DiabloFans.cz je fan web hry Diablo 4 pro českou a slovenskou komunitu (CZ/SK). Najdete zde buildy, návody a novinky ze světa Diabla.

Image
Lilith - SEO web bgr
Image
Diablo 4 - Předměty a vybavení

Vybavení a předměty


Obsah

Jedním z vašich úkolů v Diablu 4 je získat mocné vybavení - zbraně, zbroj a šperky. Budete díky nim silnější, rychlejší a odolnější proti útokům vašich nepřátel. Káždý kus vybavení, může mít  navíc specifické bonusy - boty například rychlost pohybu a amulety zase zranění kouzelným poškozením. Postupem času najdete i předměty s legendárními silami a pro ty, kteří si potrpí na parádu nabízí hra i transmogy - kosmetické změny vzhledu vybavení.

Úvod do vybavení

Rychle se zorientujte na ikonách předmětů

Předměty, které si hrdina oblékne jej posilují hned několika různými způsoby. Pojďme to vzít úplně od začátku:

 • Každý předmět má základní vlastnosti (implicit affixes). Typicky se jedná o Armor na zbroji a poškození/rychlost útoku na zbrani. Na popisce předmětu se tyto základní vlastnosti nacházejí v horní části.
 • Kromě toho mají všechny kousky vybavení (s výjimkou obyčejných předmětů ) tzv. affixy, které vaší postavě přidávají další bonusy. Ty najdete v prostřední části popisky.
 • Části zbroje (Helma, Brnění, Rukavice, Kalhoty, Boty) vám obvykle dávají obranné a podpůrné staty jako například +x Max Životů, +x to Primárního statu, +x do úrovně dovednosti.
 • Šperky (Prsteny a Amulety) vám obvykle zvyšují poškození, rezistance a přidávají podpůrné affixy. Damage se často vztahuje k některému z typů zranění (například přidávají % ohnivého zranění). Rezistence naopak zvyšují vaši odolnost proti typům podobným typům zranění, (například % odolnost proti ohnivému zranění)
 • Hlavní stat na zbraních (Jednoruční, dvouruční a fokus) je rychlost a síla útoku, od které se odvíjí poškození za vteřinu. Na zbraních také často najdete multiplikátory poškození - například bonus k základním/klíčovým skillům, kritický zásah nebo damage over time. Některé zbraně mohou mít Lucky Hit - tedy zvýšenou šanci na aktivaci specifických útočných schopností.

Vaše vybavení také mívá sockety, do kterých můžete vkládat gemy. Více o této mechanice najdete v sekci upgrady.

Diablo 4 - Barbar

Síla předmětu // Item Power

Síla předmětů (Item power) určuje v jakém rozmezí se budou pohybovat hodnoty affixů a vlastností vašeho vybavení. (Pro veterány RPGeček - v jiných hrách se tento stat jmenuje Item Level.) Například helma s Item Power 292 může padnout s affixem přidávajícím sílu v rozmezí 7-12. Stejná helma s Item Power 441 může mít sílu v rozmezí 12-18. Jak bude vaše postava levelovat, bude se zvyšovat i Item Power předmětů, které najdete.

Každý item ve hře má svůj Item Power, který udává hodnoty affixů

Item power předmětů si můžete zvýšit upgradováním u Kováře. Každý upgrade ji zvýší o 5 a předměty mohou být vylepšené pouze třikrát (vzácné) nebo čtyřikrát (legendární). Pokaždé když předmět vylepšíte, zvýší se jeho základní hodnoty a zároveň také hodnoty affixů. Legendární síly ale toto vylepšení nijak neovlivní. Více o upgradování najdete zde.


Vzácnost předmětů

Vzácnost předmětů určuje kolik affixů - tedy přípon předměty mají a jak vysoké hodnoty tyto affixy mohou mít. Obecně platí, že magické předměty mají jen jeden affix, vzácné až pět a legendární čtyři a jeden speciální. Na druhou stranu ale platí, že nejvyšší hodnoty affixů můžete najít na magickém předmětu a srovnatelné legendární předměty mají rozmezí těchto hodnot nejnižší.

Diablo 4 - Vzácnost předmětů

Vzácnost předmětů

Popis vlastností

Normalní

 • Žádné affixy, pouze základní hodnoty předmětu.

Magický

 • Nízký počet affixů, ale nejvyšší rozmezí hodnot affixů.

