ignore Target’s Defense Freezes Target +3

Download

Keďže ide o starú verziu hry a málo známe runové slová, s týmito predmetmi by si zrejme neporadil žiadny z editorov dostupných na tomto webe. Preto archív obsahuje tri mule postavy, na ktorých nájdete všetky runové slová z verzie 1.07. Pokiaľ by ste mali záujem ich dať vašej postave, najbezpečnejší spôsob bude trade cez TCP/IP hru.

Stiahnuť runové slová na 1.07

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Speciální předměty.