PopisAktivní skillyPasivní skilly


Pound of Flesh

• Odemyká se na úrovni: 10

 

 

Po sebrání a vyléčení pomoci health globe získáte 2% regeneraci života za sekundu z vašeho maximálního počtu životů a 4% zvýšení rychlosti pohybu na dobu 15 sekund.

Tento bonus se může nastohovat až 5 krát.

„Když nebesa krvácejí, roste úroda. Když krvácejí naši nepřátelé, roste naše síla.“

Píseň Sklizně


Ruthless

• Odemyká se na úrovni: 10

 

 

Nepřátelům, kterí mají pod 30% životů, je udeleno 40% poškození navíc.

Každý klan maluje své bojovníky svým jedinečným způsobem.

Někteří oslavují horu, jiní uctívají oheň, ale klan Targos vyznává jedině očistující moc bolesti.


Nerves of Steel

• Odemyká se na úrovni: 13

 

Pokud obdržíte smrtelné zranění, vaše životy jsou místo smrti zredukovány na 15% a po dobu 3 sekund obdržíte o 95% menší poškození a jste imunní vůči efektům ovlivňujícím pohyb (omráčení, zmrznutí, spomalení). Tento efekt se aktivuje maximálně jednou za 60 sekund.

„Zkoušky začínají dětstvím: stahováním kůže z divokých bestií, šplhaním po větrem vymetených útesech a nošením zbraní těžkých tak, že by voják z jihu plakal. Není divu, že oni nikdy neustupují.“

Sir Aric z Duncraigu


Weapon Master

• Odemyká se na úrovni: 16

 

Přidá bonus na základě typu zbraně, kterou nosíte:
• Swords/Daggers – poškození větší o 8%
• Maces/Axes – šance na kritický zásah větší o 5%
• Polearms/Spears – rychlost útoku větší o 8%
• Mighty Weapons – za každý zásah přidá 2 Fury

„Mí muži přepadli poutníka v lesích, ale byli jsme to my kdo byl překvapen. Tak rychlé smysly, prudké pohyby, bezchybné údery. Nikdy jsme neměli šanci.“

Lupič Redjack


Inspiring Presence

• Odemyká se na úrovni: 20

 

Zdvojnásobí délků trvání pokřiků. Po dobu trvání War Cry, Threatening Shout nebo Battle Rage v oblasti 100 yardů regeneruje vám a vašim spojencům 3% maximálnich HP za sekundu po celkovou dobu 60 sekund.

„Nepřítel se valil průrvou dovnitř, dokud Mistřyně války Karja probodnula naší vlajkou tři démony najednou a jejich těla shodila dolů do bojové vřavy za svolávajíciho pokřiku z nejvyššího bodu hradeb. “

Bitva Bezhvězdné Noci


Berserker Rage

• Odemyká se na úrovni: 20

 

Při maximální hodnotě Fury přidá navíc 25% poškození.

„Nelíbil by jsem se ti když jsem naštvanej.“

Berskerker Bannar


Bloodthirst

• Odemyká se na úrovni: 24

 

 

Za každý bod Fury, který utratíte, získate 966 bodů zdraví. Hodnota vyléčení je navýšena o 1% vašeho Health Globe Healing Bonus.

„Soucit je slabost. Tlačit v postupu, když nepřítel volá o milost, je cesta ke skutečné moci.“

Halaberd Dobyvatel


Animosity

• Odemyká se na úrovni: 27

 

Doplňování Fury zvýšeno o 10% a maximální hodnota Fury navýšena o 20.

„Zatímco většina řádů učí o podstatě uklidňování moří v duši, strážcové Arreatu přijali vnitřní bourku zuřivosti.“

kronikář Arlavoc


Superstition

• Odemyká se na úrovni: 30

 

Redukuje veškeré poškození mimo fyzického o 20%. Kdykoliv je postava zasažena útokem na dálku nebo elementárním útokem, je šance, že se regeneruje 2 Fury.

