DiabloFans.cz je fan web hry Diablo 4 pro českou a slovenskou komunitu (CZ/SK). Najdete zde buildy, návody a novinky ze světa Diabla.

Image
Lilith - SEO web bgr
ImageImage

Zakousni se do temnoty v nové sezoně – představujeme Season of Blood!

6 října, 2023
 / 
NexiuZ
 / 

Hledači krve Temného pána vystupují ze stínů, které je kdysi zakrývaly, a vrhají se na nic netušící smrtelníky. Jejich nenasytný apetit roste – Sezóna krve brzy prolne celou Svatyni!

Druhá sezóna hry Diablo IV začíná 17. října v 10:00 PDT (19:00 našeho času). Odvažte se podívat tesákové zkáze do tváře a pošlete ji zpátky do pekla díky nové sezónní cestě, úkolové linii, sezónní události, smrtícím nepřátelům poháněným krví, Battle Passu a dalším možnostem. Navíc do Svatyně dorazili noví Uber Endgame bossové, kteří zvýší rozmanitost endgame aktivit ve hře Diablo IV. Tyto chaotické bossy je těžké svrhnout, ale mohou z nich padat unikátní předměty a kosmetika, které nikde jinde nenajdete. Vrháme světlo na všechny děsivé detaily – přečtěte si komplexní pohled na obsah Season of Blood.

Od Season of Blood budou mít hráči možnost přeskočit kampaň po splnění úkolu Missing Pieces z prologu v Seasonal realm. Pokud se tak rozhodnete, budete moci rovnou přejít k obsahu ze Season of Blood.

Tak se na to pojďme společně podívat…

Odvraťte „Crismon tides“ s Erys v novém dobrodružství

Zpočátku se zaměřovali na malé vesničky, vrhali se na bezvýznamnou kořist a prořezávali jí krční tepnu – což byla ta nejhrozivější smrt, jaká mohla někoho potkat. Ale pak jejich ambice vzrostly a stali se nedbalými, chamtivými. Tehdy se k tvým uším donesly zprávy o podezřelé upíří aktivitě, poutníku.

Magistrát Oren, rozrušený vůdce města, které tito krvežízniví útočníci zle sužují, potřebuje tvou pomoc při vyšetřování nedávné série vražd. V novém questu vstoupíš do upíry zamořeného podzemí Svatyně, naverbuješ pro svou věc obratného lovce upírů Erys a odhalíš zlověstné spiknutí Temného pána, který za tím vším stojí.

Vaši noví monstrózní protivníci nejsou typickým démonickým rozruchem a vyžadují, abyste ovládli jejich upíří síly pomocí nové paktové zbroje. Musíš svou nově nabytou sílu vypustit na její původce v co nejbezohlednějším projevu, abys je usmrtil. Teprve pak může být svět Sanctuary pro kouzlo skutečně bezpečná.

Vydejte se na tuto novou linii úkolů do Ked Bardu. Promluvte si s Orenem a on vás uvede do úkolu „Blood money“.

Vysávejte krev svých nepřátel díky novým upřírským schopnostem

Vrazit kůl do srdce plánu Temného pána bude vyžadovat, abyste ovládali stejné divoké upíří síly. To, co bylo kdysi zakázaným uměním, se stane spásou Sanctuary. Ale abys ho mohl ovládat, budeš potřebovat krev, Mocnou krev. Potentní krev, získanou od padlých protivníků, lze utratit na kartě schopností „Vampýrské síly“ v nabídce postavy a odemknout tak náhodnou sílu nebo vylepšení stávající síly. Vampýrské síly lze také odemknout splněním sezónního úkolu a ze sezónní události „Blood Harvest“. Té se budeme podrobněji věnovat později.

Poté, co se naučíte upíří sílu, můžete na kartě sil utratit Potentní krev, abyste její sílu posunuli na další úroveň. Každou sílu lze vylepšit maximálně na třetí úroveň a najednou můžete svou postavu vybavit až pěti silami. Když na vampýrskou moc najedete kurzorem myši, všimnete si, že se na ní zobrazují 1 až 3 symboly a čísla – těm se říká Pakty a číslo představuje náklady s nimi spojené. Zde přichází na řadu Paktová zbroj.

