duriel

Typ monstra

Demon.

Jeden z menších bossů speciálního questu The Pandemonium Event.

Historie

V důsledku stovky let trvající Hříšné války se mnozí obyvatelé Pekla začali pozastavovat nad tím, o co vlastně bojují. Členové Nižšího zla (tzv. Lesser Evils) už začínali být unaveni z vleklosti a nekonečného úpadku, podobně jako se to stalo u členů Hlavního zla (tzv. Prime Evils) – Diabla, Baala a Mephista. Nižší zlo tak postupně začalo toužit po návratu Velkého konfliktu a obléhání nebeských bran.

Nejvíce se tento moment týkal dvou členů Nižšího zla: Azmodana a Beliala. Právě oni vycítili v tuto chvíli šanci na svržení Hlavního zla a sami se chtěli stát vládci Pekla. S Andariel, Durielem a dalšími společníky tedy uzavřeli dohodu, která jim měla zajistit, aby se žádnému smrtelníkovi nepodařilo tento proces nástupu na trůn zabránit. Azmodan a Belial tak přišli s plánem, jak ukončit Hříšnou válku a dosáhnout tak celkového vítězství ve Velkém konfliktu a donutit tak Pekelnou trojku odejít do exilu. V Pekle tedy nastala revoluce a všichni jeho obyvatelé se snažili dosáhnout daného cíle.

Během dalších dvou staletí se tři uvěznění bratři snažili využít jejich démonické síly. Chtěli se totiž zbavit jejich kamenů duše (tzv. Soulstone), které je vázaly se světem smrtelníků. Jako první byl uvězněn nenávisti a nemilosrdnosti plný Mephisto, a tak se také jako první dokázal osvobodit.

Avšak byl potrestán za to, jaké činy způsobil v době Temného vyhnanství a také za to, že dostal Hlavní zlo do světa smrtelníků. A právě Duriel byl tím, koho Baal pověřil, aby střežil vstup do Tal Rashovy hrobky. Duriel, rozhořčen a znechucen tímto samotářským úkolem, tak je od té doby překážkou všem statečným dobrodruhům.

Popis

Mezi Durielovy speciální útoky patří aura Holy Freeze. Tato aura je velmi podobná té od Paladina, nicméně přestože se může na první pohled zdát, že jde o chladivou (Cold) auru, není tomu tak. Vlastnost jako „Cannot Be Frozen“, která v normálních případech eliminuje jakékoli chladivé účinky, u Duriela neplatí. Stejně je tomu i u odolností – „Cold Resistance“ v tomto případě také neplatí.

Mezi další Durielovy dovednosti potom patří Jab, Smite a Charge.

Über Duriel používá stejné útoky jako předtím, ale jsou o hodně silnější. Životy si regeneruje dvakrát rychleji oproti běžným monstrům a jeho druhý útok zblízka má 100% šanci na způsobení +40–50% fyzického poškození při útočném hodnocení 8818 s omráčením trvajícím 1,2 sekundy. Jeho útočné hodnocení je relativně nízké, proto Barbaři se skillem Shout a Paladinové s aurou Defiance hodně zvětší výdrž vaší party. Jeho účinnost sání (Drain Effectiveness) je také vysoká, proto kletba Life Tap nebo výbava s vlastností Sání života (Life stealing) bude na něj hodně užitečná.

Vlastnosti

Level Experience Life
Hell Hell Hell
110 2648000 650000–660000
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Hell Hell Hell Hell
468–494 7185 149–214 9798
Defense % Block Damage Resist Magic Resist
Hell Hell Hell Hell
2520 50 50 75
Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Hell Hell Hell Hell
75 75 75 75
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Hell Hell Hell
100 20

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Monstra – Rozdělení.