Tato úvaha mě zaujala, když jsem hledal na zahraničním fóru theamazonbasin informace o funkcích skillu Poison Dagger, proto vám ji sem přináším zpracovanou do češtiny. Autorem úvahy je nizozemský hráč onderduiker, který se už léta zabývá testováním herních mechanismů v Diablu II.

Že lze s tímto skillem účinně zabíjet, jsem věděl, ale že až takhle, o tom se mi ani nesnilo. Nejsem si jistý, zda vůbec existuje jiná možnost, jak sundat na Hellu Baala, který má 493701 života a odolnosti vůči jedu na 50 %. Za normálních okolností tedy Baal potřebuje ještě dvakrát tolik jedu. Existuje však způsob, jak do Baala tolik jedu napustit, aby stačil jediný dotyk otrávené dýky! Je ale nutné najít velmi speciální vybavení, které asi nemá k dispozici každý, ale stejně to stojí za vyzkoušení, nuže:

Příprava Venomu

Jelikož Nekromanceři neumí sami o sobě používat Venom, je potřeba navléknout potřebný předmět. Nejlepší volbou je runové slovo Dragon ve štítu, jež nám poskytne 20% šanci na 18. level Venomu, když nás něco zasáhne. Zrovna tato vlastnost vyzní poněkud neprakticky, nicméně nejrychlejší způsob, jak bezpečně toto očarování získat, je zajít do 4. aktu do River of Flame a stoupnout si tam u Hadriela do ohně.

Můžete také nejprve vyčarovat na sebe Fade, když ještě před Dragonem nasadíte runové slovo Treachery, abyste měli pořešené rezisty. Pak nasaďtě Dragon a k tomu ještě předměty, pomocí kterých zvednete základ jedovatých škod:

Předmět Popis + Poison skill Damage (%)
Zbraň Normální sekera nebo meč se 6 sockety, osazená perfektními jedovými Rainbow Facety +30 %
Helma Normální helma se 3 sockety, osazená perfektními jedovými Rainbow Facety +15 %
Brnění Bramble (Ral Ohm Sur Eth) +50 %
Rukavice Trang-Oul’s Claws Heavy Bracers +25 %
Celkem +120 %

Je však potřeba si uvědomit, že potřebujete perfektní Bramble s 50% navýšením k jedovým škodám. Normálně je toto rozmezí mezi 25–50 %. Jiné, než 50% Bramble je nám však pro tento účel k ničemu, zrovna tak jako jiné než 5/5% Rainbow Facety. Každopádně: Venom má na úrovni 18 jedové škody 375–395 po dobu 0,4 sekund a celkové 120% navýšení nám je zvedne na 825–868 po 0,4 sekundy.

Jinými slovy, v jakých pracuje engine Diabla, dá Venom v základu 9600–10112 bitových jedových škod po dobu 10 snímků (Frames – 25 snímků je 1 sekunda), jež 120% navýšení škod zvedne na 21120–22246 bitových jedových škod. Na škody, jež vidíme my, se pak tato bitová škoda převede vynásobením počty snímků (tedy 10) a vydělením 256 (protože bitové škody znamenají škody za 1/256 života). Vyjdou pak hodnoty 825–868. Pro další kalkulace budu využívat bitové hodnoty, neboť jsou s nimi jednodušší počty.

Příprava Lower Resistu

Jakmile máte Venom (trvá 188 sekund) připraven, můžeme se vydat k Baalovi, kterému potřebujeme snížit na co nejmenší mez jeho rezistence vůči jedu. Lower resist potřebujeme vyšperkovat až na 36. úroveň. To zajistíme vymaxováním skillu a těmito předměty:

Předmět Popis +Level
Zbraň Cursing Wand nebo lepší +3
Štít Homunculus Hierophant Trophy +4
Rukavice Trang-Oul’s Claws Heavy Bracers +2
Prsteny Stone of Jordan nebo 2× Bul-Kathos‘ Wedding Band nebo od každého jeden +2
Charmy Annihilus a Hellfire Torch +4
Switch Call to Arms (Amn Ral Mal Ist Ohm) – Battle Command +1
Celkem +16

Oproti předchozí sestavě předmětů je potřeba vyměnit pouze zbraň a štít, takže člověk neztratí tolik času. S tímhletím přiběhneme před Baala a proklejeme ho. Na levelu skillu 36 tak ubereme Baalovi až 67 jeho rezistencí.