Existují celkem tři typy paktů. Na výše uvedeném obrázku se zleva doprava jmenují Zuřivost, Božskost a Věčnost (Ferocity, Divinity, Eternity). Dávejte pozor na hrudní brnění, kalhoty, rukavice, boty a helmy obsahující pakty, které padají během sezóny, protože jsou potřeba k aktivaci vašich upírských schopností. Jakmile budete mít vybavenou zbroj s Pakty i Vampýrské síly, musíte se ujistit, že zbroj, kterou máte na sobě, poskytuje Pakty, které odpovídají aktivační ceně uvedené na síle.

Jako příklad použijme výše uvedené legendární rukavice. Poskytují 1 Pakt zuřivosti, 1 Pakt božství a 1 Pakt věčnosti. Pokud máte Upíří moc, která k aktivaci vyžaduje 1 Divokost, pak tento předmět sám o sobě pokrývá požadavek a stále máte k dispozici 1 Divokost a 1 Věčnost. Pokud se vybavíte druhou Vampýrskou silou, která k aktivaci vyžaduje 1 Božství i 1 Věčnost, boty stále poskytují dostatek paktů k aktivaci obou sil.

Přizpůsob si Paktovou zbroj svým potřebám

Nemusíte mít vždy zbroj se správnými pakty, abyste mohli aktivovat upíří síly ve své sbírce. Služebníci Temného pána vymysleli dva typy předmětů, které mají tuto situaci napravit: samostatné Pakty a Očistné kyseliny.

Samostatné pakty slouží k přidání určitého typu Paktu k předmětu dle vašeho výběru (to lze provést pouze v případě, že na daném předmětu ještě není maximální množství daného typu Paktu). Očistné kyseliny slouží k odstranění paktů z předmětu.

Tyto předměty k výrobě lze vyrvat ze spárů Hledačů krve, stejně jako je lze získat v sezonní události Blood Harvest, Season Journey, Oppulent Coffins a prostřednictvím nové Questline. Pomocí těchto nástrojů si zajistíte, že budete mít vždy k dispozici Paktovou zbroj, která odpovídá upířím silám, jež chcete používat.

Vlej novou krev do žil tvého buildu

Nyní, když jste se seznámili s upířími schopnostmi a paktovou zbrojí, se podívejme na 22 upířích schopností dostupných v Season of Blood. Všechny třídy mohou ovládat libovolnou Vampýrskou sílu, a tím vytvarují vaši postavu do podoby stroje na zabíjení upírů. Budete se snažit svou sbírku schopností diverzifikovat, nebo soustředíte své zdroje na maximalizaci několika z nich?

K těmto děsivým schopnostem bylo přidáno nové klíčové slovo Vampýrská kletba (Vampiric Curse). Dávejte na něj pozor, až si budete číst o jednotlivých schopnostech.

Vampýrská kletba: Zabití nepřítele zasaženého vaší Vampýrskou kletbou uchová jeho duši. Vyvolání obranné, makabrózní nebo obratnostní schopnosti (Defensive, Macabre, Agility Skill) uvolní uložené duše, aby zaútočily na nepřátele v okolí. Můžete si ponechat až 8 duší.

Níže uvedené hodnoty odrážejí jednotlivé upíří síly na jejich maximální 3. úrovni.

