DiabloFans.cz je fan web hry Diablo 4 pro českou a slovenskou komunitu (CZ/SK). Najdete zde buildy, návody a novinky ze světa Diabla.

Image
Lilith - SEO web bgr
Image
Diablo 4 - Staty

Přehled atributů

V Diablu 4 je záplava atributů, která určují, jak mocná vaše postava je. Tyto atributy (nebo také staty) získáváte z vybavení, levelování, pasivních schopností a někdy dočasně i z aktivních schopností. Připravili jsme pro vás seznam všech atributů rozdělený do 4 kategorií - Klíčové staty, Útočné staty, Obranné staty a Podpůrné staty.Klíčové staty (Core Stats)

Ve hře jsou čtyři klíčové staty: Strength (Síla), Intelligence (Inteligence), Willpower (Vůle), and Dexterita (Obratnost). Začínající hodnoty těchto skillů se liší podle toho za jakou postavu hrajete.

 • Barbar: 10 Síly, 8 Obratnosti, 7 Inteligence, and Vůle
 • Rogue: 10 Obratnosti, 8 Síly, 7 Inteligence, and Vůle
 • Kouzelnice: 10 Inteligence, 8 Obratnosti, 7 Inteligence, and Vůle

Při každém postupu na vyšší úroveň dostanete +1 ke každému klíčovému statu. Také můžete získat bonus k některému klíčovému statu ze svého brnění a bonus ke všem statům na špercích. A také dostáváte +2 k jednomu klíčovému statu z některých oltářů Lilith.

Klíčové staty přidávají následující bonusy za každý bod:

 • Síla: +1 Armor
 • Inteligence: +0.05% ke všem rezistencím
 • Vůle (Willpower): +0.1% obdrženému léčení and +0.25% Overpower poškození
 • Dexterity (Obratnost): +0.025% Šanci na uhnutí

Z klíčových statů dostáváte ještě další tři bonusy. Ty se ale liší podle toho jakou postavu hrajete.

 • Barbar
  • x0.1% Poškození dovednostmi (Skill Damage) za bod Síly
  • x0.1% Rychlost generování zuřivosti (Resource Generation) za bod Vůle
  • x0.02% Šance na kiritický zásah (Critical Strike Chance) za bod Obratnosti
 • Rogue
  • x0.1% Poškození dovednostmi (Skill Damage) za bod Obratnosti
  • x0.1% Rychlost generování zuřivosti (Resource Generation) za bod Síla
  • x0.02% Šance na kiritický zásah (Critical Strike Chance) za bod Inteligence
 • Kouzelnice
  • x0.1% Poškození dovednostmi (Skill Damage) za bod Inteligence
  • x0.1% Rychlost generování zuřivosti (Resource Generation) za bod Vůle
  • x0.02% Šance na kiritický zásah (Critical Strike Chance) za bod Obratnosti
DiabloFans.cz - Redakce

Útočné staty (Offensive stats)

Útočné staty najdete na zbraních, rukavicích a špercích. Patří mezi ně:

 • Poškození zbraně (Weapon damage)
 • Rychlost útoku (Attack speed)
 • Šance na kritický zásah (Critical Strike Chance)
 • Poškození kritickým zásahem (Critical Strike Damage)
 • Poškození do nepřátel, kteří jsou blízko, daleko, zranění, nezranění apod. (Damage to Close Enemies, Damage to Distant Enemies, Damage to Healthy Enemies, etc.)
 • Poškození zraněným nepřátelům (Vulnerable Damage)
 • Poškození Overpower

Všechny tyto staty slouží ke zvyšování celkového poškození, které udílíte svými schopnostmi. Pojďme se podívat na bližší detaily.

Základní damage (Damage Base)

We need to start our damage calculation somewhere and depending on the source of damage there are two ways to do that.

