summoner-popis

Historie

Slavný Vizjereiský Summoner Horazon si své doupě vytvořil pod rozžhavenými dunami nedaleko Lut Gholeinu. S démony se vypořádával tak, že je vychytrale obelstil a snažil se je, pokud možno, téměř úplně ovládat svoji myslí. Jelikož jeho síla a moc stále stoupala, začal se obávat samotných pánů Pekla, že by ho za jeho činy mohli potrestat.

Vytvořil tak Arcane Sanctuary, což měl být pokus o zadržení vzdorujících mágů, zvědavců a jiných níže postavených démonů. Summoner věřil, že jednoho dne dokáže svou vůlí ovládat Síly pekelné.

Co ale nevěděl byl fakt, že Zlo k tomu využívá lidstvo…

Popis

To, že jste zrovna narazili na Summonera, poznáte jednoduše. Ve vašem okolí vzplanou ohnivé zdi (Fire Wall) a z dálky se na vás začnou řítit první ledové projektily (Glacial Spike). Mezi další Summonerovy dovednosti patří Frost Nova, Fire Ball a Weaken. Summoner patří k nejmocnějším mágům, takže vysoké odolnosti vám mohou v souboji proti němu výrazně pomoci (obzvláště odolnost vůči ohni – Fire Resistance).

Summonerovy životy jsou naopak velmi slabé. Jako super unikátní boss má opravdu málo životů, možná dokonce i nejméně ze všech bossů. Mnohdy je schopen zemřít i na jednu či dvě rány. Snažte se tedy vyhýbat jeho mistrovským kouzlům a snažte se mu dostat na tělo. Zasaďte mu několik málo ran a máte po problémech.

Vlastnosti

Level Experience Hit Points
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
18 55 80 305 26200 130092 82–110 1290–1642 4265–7849
Defense % to Block
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
165 642 1328 18
Damage Resist Magic Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0
Fire Resist Cold Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
50 75 50 75
Lightning Resist Poison Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
50 75 0
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
100 75 50 50 40 33

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Normal = obtížnost Normal (Normální)
 • Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 2. akt.