Menší upíří schopnosti (vyžadovány 1-3 pakty):

 • Anticipation (1 Divinity): Vaše ultimátní dovednosti získávají 20% snížení doby odezvy. Vaše ultimátní dovednosti získají o 12 % vyšší poškození za každého nepřítele v okolí, na kterého působí vaše efekty poškození v čase.
 • Coven’s Fangs (2 Divinity): Zvyšuje poškození za každého nepřítele v okolí, na kterého působí vaše efekty poškození v čase: Vaše útoky Conjuration, Companion, Minion a Bat Familiar způsobují o 52 % vyšší poškození nepřátelům ovládaným davem. Šťastný zásah: Tvé útoky Conjuration, Companion, Minion a Bat Familiar mají až 30% šanci, že při zásahu nepřátel způsobí vampýrskou kletbu.
 • Domination (1 Ferocity): Tvé útoky Conjuration, Companion, Minion a Bat Familiar mají až 30% šanci, že způsobí vampýrskou kletbu: Nepřátelům, kteří jsou omráčeni, znehybněni, zmraženi nebo se bojí, způsobuješ o 24 % vyšší poškození. Pokud jsou zároveň Zraněni a nejsou elitou, jsou okamžitě zabiti.
 • Feed the coven (1 Eternity): Zranění způsobí, že se na ně vrhneš: Šťastný zásah: Útoky konjuktérů, společníků, přisluhovačů a netopýřích známých mají až 60% šanci, že vám obnoví 10 primárních zdrojů a zvýší vaše poškození o 10 % na 4 sekundy.
 • Hectic (3 Divinity): Za každých 5 seslaných základních dovedností se jeden z vašich aktivních Cooldownů zkrátí o 2 sekundy.
 • Hemomancy (3 Eternity): Vaše útoky způsobují blízkým nepřátelům fyzické poškození ve výši 80 % vašich maximálních životů. Toto může nastat pouze jednou za 4 sekundy. Za každého takto poškozeného nepřítele se vyléčíte za 1 % svých maximálních životů.
 • Infection (1 Ferocity): Vyléčíte se za 1 % svých maximálních životů: Zasažení nepřátel přímým poškozením je nakazí neštovicemi (Pox). Způsobíte-li nepříteli 8krát neštovice, infekce se vybije a způsobí mu 70 % poškození jedem.
 • Jagged Spikes (1 Ferocity, 1 Divinity): Thorns mají 10% šanci způsobit o 300 % vyšší poškození a ochladit nepřátele o 8 %.
 • Prey on the Weak (2 Ferocoty): Zranitelným (Vulnerable) nepřátelům způsobuješ o 16 % vyšší poškození. Nepřátelé jsou Zranitelní, pokud na ně působí upíří kletba z tvých ostatních upířích schopností.
 • Rampart (1 Ferocity, 1 Eterinty): Když se 3 sekundy nehýbete, získáte na 6 sekund bariéru za 40 % svých maximálních životů. Tento efekt může nastat jednou za 20 sekund.
 • Ravenoust (3 Ferocity): Šťastný zásah (Lucky Hit): Až 20% šance na zvýšení rychlosti útoku o 40 % celkové rychlosti pohybu po dobu 6 sekund.
 • Resilience (2 Eternity): Za každé 2 % chybějících životů získáte 1 % snížení poškození (Damage Reduction).
 • Sanguine Brace (1 Ferocity, 1 Eternity): Když zabijete nepřítele, posílíte se o 6 % svých základních životů. Dokud máš více opevnění (Fortify), než je polovina tvých maximálních životů, získáváš 8% šanci na kritický úder.
 • Terror (1 Ferocity, 1 Divinity, 1 Eternity): Při úderu máš 14% šanci, že se blízcí nepřátelé budou bát (Fear), a zpomalíš je na 2 sekundy o 80 %. Nepřátelé, kteří se bojí, mají zaručený kritický zásah.
 • Undying (1 Eternity): V případě, že se bojíte (Fear), můžete zasáhnout nepřátele, kteří se bojí: Obsazení dovednosti vás vyléčí za 3 % životů. Tento bonus se zdvojnásobí, pokud máte méně než 50 % životů.