1) Poškození zbraně (Weapon Damage)

Rychlost zbraně

Skilly a pasivky odvozují své poškození od vaší zbraně. Pokud si zapnete rozšířené popisky uvidíte kromě absolutních hodnot poškození u každého skillu také procentuální hodnotu. Touto hodnotou vynásobte poškození své zbraně a získáte základní damage. Pokud má vaše postava dual-wield (Rogue s dýkama, barbar s jednoručními zbraněmi, sorcerer s fokusem) tak sečtěte hodnoty poškození obou zbraní.

%skill závisí na typu a levelu skillu. DMGweapon se zase mění podle typu zbraně a její Síle předmětu. Důležité je při výpočtu nezapomenout, že zbraně mají rozmezí poškození, tak pracujte ve všech případech s průměrem, ať se vám to neplete.

2) Fixní damage (Flat Damage)

Některé efekty jako například vracení damage (Thorns) nebo legendární aspekty (např. Arrow Storm nebo Trickster's) udílejí poškození, které se nescaluje ze zbraně. Místo toho mají fixní hodnoty.

nebo


Bonusy k poškození (Damage Bonuses)

+4% bleskového poškození na prstenu

Pojďme na širokou nabídku bonusů k poškození. Od prostého "+X% poškození" na amuletech až po specifické modifikátory jako poškození v průběhu času (DoT), poškození blízkým nepřátelům (Close enemies) , ohnivé poškození (Fire damageú, poškození klíčových dovedností (Core skill damage) etc... Jedna věc je pro všechny tyto bonusy stejná - jdou aditivní ne multiplikativní. Vyjádříme to takto:

Zásadní tedy je, že bonusy bez "X" vám nedávají zdaleka tolik, kolik byste čekali. Předmět s +20% poškození klíčovým skilům vám dá méně než 20% celkového poškození navíc. A čím víc budete tyto bonusy stackovat tím méně z nich budete získávat.


Oddělené bonusy (Separate Multipliers)

Některé bonusy mají ale jiný wording. Například "x30% increased damage if this and that condition is met". (x30% zvýšení poškození pokud je splněná podmínka). Tyto bonusy jsou multiplikativní. Dostanete z nich přesně to, co slibují - x30% znamená o 30% vyšší číslo, které uvidíte nakonec.

Kromě toho narazíte na další multiplikátory, které nejsou navázané na žádný skill/pasivku/Legendární sílu.

Zranitelný (Vulnerable)

Popiska zranitelnosti pod popiskou monstra

Některé skily mohou nepřátele označit jako Zranitelné (Jejich životy se zabarví fialově a pokud tento debuf dostanete vy, váš orb s životy vypadá jako kdyby měl prasklinu). V tomto stavu nepřátelé obdrží o 20% více požkození ze všech zdrojů. Těchto 20% může být ještě zvýšeno vaším statem Poškození Zranitelných Nepřátel (Vulnerable Damage). Tyto staty sice nemají "x" ale to neznamená, že jsou aditivní - jsou aplikované tak, že násobí váš celkový damage.

Berserk (Berserking)

Barbar má možnost aktivovat speciální status berserka. V této formě má o 30% vyšší rychlost pohybu a dává o 25% vyšší poškození. Tento bonus dále zvedají pasivky  Wrath of the Berserker a Unconstrained. Stejně jako v přpadě Zranitelnosti je tento bonus multiplikativní, ale na rozdíl od zranitelnosti je to bonus pro vaší postavu ne debuf pro nepřátele.

Kritický zásah (Critical Strikes)

Damage for beginners

Kritické zásahy se zobrazují žlutě

Veškerý damage se dále dělí na přímé poškození (direct damage) a poškození v průběhu času - DoT (Damage over Time), sem patří například Hořící (burning), Krvácející (bleeding), Otrávený (poisoned). Zatímco se přímé poškození aplikuje ihned, poškození v průběhu času potřebuje několik vteřin. Tento rozdíl připomínáme až tady, proto co se týká kritických zásahů tak je velmi důležitý - DoT efekty nemohou udělit kritický zásah!