Příprava Poison Dagger

Nyní nastává to nejdůležitější, a to správné posílení našeho hlavního skillu – Poison Dagger. Samozřejmostí je 20 bodů ve skillu i jeho synergiích (Poison Exploison, Poison Nova). Následující předměty zajistý spolehlivou a efektivní Baalovu smrt. Nemusíme ani nikde shánět Skill Shrinu:

Předmět Popis +Level +PSD (%) – EPR (%) +PBD
Zbraň Venomous dagger of Anthrax, osazený 2 perfektními jedovými Rainbow Facety +3 +10 –10 +171
+374
Štít Trang-Oul’s Wing Cantor Trophy, osazený 1 perfektním jedovým Rainbow Facetem +2 +5 –30 187
Helma Venomous Circlet of Pestilence, osazený 2 perfektními jedovými Rainbow Facety +3 +10 –10 +103
+374
Brnění Normální brnění se 4 sockety, osazené perfektními jedovými Rainbow Facety   +20 –20 +748
Rukavice Trang-Oul’s Claws Heavy Bracers   +25    
Pásek Trang-Oul’s Girth Troll Belt        
Prsteny Stone of Jordan nebo 2× Bul-Kathos‘ Wedding Band nebo od každého jeden +2      
Amulet Venomous Amulet of Blight +3     +171
Charmy Annihilus, Hellfire Torch, 9× Fungal Grand Charms of Anthrax a 10× Pestilent Small Charms of Anthrax +13     +774
+3850
Switch Call to Arms (Amn Ral Mal Ist Ohm) – Battle Command +1      
Celkem +27 +70 –70 6752
 • +PSD (%) = + Poison Skill Damage (%)
 • – EPR (%) = – Enemy Poison Resistance (%)
 • +PBD = + Poison Bit Damage = +jedová bitová škoda

Jak vidíme, Poison Dagger máme na celkové úrovni 47 s jedovými škodami navýšenými o 70 %. Nepřítelovy rezisty jsou také snížené o 70 %, což znamená, že společně s kletkou Lower Resist máme celkové snížení rezistencí o 137 %!!

Nyní se dejme do součtů (zaokrouhluje se vždy dolů na celá čísla):

 • Základní bitová jedová škoda z Poison Daggeru na levlu 47 = 1920 – 1964
 • A) Bitová jedová škoda i se synergiemi = Zákl. bitová jedová škoda škoda * (1 + 0,2 * 40) = Zákl. škoda * 9 = 17 280 – 17 676
 • B) Bitová jedová škoda Venomu = 21 120 – 22 246
 • C) Bitová jedová škoda ostatních předmětů = 6 752 – 6 752
 • D) Bitová jedová škoda celkem = A + B + C = 45 152 – 46 674
 • E) Trvání otravy z Poison Daggeru = 510 snímků
 • F) Trvání otravy z Venomu = 10 snímků
 • G) Trvání otravy z ostatních předmětů = 0 snímků (Venom zkrátí trvání jedu z předmětů na 10 snímků, které jsou započítány už o řádek výše)
 • H) Trvání otravy celkem = 520 snímků
 • I) Škoda po započtení 70% bonusu z +PSD = D * (1 + 0,7) = 76 758 – 79 345

Jelikož jsou Baalovy rezistence sníženy o 137 % z 50 %, je výsledkem -87 %! To má díky vlastnostem jedových útoku za následek to, že se o 87 % zvýší škody vypočítány v mezivýsledku I (jenž je počítán bez vlivu rezistencí). Kromě toho se o stejné procento prodlouží i délka trvání otravy.

 • J) Škoda po odečtení rezistencí Baala = I * (1 + 0,87) = 143 537 – 148 375
 • K) Trvání otravy po odečtení rezistencí Baala = H * (1 + 0,87) = 884 = 35,36 sekund

Nyní máme vyjádřenu finální škodu vyjádřenou v bitech. Pojďme se nyní podívat na to, jaká bude tato finální škoda v jednotkách, které se zobrazí nám.

 • Celková jedová škoda = J * K / 256 = 495 651 – 512 357 po 35,36 sekund

To tedy znamená, že je udělena za všech okolností vyšší škoda než jsou Baalovy životy, kterých je jen 493 701! Díky tomu stačí opravdu jediné: navléci si všechny výše uvedené předměty, nabuffovat se, převléknout se, a stihnout dříve, než vyprchá Venom, jedinkát říznout Baala. Po takovémto útoku se zaručeně uzelená ve své vlastní šťávě. Stačí pak počkat někde stranou, než jed u Pána zkázy dokoná své dílo ještě větší zkázy.

Nutno však připomenout, že toto funguje pouze ve hře jednoho hráče. Navýšení počtu hráčů totiž navýší i počet životů Baala a touto metodou ho již sundat na jednu ránu nepůjde.


Autor úvahy:
onderduiker

Překlad do češtiny a drobné úpravy:
Fraxinus


« Zpět do sekce Úvahy.