Hlavní upíří síly (je třeba 6 paktů):

 • Accursed touch (6 Divinity): Šťastný zásah (Lucky Hit): Až 44% šance, že nepřátelé budou prokleti vampýry. Nepřátelé s vampýrskou kletbou mají 15% šanci, že ji rozšíří na další okolní nepřátele. Prokleté duše způsobují o 200 % vyšší poškození
 • Bathe in Blood (3 Divinity, 3 Eternity): Při ovládání  (Channelling) dovednosti se pod vámi vytvoří kaluž krve. Během channelování dovednosti v kaluži udělují vaše channellingové dovednosti o 40 % vyšší poškození a získáváte 30% redukci poškození. Kaluž se může vytvořit pouze jednou za 8 sekund.
 • Blood Boil (6 Eternity): Když vaše základní dovednosti přemohou (Overpower) nepřítele, vytvoříte 3 těkavé kapky krve. Sebrání těkavé kapky krve způsobí její výbuch, který způsobí 60 % fyzického poškození v tvém okolí. Každých 20 sekund je zaručeno, že vaše další dovednost přemůže nepřátele.
 • Call Familiar (3 Ferocity, 3 Divinity): Seslání dovednosti Mistrovství, Mistrovství zbraně, Makabrózní, Hněv nebo Imbuement (Mastery, Weapon Mastery, Macabre, Wrath, Imbuement Skill) vyvolá netopýřího spojence, který zaútočí na blízké nepřátele a způsobí 80 % fyzického poškození s 30% šancí na omráčení.
 • Flowing Veins (2 Ferocity, 2 Divinity, 2 Eternity): Nepřátelům, kteří se pohybují nebo jsou zasaženi vampýrskou kletbou, způsobuješ o 60 % vyšší poškození v čase (Damager Over Time).
 • Metamorphosis (2 Ferocity, 2 Divinity, 2 Eternity): Když se vyhneš (Dodge), proměníš se v mrak netopýrů a na 4 sekundy se staneš Nezastavitelným (Unstoppable). Nepřátelé na vaší cestě obdrží 160% fyzické poškození a jsou zasaženi Vampýrskou kletbou.
 • Moonrise (6 Feroicity): Zasažení nepřítele základní dovedností (Basic Skill) vám na 10 sekund přidá 4 % rychlosti útoku, přičemž se tato hodnota může zvýšit až pětkrát. Po dosažení maximálního počtu stacků vstoupíte do Vampýrské krveprolití (Vampiric Bloodrage), čímž získáte 160% poškození základní dovedností a 15% rychlost pohybu po dobu 10 sekund.

Sklízej lovecké uznání z událostí Blood Harvest

V sezónní události Blood Harvest je největší šance na získání kapek silné krve (Potent Blood) a brnění. Temný pán mávnutím ruky vyslal lstivé Hledače krve s armádami upírů, aby dobyli oblasti Dry  Steppes, Hawezaru a Scosglenu, uvěznili jeho obyvatele.

Když během odměn (Bounites) ukážeš nepřátelům jak se mává s mečem, rozbiješ krvavé puchýře, dokončíš světové události (World Events), narušíš upírské rituály a osvobodíš vězně, získáš nějakou reputaci. S reputací budete stoupat po úrovních obsahujících užitečné odměny, jako jsou například materiály pro crafting, předměty a spotřební materiál pro pakt.

Během Blood Harvest budete mít možnost získat Krvavé návnady (Blood Lures), které přivolávají Hledače krve, které musíte přeprat. Všechny nalezené klíče Hledačů můžete také použít k osvobození zajatců armády Temného pána nebo na skrýše Hledačů a získat tak paktovou zbroj, paktové spotřební předměty a silnou krev.

Rozdrťte armádu Temného pána v nových událostech

K dispozici budou také nové světové události a události v dungeonech, kde se můžete utkat s dalšími Hledači krve a dalšími upířími pěšáky. Armáda temného pána nazývá některé z dungeonů Sanctuary svým domovem – ponořte se do jejich hlubin a zjistěte, jaká tajemství na vás čekají.