Vzácný

 • Až 5 affixů najednou
 • Obvykle jsou silnější než magické předměty

Legendární

 • 4 obyčejné affixy a 1 legendární affix.
 • Legendární affixy se vždy mohou objevit jen na některém z typů itemů (např. jeden legendární affix se může objevit na Jednoruční a Dvouruční zbrani, rukavicích, Amuletu a Prstenech)
 • Legendární affixy mají různou sílu na různých typech vybavení. Např. útočný affix může dávat bonus 200% na obouruční zbrani a 150% na amuletu.
 • Legendární předměty modifikují vaše dovednosti, nebo mezi nimi vytvářejí úplně nové synergie.
 • Legendárních schopností jsou ve hře stovky. Některé jsou dobré pro jakoukoliv postavu a build a některé naopak podporují konkrétní herní styl.
 • Ve hře bude možné získat díky legendárním předmětům i skilly podobné dovednostem jiných postav, ale až v end-gamu a jen omezeně.
 • Legendární předměty jsou vzácné - neprší z nebe, jako v Diablu 3.

Unikátní

 • Tyto předměty vždycky padají ve zcela stejné podobě. Mají mocné bonusy i zcela unikátní síly.
 • Jsou neuvěřitelně vzácné a vždy zcela jasně určené pro konkrétní playstyle určité postavy.

Setové předmety, které znáte z předchozích Diablo her se prozatím v Diablu 4 neobjeví. Je ale velmi pravděpodobné, že budou do hry přidané v dalších sezónách či datadiskách.

Sacred a Ancestral předměty

Čím vyšší obtížnost tím větší šance na drop Ancestral a Sacred itemů

V uzavřené betě se hráči dostali k možnosti vyzkoušet vyšší úrovně obtížnosti Diabla 4 - konkrétně úroveň Nightmare (III) až Torment (V). Na těchto úrovních se začne objevovat nová kategorie předmětů a sice Sacred předměty a Ancestral předměty.

Vzácné, legendární i unikátní itemy můžou na těchto vyšších obtížnostech padnout jako Sacred a Ancestral.  Budou se lišit od standardní verze pouze vyššími maximálními hodnotami affixů.

Rovněž bude třeba rozlišovat legendární esence (o těch dále). Sacred a Ancestral legendární esence bude možné otisknout pouze na stejný typ Sacred/Ancestral předmětů.


Speciální vzácné předměty

Už i v novinářském early access našli hráči tyto skryté předměty a monstra ze kterých padají.

Speciální vzácné předměty jsou zvláštní typ vybavení.

 • Každý z nich má unikátní jméno a každý z nich padá z konkrétního nepřítele. Tito nepřátelé sami mají vždy stejné jméno, lokaci, kombinaci affixů a minimální level.
 • Vzácné předměty mají fixní list affixů, které jsou obvykle výjimkou z toho, jak jiné předměty v na tomto místě vybavení mohou vypadat.

Můžete tak například najít palcát, který přidává rychlost pohybu nebo magickou hůl, která vždy přidává % damage pro ohnivé, ledové i bleskové zranění. Navíc mohou tyto předměty být dále upgradované, očarované a může jim být vtisknuta legendární síla. Umožňují vám tak zcela unikátní řešení pro váš build.

Seznam těchto předmětů najdete zde.


Diablo 4 - Legendární předměty

Legendární předměty a Codex of power

Legendární předměty, legendární síly a codex of power - tři spolu provázané nástroje, které vám v Diablu 4 umožní specializovat si svůj build víc než kdykoliv předtím. Legendární předmět je předmět, který buďto dropnul s legendární silou (označenou oranžovou popiskou), nebo byl vytvořený ze vzácného předmětu za pomoci legendární esence nebo kodexu síly. Pojďme si to rozebrat krok za krokem.

Legendární síly

Začneme od legendární síly - legendární síla je affix na předmětu označený oranžovou popiskou. Na příkladu vpravo vidíte sílu, která zvyšuje damage o 4% až do 24% za každou vteřinu, kdy jste neutratili žádnou zuřivost.

Legendární síla označená oranžovou hvězdičkou

Legendární síla se může objevit na více různých itemech. Může vám například padnout legendárka, která má stejnou legendární sílu, ale přitom je to Off-hand, helma, brnění nebo kalhoty.

Legendární síly mají několik kategorií: Útok, Obrana, Mobilita, Podpora, Zdroje. Každá síla patří do jedné z těchto kategorií, podle toho, co posiluje. Kategorie také určuje na které části vybavení se legendární síly mohou objevit. Výjimkou jsou amulety, na kterých se může objevit jakýkoliv typ legendární síly a ještě je posílený o 50%. Na Obouruční zbrani jsou zase útočné síly posílené o 100%.

V tabulce vidíte, kde můžete jaký typ síly najít.