Každý zásah má náhodnou šanci být kritickým zásahem. Tato šance je vyjádřená vaší Šancí na kritický zásah (Critical strike chance). Tento stat lze zvyšovat celou řadou způsobů - předně sami o sobě máte 5% šanci na krit a dostanete 0,02% za každý bod obratnosti nebo inteligence podle toho za jakou postavu hrajete. Také se CSC jako stat často objevuje na rukavicích a prstenech a posiluje ho mnoho pasivek a skilů.

Když se vám podaří kriticky zasáhnout je váš damage zvýšený vaší hodnotou Poškození kritického zásahu (Critical strike damage - CSD). Ten je z počátku 50%. a na zbraních a prstenech najdete často staty, které jej zvyšují.

Váš damage s criticalem vyjádříme jako:

Damage for beginners

Pokud chceme vyjádřit váš průměrný damage, musíme započíst vaší šanci na krit:

Damage for beginners

Z této rovnice vidíte, že CSC a CSD je relativně tím silnější, čím více jej stackujete. Na nízkém levelu je vaše šance na krit v jednotkách čísel a krit damage stěží nad 50%. Když ale najdete síly a vybavení, které vám např jako The Dire Wirlwind přidávají +80% krit damage, tak najednou každý další bod v šanci na krit přidává velmi vysoký damage.

Overpower (Udolat)

Damage Diablo 4

Overpower se zobrazuje bledě modře

Kromě kritických zásahů je ve hře ještě další mechanika, která vám náhodně umožní udělit větší zranění. Zásadní rozdíl mezi Overpower a kritickým zásahem je, že Overpower není stat, který by se dal zvyšovat - je to fixní hodnota 3%. Místo toho některé skily garantují Overpower, pokud splníte určité podmínky. Za druhé - overpower není multiplikátor. Přidává fixní hodnotu k vašemu zranění bez ohledu na to, jak mocný úder jste zasadili nepříteli. Toto poškození se zvyšuje v závislosti na vašich životech (life), chráněných životech (fortified life) a poškození Overpower. Normální overpower zásahy se zobrazí jako tyrkysové, kritické overpower zásahy jsou oranžové.


Rychlost zbraně (Weapon Speed)

Rychlost zbraně nepřispívá k výši vašeho poškození, ale k poškození zavteřinu (Damage per second - DPS). Rychlost udává, jak rychle můžete používat své schopnosti, ačkoliv počítejte s tím, že ve hře jsou i skily s fixní délkou animace. Abyste zjistili jaká je rychlost vaší zbraně, musíte zvážit dvě hodnoty Počet útoků zbraně za sekundu (weapons Attacks per Second - APS) a váš bonus k rychlosti útoku (Attack Speed Bonus). Pokud používáte dvě jednoruční zbraně je hodnota APS průměrem jejich dílčích APS. Bonus k rychlosti útoku je zase stat, který můžete najít na rukavicích a nebo jej získat ze skilů a pasivek. Všechny tyto bonusy jsou multiplikátorem, který dá dohromady hodnotu Rychlost zbraně.

Damage for beginners

A nyní konečná rovnice, ze které získáte své DPS:

Damage Diablo 4

More or less the same applies to DoT skills that can stack, except the actual damage is delayed by the DoT's duration. For non-stacking DoTs Weapon Speed doesn't affect damage at all.


Síla útoku (Attack Power)

Hra vám ukazuje zprůměrování vašeho DPS jako hodnotu nazvanou síla útoku (Attack Power), kterou vám zobrazí v okně vašeho inventáře. Nicméně, není příliš dobré na toto číslo spoléhat. Nezohledňuje se v něm celá řada bonusů, zejména těch, které patří ke konkrétnímu skilu, nebo zvýšení poškození proti určitému typu nepřátel. Také se zde neodrazí debufy nepřátel jako Zranitelný. Je také extrémně zavádějící co se týká DoT efektů a skilů, které mají fixní rychlost animace.