Zdolejte brutální bosse v záverečné fázi hry

Posily z nejtemnějších hlubin Hořících pekel se zmocňují Sanctuary a zahajují novou éru smrti a bezohledného ničení. Tato várka Endgame bossů s obtížností Uber není pro slabé povahy, ale na ty, kteří seberou odvahu postavit se jim, čeká možnost získat jedinečné předměty a kosmetické předměty. Každý boss má celou řadu jedinečných předmětů, které může dropnout, přičemž některé z nich jsou exkluzivní pouze pro daného bosse. Totéž platí pro speciální kosmetické předměty, které mohou potenciálně dropnout.

Své síly v zabíjení těchto nevzhledných ohavností si můžete vyzkoušet v Eternal nebo Seasonal realmu počínaje třetí úrovní světa a ještě intenzivnější střetnutí vás čekají ve čtvrté úrovni světa. Tito nepřátelé vám poskytnou audienci pouze za svých podmínek.

Níže je uveden seznam bossů a požadavky na setkání s nimi

Grigoire, Galvanic Saint (World Tier III a IV): Musíte nasbírat dostatek živé oceli z Mučené oběti v Helltide. Kromě unikátních předmětů, které mohou vypadnout pouze z Grigoira, máte také šanci získat kosmetiku brnění Demonbinder Mount Armor.

Echo of Varshan (World Tier III a IV): V průběhu Whispers of the dead porazte Grotesque Debtors a získejte šanci získat části Varshanova těla. Sbírka Tree of Whispers – získaná za odevzdání Grim Favors – zaručuje část Varšanova těla. Jakmile budete mít dostatek částí, včetně Zhoubného srdce (Malignant Heart), pokud hrajete na Světové úrovni IV, můžete Varshana vyvolat. Kromě unikátních předmětů, které mohou padnout pouze z Varshana, má trofej Flesh-Weld Rod šanci padnout i z tohoto bosse.

The Beast in the Ice (World Tier IV): Získejte destilovaný strach při dokončování dungeonů nočních můr úrovně 30 nebo vyšší. Až jich budete mít dostatek, navštivte okultistu a vyrobte si  Glacial Fissure Nightmare Sigil, aktivujte jej a pak můžete bojovat s Netvorem v ledu. Z tohoto bosse mohou potenciálně vypadnout trofeje Skull Torch a Fell Steed Mount, kromě unikátních předmětů, které jsou exkluzivní pro tohoto bosse.

Dark Master (World Tier IV): Porazte světového bosse na úrovni World Tier IV nebo dokončete událost legie. Z těchto aktivit získáte Exquisite Blood. Jakmile jí budete mít dostatek, budete moci vyvolat Temného mistra. Z tohoto bosse může potenciálně vypadnout kosmetická úprava Diadém prastaré přilby, kromě jedinečných předmětů, které jsou pro něj exkluzivní.

Echo of Duriel (World Tier IV): Poražte oba Grigoire a Varshana ve světě úrovně IV a nasbírejte vejce Mucus-Slick a Střepy agonie (Shards of Agony). Jakmile jich budete mít dostatek, budete moci vyvolat Pána bolesti, Duriela! Z této skupiny bossů je Duriel jediný, který má šanci upustit unikátní předměty Uber. Z tohoto bosse může potenciálně spadnout také Brimstone Mount.

Mějte na paměti, že:

Vždy, když budete chtít s bossem bojovat, musíte splnit podmínky pro jeho vyvolání, takže si uschovejte další vyvolávací materiály, které můžete během svých cest získat.

 • Poznámka vývojářů: Obdrželi jsme zpětnou vazbu, že nabídka zážitků v Endgame je málo rozmanitá a že není dostatek příležitostí k farmení unikátních a überunikátních předmětů. Tato skupina bossů Endgame byla vytvořena tak, aby představovala výzvu pro hráče na vysokých úrovních a zároveň jim umožnila farmářit hledané předměty zábavným a intenzivním způsobem.

Získej odměny za Season Journey a Battlepass

Když budeš s Erys lovit akolyty lorda Zira a odkrývat tajemství nově nabytých upířích schopností, získáš odměny ze Season Journey a Battle Passu.