Diablo 4 - Legendární síly

Legendární síly se také liší podle toho, zda jsou určené pro konkrétní postavu nebo, zda je využije kdokoliv. Některé posilují dovednosti jenž se hodí každému, zatímco jiné vylepší například dovednost, kterou má jen barbar nebo naopak potřebují seslání sorcererčina kouzla, aby se aktivovaly. Níže se podívejte na legendární síly, které může využít jakákoliv postava.

 

Obranná legendární síla

Disobedience (Neposlušnost)

Might (Síla)

Protecting (Ochranný)

The Deflecting Barrier (Odrazná bariéra)

The Protector (Ochránce)

 

Útočná legendární síla

Edgemaster's (Na hraně)

Inner Calm (Vnitřní klid)

Needleflare (Jehlojas)

Pummeling (Úderný)

Rapid (Rychlý)

The Expectant (Očekávání)

 

Resource legendární síla

The Umbral (Stín)

 

Mobilita legendární síla

Wind Striker (Větrný útok)

Ghostwalker (Krok ducha)

 

Utility legendární síla

Wind Striker (Větrný útok)

Shared Misery (Sdílené neštěstí)

Legendární essence

Legendární essence v sobě drží legendární sílu

Pokud vám padne legendární předmět, může se stát, že se vám bude líbit jeho legendární síla, ale jinak se vám nebude hodit.

Naštěstí je tady řešení - Okultista. Vezměte předmět k tomuto vendorovi a ten vám z něj za úplatu vyextrahuje jeho legendární sílu v podobě tzv. essence. Tuto essenci pak můžete použít na vzácný předmět, čímž z něj vytvoříte novou legendárku a essenci přitom spotřebujete. Essence budou mít v inventáři samostatný tab, takže lze očekávat, že si jich v průběhu hry vytvoříte pěknou zásobu.

 • Pokud použijete essenci na vzácný předmět tak si zachová své původní affixy a nově přidá nový legendární affix. Budete tak muset hledat silný vzácný předmět, aby se vyplatilo na něj vaši essenci použít.
 • Legendární předměty vytvořené tímto způsobem už nebude možné opět vyextrahovat a essenci používat donekonečna.

Bude tak jen na vás, zda si essenci pošetříte na vyšší level, zda ji využijete na jiný slot, nebo si ji prozatím necháte na původním předmětu. Pokud ji ovšem ponecháte na původním předmětu, vzpomeňte si na to, že legendárky při dropu nemohou narolovat hodnoty, které najdete na rare itemech. Nejlepší legendárky tak vzniknou použítím essencí na velmi silné vzácné předměty.

Ale pozor legenární síly jsou stejně jako předměty také rozdělené podle toho, zda jsou Sacred nebo Ancient. Tyto vyšší stupně legendární síly je možné aplikovat pouze na odpovídající typ předmětů.

Diablo 4 - Vložení legendárních sil

Kodex síly // Codex of Power

Kodex síly (Codex of Power) vám pomůže v situacích, kdy budete nutně potřebovat konkrétní legendární síly pro svůj build. Pokaždé, když dokončíte některý dungeon, odemkne se vám v kodexu nová legendární síla, kterou si můžete otisknout do svých předmětů podobně, jako kdyby použili legendární esenci. Stačí si tak najít ve kterém dungeonu je síla kterou potřebujete a vydat se tam. Kodex ale má několik zásadních omezení...

 • V kodexu nenajdete každou legendární sílu. I když jich většinu budete moct vyfarmit z příslušného dungeonu, tak některé vám padnou pouze na legendárních itemech, které vytlučete z nepřátel.
 • Legendární síly z kodexu mají nízké hodnoty. Legendární síly v kodexu mají vždy nejnižší možný roll. Pokud například legendární síla dává "Zvýší damage všem nepřátelům v okolí o (10-20%)." Tak pokud využijete kodex, vždy získáte jen 10% bonus.

I přes tyto nevýhody je extrémně důležité si kodex plnit, protože  síly, které se vám v něm odemknou, jsou aktivní pro všechny postavy na vašem účtu! Až budete tak levelit další postavu, tak to velmi oceníte.

Diablo 4 - Codex of Power

Unikátní předměty

Unikátní předměty jsou tím nejsilnějším, co Diablo 4 nabídne na každé úrovni. Uvidíte je padat až od úrovně světa III. Nightmare. Některé z nich dokonce začnou padat až na vyšších úrovních světa. Stejně jako vzácné a legendární předměty mají verze sacred a ancestral.