Diablo 4 - Útočné staty

Obranné staty (Defensive stats)

Obranné staty najdete na zbroji a pomáhají vám zůstat déle naživu. Tyto staty například zahrnují:

 • Maximální životy (Max Life)
 • Armor (Brnění)
 • Rezistence (Resistances)
 • Šanci na úhyb (Dodge Chance)
 • Obdržené léčení (Healing Received), Síla bariéry (Barrier Potency) a bonusová ochrana (Bonus Fortify)
 • Snížení poškození od blízkých a vzdálených nepřátel (Close and Distant Damage Reduction)

Připravili jsme pro vás kompletní shrnutí všech obranných statů v Diablu 4. Tak se do nich ponořte.

Životy (Life)

Nejjednodušší způsob, jak zvýšit svou obranu, je zvýšit počet svých životů. Tento stat ukazuje, jak daleko od smrti jste. Když klesne na 0 tak vaše postava umírá a vy se oživíte na nejbližším checkpointu, nebo vás musejí oživit vaše spoluhráči.

Počet životů jsou součtem několika hodnot. Předně máte základní životy (Base life) na lvl 1 je to 40. Toto číslo roste s lvlem až na 420 na lvlu 25. Existuje ale mnoho způsobů, jak zvýšit Maximum životů (Maximum Life):

 • +Max Life stat na vaší Zbroji (zvyšuje se s Silou předmětu)
 • +%Life z Rubínů ve vašem brnění  (zvyšuje se s kvalitou gemu)
 • +20% Life když jste pod vlivem Enhanced Challenging Shout (Pouze pro Barbara)
 • +5% Life za každou úroveň pasivky Imposing Presence (Pouze pro Barbara)
 • +8 Life bonus z některých Oltářů Lilith.

Obnovování životů

Existuje několik způsobů, jak si doplnit životy, když dostanete poškození. Předně - každý postava má Léčivé lektvary (Healing Vials). Když do sebe jednu kopnete, tak ihned dostanete hodnotu životů, která se odvíjí od úrovně vašeho lektvaru a také 35% vašich Maximálních životů (Maximum Life) během příštích 3 vteřin. Lahviček u sebe můžete mít hned několik a díky Renownu systému můžete zvýšit tento počet. Doplňují se vám sbíráním červených orbů, které padají z nepřátel a také ve chvíli, kdy snížíte životy bose pod určitou hodnotu.

Jaké jsou další způsoby, jak si obnovit životy:

 • + Regenerace Životů za vteřinu (+Life Regeneration per Second) je stat, který se objevuje na helmě a amuletu.
 • +Životy za každé zabití (+Life On Kill) je stat na helmách, amuletech, prstenech a focusech. Také jej získáte umístěním Lebek do zbraně.
 • Některé skily a pasivky vás léčí za určitou část maximálních životů.
 • Léčitel (Healer) ve městě.
 • Léčivé studny (Healing Wells), které jsou typ svatyní (Shrines).

Kromě toho můžete také získat stat Zvýšení obdrženého léčení (Healing received), který se objevuje na amuletech a získáte jej pokud Lebky vložíte do zbroje.

+Životy za každé zabití a + Regenerace Životů za vteřinu jsou relativně slabé oproti poškození, které budete dostávat a pokud váš build tedy nemá dobré synergie s těmito staty, tak se většinu času budete léčit hlavně skrz Léčivé Lektvary.

Barrier on your Life Orb

Bariéra (Barrier)

Bariéra je štít, který má určitou dobu trvání. Když dostanete poškození nejprve se sníží hodnota vaší bariéry. Pokud máte bariér více, jejich hodnota se sčítá, ale jejich trvání je pořád sledované zvlášť. Když jedna z nich vyprší tak se celková hodnota bariéry sníží. Některé způsoby jak získat bariéry jsou:

 • Váš lektvar vám přidá také 30% maximálních životů jako bariéru (Your Potion Also Grants 30% Maximum Life as Barrier) stat na kalhotách
 • Různé legendární síly jako např. The Protector
 • Skilly Ice Armor a Deep Freeze (Pouze Kouzelnice)
 • Pasivky Protection (Pouze Kouzelnice)

Další možností jak zvýšit své bariéry je stat Síla Bariéry (Barier Potency), který se objevuje na helmách a na Diamantech vložených do brnění. Ale vzhledem k tomu, že výše bariéry se zvyšuje podle vašich Maximálních životů, tak bývá obvykle lepší soustředit se na tento stat, čímž posílíte i své bariéry.