Sezónní cesta je rozdělena do kapitol s úkoly, které je třeba splnit. Jak budete postupovat Cestou, budete získávat odměny hodné obránců Sanctuary, jako jsou nové Legendární aspekty, mount Salmagundi, brnění Strips a Points mount a 3 svitky Amnesie, které poskytují bezplatný reset stromu dovedností a desky Paragonů. Cesta také poskytuje Přízeň – zdroj, který se používá k postupu po úrovních Battle Passu, kterou lze získat i přirozenou cestou hraním aspektů hry.

Ponořte svého hrdinu do sangvinicky krvelačných kosmetických stylů

Season of Blood Battle Pass začíná 17. října v 10:00 PDT (19:00 našeho času) a obsahuje 90 úrovní – 27 úrovní zdarma a 63 úrovní Premium.

Pokud si pořídíte Premium Battle Pass, budou vám k dispozici nejen odměny z Free Tiers, ale čekají na vás také sady brnění Awoken Armor, Mount a Mount Armor, platina a další. Například mount Famished Thoroughbred se odemkne na úrovni 1 a kosmetika Awoken Marrow se odemkne na různých vyšších úrovních. Pokud se rozhodnete přijmout krvavé šílenství a pořídíte si zrychlený sezónní Battle Pass, získáte také 20 tierů Skipů a emotikonu Vampire’s Repose.

Doutnající popel získaný z volných úrovní lze utratit za sezónní požehnání, která poskytují užitečné bonusy k odražení pekelných armád. Na výběr je celkem pět požehnání, z nichž tři jsou v Season of Blood nová:

 • Urna pekelných požehnání:  zvyšuje uznání lovce, jež získáte za aktivity spojené se sklizní krve: Zvyšte šanci na získání dalšího předmětu vybavení z truhel Helltide. Předmět navíc bude mít vzácnost Legendární nebo lepší.
 • Urna rychlého cestování: Zvyšuje rychlost, s jakou se vaše hora zotavuje ze sprintu. Bonusy získané z požehnání sezóny trvají pouze do konce sezóny krve.

Získej kosmetické úpravy z bájného vlákna

V obchodě jsme pro vás připravili nové balíčky vybavení, brnění, doplňků, mountů a brnění, se kterými budete zabíjet ve velkém stylu. Od 17. října budete chtít navštívit Tejal a prohlédnout si její zboží – nezapomeňte se často vracet, protože bude aktualizovat své zásoby po celou sezónu krve. Jedním z takových vzácných nálezů z dalekých končin Sanctuaryje Prestižní vybavení barbara Pekelného šampiona(Hell’s Champion Prestige Barbarian Equipment), které obsahuje kosmetiku zbroje, 2 kosmetiky zbraní a označení pro všechny vaše postavy barbarů.

Sezona a vaše uschované předměty

Současná sezona se chýlí ke konci a my chceme zajistit, aby se vaše těžce vydobyté vybavení přeneslo do ze sezony do standardního hraní spolu s vámi.

Jakmile skončí současná sezóna, budou všechny sezónní postavy převedeny do standardního režimu. Všechny předměty ze skrýše dané postavy v současné sezoně vlivu přejdou do nové záložky v truhle. Po celou dobu nadcházející sezony máte možnost stáhnout všechny předměty, které byste si chtěli ponechat z předešlé sezony – všechny předměty, které zůstanou v záložce „Pouze pro stažení“ po skončení Sezóny krve, nebude možné obnovit.

Vážení hráči a fanoušci serveru diablofans, děkuji za trpěivost a přečtení až sem, protože novinek, které nás čekají, je opravdu hodně.

Na závěr mám pro vás ještě takovou lahůdku. Svůj pohled na věc poskytl i jeden z přátel našeho serveru a houževnatý hráč Diabla, streamer Viktor Břenek. Na závěr článku se svolením jmenovaného připojuji shrnutí připravovaných novinek Viktorovýma očima.

…s neutuchající láskou ke světu Sanctuary váš NexiuZ. 🙂

 

Diskuze k článku

Image
Sprava uctu Diablofans.cz