„Kouzelnictví západu nám nepřineslo nic jiného než pohromu. Síla postavila tyhle zdi a síla je udrží.“

Gruchac Hammerhand


Tough as Nails

• Odemyká se na úrovni: 30

 

Brnění navýšeno o 25%. Vrácené (thorns) poškození navýšeno o 100%.

Po určitém čase slouží jizvy jako jejich vlastní brnění.


No Escape

• Odemyká se na úrovni: 35

 

Navýší poškození skillů Ancient SpearAvalanche, Seismic Slam a Weapon Throw o 30% proti nepřátelům, kterí jsou vzdálení od postavy víc jak 15 yardů.

„Běž jestli musíš, ale zemřeš pouze unavený.“

—Ooron Goons


Relentless

• Odemyká se na úrovni: 40

 

Pokud klesne zdraví pod 35%, skilly stojí o 50% Fury méně a veškeré obdržené poškození je zredukováno o 50%.

Bez ohledu na nepřizeň, někteří bojovníci jednoduše odmítají padnout.


Brawler

• Odemyká se na úrovni: 45

 

Pokud se v okruhu 12 yardů od postavy nachází 3 nepřátelé, veškeré poškození je navýšeno o 20%.

„Mám dva břity, jeden pro každého z vás.“

—Pán čepele, Kharne


Juggernaut

• Odemyká se na úrovni: 50

 

Sníží dobu trvání některých nežádoucích efektů na postavě o 50%. Kdykoliv bude Barbarian okouzlen, omráčen, nebo ovlivněn strachem či nepohyblivostí, má šanci, že se mu obnoví 20% z maximálního počtu životů.

„Přísahám, našili jsme do něj tucet šípů a jen tam tak stál.

Tito takzvaní barbaři, tito šílenci severu – nejde je zastavit.“

—voják z pevnosti Bastion’s Keep


Unforgiving

• Odemyká se na úrovni: 55

 

Fury se již samo nesnižuje a navíc se regeneruje 2 Fury za 1 sekundu.

„Bylo to jako by si naráz spoměl na každé utržené zranění jeho předků a právě ten moment si vybral pro vykonání jejich společné pomsty.“

—kronikář Arlavoc


Boon of Bul-Kathos

• Odemyká se na úrovni: 60

 

Cooldown pro skill Earthquake je zredukován o 15 sekund a cooldown pro Call of Ancients a Wrath of the Berserker je zredukován o 30 sekund.

Pomoc od Nesmrtelného Krále přijde těm, kteří si ji zasloužili.


Earthen Might

• Odemyká se na úrovni: 64

 

Barbar získá 30 bodů Fury, když je aktivována schopnost Avalanche nebo Earthquake.

„Mým hlavním městem se stala cela, ve které jsme čekal na popravu. Země pode mnou vyla, ohlašujíc přitomnost divých mužů, jak trhali základy světa a smáli se. Ó běda, jak sem se zmýlil, když jsem pokladal jejich surovost za slabost.“

—Loren, Panep Samaurenu


Sword and Board

• Odemyká se na úrovni: 66

 

Pokud nosíte štít, všechno poškození je redukováno o 30% a cena Fury za všechny skilly je snížena o 20%.

„Odražení útoku nepřitele vysaje jeho odhodlání stejně jistě jako zasazení tvýho vlastního úderu.“

—Battlemaster Kal-Jor


Rampage

• Odemyká se na úrovni: 68

 

Zvyšuje sílu o 1% na 8 sekund po zabití nebo při asistenci zabití nepřítele. Tento efekt se může nakumulovat 25 krát.

„Bitva byla nekonečná, vysávajíc naše mysle i těla k bodu vyčerpání. Ale oni se v masakru vyžívali, každý smrtící zásah obnovoval jejich krvežíznivost. Nebylo možné je zastavit.“

—seržant Peshkov při Obléhání Barbarů, 1123 Anno Kehjistani

 


Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.

Zpět na popis Barbara