Armor a Rezistence

Armor i rezistance snižují elementální poškození

Armor je jedním z hlavním způsobů, jak snížit obdržené poškození. Armor je implicitní stat na každém kousku brnění a jeho hodnota se zvyšuje lineárně podle Síly předmětu. Navíc dostanete také 1 Armor za každý bod Síly. Jako dodatečný stat se objevuje na Kalhotách, Botách a Zbroji. (pozn. překladatele - "Armor", je číselná hodnota a nepřekládáme ji, "brnění" jsou všechny kousky vybavení kromě zbraní a šperků a "Zbroj" je konkrétní část vybavení, kterou postava nosí na hrudi.)

Armor snižuje veškeré fyzické poškození o procenturální hodnotu, která je daná výší vašeho Armoru a rozdílem mezi levelem útočníka a obránce a to až do maximální hodnoty (Armor cap) 85%. Čím vyšší level máte, tím více armor potřebujete, abyste dosáhli srovnatelné redukce poškození - 1 bod armoru na lvlu 10 je zkrátka mnohem cenější než na lvlu 50.

Elementální poškození

Armor funguje i na elementální poškození (Ledové, Ohnivé, Bleskové, Jedové a Stínové) je ale výrazně méně efektivní. V PvE je snížení poškození, které obdržíte z elementálních útoků díky Armoru jen poloviční a v PvP je pak pouze 65%.

A ještě navíc, má tento obranný mechanismus svůj maximální cap. A ten je pouze 30%! Pokud tedy například máte celkově snížení fyzického poškození z Armoru 70%, tak vaše elementální redukce není 35% (polovina) ale jen 30% (maximální cap). Abyste mohli elementální poškození dále snižovat, musíte využít stat Elementální Rezistence (Elemental Resistances). Pojďme se podívat, jak fungují:

 1. Rezistence se sčítají multiplikativně. Pokud máte dva zdroje +50% Ohnivé rezistence, tak se nestanete nezranitelní ohněm. Místo toho je poškození snížené o 50% a výsledné číslo opět snížené o 50%. Celkově tedy dostanete 25% poškození.
 2. Rezistence mají sníženou efektivitu. Protože Armor už sám o sobě částečně redukuje elementální poškození, tak redukce poškození, které vám rezistence poskytují je snížené o hodnotu X kde X je  X = (100% - Procentuální hodnota snížení poškození elementálních útoků z Armoru). V PvE to tedy znamená, že i rezistance poskytují jen 50% efektivitu a v PvP dokonce jen 35%!

Rezistence jsou tak docela slabý obranný stat. Obvykle byste se na ně měli zaměřit jen pokud jste si jistí, že nemůžete jinde získat lepší staty.

Snížení Poškození (Damage reduction)

Důležitým statem, který vás udrží naživu je Snížení Poškození (Damage Reduction) Tento stat je procentuální hodnota, která dělá přesně to co slibuje, snižuje poškození, které dostáváte. Jak jej získáte?

 • Jako melee postava má Barbar od začátku 10% Snížení Poškození
 • Každá postava má automaticky 92% Snížení poškození v PvP
 • Na Zbroji najdete staty, které snižují poškození jako například Snížení poškození od blízkých nepřátel (Close Damage Reduction) nebo Snížení poškození od vzdálených nepřátel (Distant Damage Reduction).
 • Skily postav
 • Pasivky postav
 • Legendární síly

Podobně jako Rezistence se Snížení Poškození sčítá multiplikativně. To ale pořád znamená, že pokud získáte dalších 20% Snížení Poškození, tak poškození, které dostanete je o 20% nižší, než kolib byste získali bez tohoto bonusu. Znamená to ale, že se nemůžete stát zcela nezranitelnými když budete stackovat Snížení Poškození.