Nelze je craftit ani nijak upravovat, navíc se rollují se vždy se stejnými affixy a schopnostmi a jejich síla není založená na nepřiměřeně vysokých statech, ale spíš na výjimečné schopnosti která úplně mění playstyle a umožňuje vytvářet unikátní buildy.

Unikátních předmětů můžete nosit více najednou, ale nemůžete nosit stejný unikátní předmět 2x (Například prsten nebo jednoruční zbraň.)

Pokud se chcete podívat na kopletní přehled vydataminovaných unikátních předmětů, koukněte se zde: https://diablo4.cc/Unique.

Diablo 4 - Unikátní předměty
Image

Loot

Jak ale získat všechny tyhle skvělé předměty? Sbírání kořisti (neboli Loot) je v Diablu 4 náhodný. Na rozdíl od jiných her obecně neplatí, že konkrétní nepřítel po smrti upustí konkrétní kus vybavení. Záleží tak na vašem štěstí, jestli vám padne, co potřebujete a občas si můžete na vysněný předměty dlouho počkat. Ovšem je zde několik specifik a výjimek

Smart Loot

Diablo 4 používá tzv. Smart Loot systém. Předměty, které vaše postava získá, mají vyšší šanci, že budou určené přímo pro ní. Například Barbar málokdy najde kouzelnický fokus a Rogue zase často uvidí dýky.

 • Smart Loot je nastavený v poměru cca 80% k 20%. To znamená, že 80% předmětů bude užitečných pro vaši postavu, zatímco 20% bude spíše pro vaše alty nebo je budete moct prodat.
 • Podobně jako typ předmětů fungují i statistiky na předmětech. Každá postava má primární klíčový stat (Např. Barbar sílu). Barbaři tak častěji uvidí předměty se silou jako hlavním statem. Rogue má větší šanci, že pokud mu padne stejný kousek vybavení, tak bude mít obratnost jako hlavní stat.

Cílený loot

Diablo 4 ale obsahuje i způsoby jak získávat porážením nepřátel konkrétní typ předmětů. Necháme stranou mechaniky jako Tree of Whispers a Gambling, které vám také umožňují získávat konkrétní typ předmětů a bude se soustředit jen na loot z monster.

 • Rodiny nepřátel - Monstra, která spadají do některé z rodin nepřátel mají vyšší šanci na drop určitého typu předmětu. Například Utopenci (Drowned) častěji dropnou kalhoty, zatímco Bandité kuše. Co je zásadní u tohoto typu předmětů, že na ně se nevztahuje Smart loot. Je tak možné jít s barbarem farmit kouzelnické fokusy.
 • Speciální vzácné předměty - Ve hře jsou speciální vzácné předměty, které padají ze speciálních elitních monster, která mají unikátní jména.
 • Ostatní speciální předměty - Existují další výjimky, jako například předmět Fractured Prism, který padá pouze z Open World Bosů a slouží k přidání socketů do vybavení.

Vzácnost, Item Power a Tier předmětů

Síla předmětů, které získáváte z monster se odvíjí od jejich vzácnosti, tieru a  Item Power.


Transmog a Váš šatník

V Diablu 4 si na parádu potrpí i drsní válečníci

Šatník a transmogy jsou nástroje, díky kterým bude vaše postava vypadat ještě drsnější, tajemnějí nebo děsivější, podle vašeho vkusu. Pro nováčky - transmog je možnost proměnit vzhled jednoho kousku výbavy v kousek jiný.

Svůj šatník, tedy menu, skrz které můžete transmogy na vybavení měnit, najdete vedle své truhly v hlavním městě každého regionu.

Zvolit vzhled (Pick a variant)

Zde si můžete vybrat, jako který kousek vybavení, které jste už našli by měl váš kousek vypadat. Musíte mít ovšem kousek, který kopírujete buď u sebe, nebo v truhle nebo jste jej musel v minulosti rozložit u kováře. Transmognout si můžete Helmy, Brnění, Rukavice, Kalhoty, Boty a Zbraně.

Dalším způsobem, jak získat transmogy je použít herní obchod nebo battle pass, který tyto vizuální doplňky také nabízí.

Zvolit barvu (Pick a Pigment)

Stejně jako si můžete zvolit transmog, můžete si zvolit i barvu svého vybavení (Kromě zbraní). Barva pro každý kousek je vždy spojená do jedné čtveřice odstínů, které spolu ladí, takže nebudete moct vytváře outfity, které se do světa Diabla vyloženě nehodí. Také máte k dispozici nástroje, které vám umožňují rychle obarvit celý gear jednou barvou.

Diablo 4 - Obchod
Image
Sprava uctu Diablofans.cz