Existují situace, kdy se Snížení Poškození sčítá additivně a sice v situacích, kdy se efekt stackuje sám se sebou. Například Roguova schopnost Dark Shroud vám dá 5 stacků shrouding shadows, kde každý stack přidává statickou hodnotu Snížení Poškození.

Fortify (Opevnit)

Indikátor opevněných životů

Legendární síly, pasivky a schopnosti mohou vaši postavu Opevnit (Fortify). Pokud je hodnota Fortify vyšší než vaše aktuální Životy změní se podoba vašeho ukazatele zdraví a získáte dalších 10% Snížení Poškození. Tato hodnota se může dále zvyšovat pasivkami a safíry vloženými do brnění. Když dostáváte poškození, tak se snižují vaše Životy a vaše Fortify v poměru 50:50. Množství Fortify můžete zvýšit statem Bonusové Opevnění (Bonus Fortify) který se objevuje na Prstenech a Helmě.

Uhýbání (Dodge)

Když jste zasažení útokem, máte šanci mu uhnout a tím úplně vynulovat veškeré poškození a negativní efekty. Nemůžete uhnout jednotlivým tikům DoT efektů, ale můžete uhnout úvodnímu útoku a tak se vyhnout aplikování DoT efektu jako takového. Existují různé způsoby, jak zvýšit šanci na úhyb. Například:

 • 0.025% šance na úhyb (Dodge chance) za každý bod Obratnosti.
 • Staty na Kalhotách a Botách.
 • 3% Dodge Chance per rank of the Agile passive (Rogue only)
 • 3% šance na úhyb za každou úroveň Agile pasivky. (jen Rogue)

Stejně jako u Snížení poškození se šance na úhyb stackuje multiplikativně. Nejde tedy jejím zvyšováním dosáhnout 100% šance.

Diablo 4 - Obranné staty

Podpůrné staty (Support stats)

Sem patří staty a atributy, které explicitně nepodporují ani poškození ani obranu.

Lucky Hit Chance (Šance na šťastný zásah)

V Diablu 4 je celá řada efektů, které mají procentuální šanci na spuštění při zásahu nepřítele. Těm se říká Lucky Hits (Šťastný zásah). Můžete je najít na mnoho různých předmětech, dovednostech i legendárních silách. Například:

Lucky Hit: Up to +X% Chance to Execute Injured Non-Elites (Šťastný zásah: Až +X% šance na Execute u Zraněných ne-elitních nepřátel)

Kromě této šance plynoucí z hodnoty vašeho Lucky Hit statu, má každý efekt sám o sobě určitou pravědpodobnost, že spustí svůj efekt. Tato pravděpodobnost je vynásobená vaším Lucky Hit a získáte tak celkovou šanci na spuštění efektu.

Důležité: Abyste viděli hodnotu Lucky Hit šance na skilech, musíte si zapnout pokročilé popisky (Advanced Tooltips) v nastavení.

Snižování Cooldownů (Cooldown Reduction)

Tento stat snižuje cooldown vašich skilů (Pro nováčky: cooldown je obecně používaný termín, který označuje, jak brzy po použití můžete schopnost znovy využít) a také dobu nabíjení Použití (Charge cooldowns) u skilů, které mají několik použití (Charges).

Najdete jen na Helmě, Fokusu (Pouze kouzelnice) a na unikátních předmětech (Melted Heart of Selig). Více zdrojů cooldown reduction se sčítá multiplikativně, nikdy tedy není možné snížit cooldowny až na nulu.

Čím kratší cooldowny, tím nebezpečnější postava...

Snížení ceny skillů (Resource Cost Reduction)

Tento stat se může narolovat pouze na amuletech a jak název napovídá snižuje kolik svých zdrojů musíte platit při použití svých schopností. Vždy se objeví v podobě, která je relevantní pro danou postavu - tzn. snížení ceny Zuřivosti, Energie nebo Many. Vzhledem k tomu, že se objevuje jen na jednom slotu, není zcela jasné, jakým způsobem se bude sčítat.

+ Úrovni Dovedností (+Skill Level)

Rukavice, Helmy a Fokusy vám mohou dát další úroveň pro některou z vašich dovedností nebo dokonce pro celou kategorii jako například Klíčové dovednosti nebo Mastery dovednosti (Kouzelnice). Tyto body fungují stejně, jako když si přidáváte body do svých skillů ve stromě dovedností. Obvykle zvyšují poškození o 10% hodnoty kterou má na úrovni 1 nebo snižují jejich cooldown o 5%.

Maximum zdroje (Maximum Resource)

Indikátor zdrojů

Tento stat vám přidává číselný bonus k maximu vašeho zdroje. Najdete jej na prstenech a podobně jako Snížení Ceny Skilů se objevuje vždy specifikovaný pro některou z postav - tedy +maximální Zuřivost, Energie apod...

Rychlost pohybu (Movement Speed)

Stat, který se obvykle objevuje pouze na botách. Čím více jej máte, tím rychleji běháte. Stackuje se aditivně, ale nemůžete nikdy mít více než 25% bonus z předmětů, které používáte.

Základní staty na Kalhotách a Botách (Implicit Stats on Pants and Boots)

Na vyšších levelech mají legendární kalhoty a boty někdy staty, které jsou zobrazené odděleně od ostatních. Můžete získat jeden ze třech legendárních efektů:

Boty mají staty, které se váží k Uskočení (evade), což je schopnost, kterou má každá postava a která ji umožní uhnout z cesty útokům jednou za 5 vteřin.

 • +1 Maximální počet Uskočení (+1 Max Evade Charge)
 • Uskočení dává na chvíli +40% Rychlost pohybu (Evade Briefly Grants +40% Movement Speed)
 • Útoky snižují cooldown Uskočení o 1 vteřinu (Attacks Reduce Evade's Cooldown by 1 Second)

Kalhoty mají zase buffy pro váš Léčivý Lektvar.

 • Váš léčivý lektvat vám také dává bariéru ve výši 30% vašich maximálních životů (Your Potion Also Grants 30% Maximum Life as Barrier)
 • Váš léčivý lektvat také obnoví 30% vašeho zdroje (Your Potion Also Restores 30% Resource)
 • Váš léčivý lektvar vám dočasně přidá 30% rychlosti pohybu (Your Potion Also Grants 30% Movement Speed)

Délka trvání bonusů Svatyni (Shrine Buff Duration)

Prodlužte si trvání bufů ze svatyní

Další stat, který najdete na botách. Zvyšuje trvání bonusů ze Svatyní, které po světě najdete.

Délka trvání Crowd Control efektů (Crowd Control Duration Bonus)

Efekty Zpomalený, Podchlazený (chilled), Dazed, Omráčený (Stuned), Zmražený (Freeze), Imobilizovaný, Taunt a sražený k zemi (Knocked Down) jsou CC (Crowd Control) efekty - tedy efekty kontroly davu, který zpomalují nebo vyřazují z boje nepřátele. Tento stat zvýší trvání těchto efektů na nepřátelích. Můžete jej najít na Amuletu nebo na Fokusu (jen Kouzelncie).

Zkrácení délky trvání CC (Control Impaired Duration Reduction)

Tento stat najdete na Zbroji a má opačný efekt než výše zmíněný stat. V tomto případě ale samozřejmě pomáhá vaší postavě.

Thorns (Vracení poškození)

Thorns je speciální stat, který vrací poškození nepřátelům, kteří vás zasáhnout. Vrácené poškození je zvýšené díky vašim klíčovým statům. Tento stat najdete na Zbroji, Kalhotách, Štítu a také na určitých dovednostech a pasivkách.

Image
Sprava uctu Diablofans.cz