Charaktery – Dovednosti

 

Skill Tree

Každá herní postava má své specifické dovednosti (skilly), které jsou rozděleny vždy do tří kategorií, neboli dovednostních stromů – tzv. Skill Trees. Každý z těchto stromů obsahuje 10 dovedností, které na sebe obvykle nějakým způsobem navazují nebo mají na sebe nějaký vliv. Pokud se u skillů opravdu objeví nějaký konkrétní vliv, mluvíme o tzv. synergii.

Amazon Bow and Crossbow Skills Javelin and Spear Skills Passive and Magic Skills
Assassin Martial Arts Shadow Disciplines Traps
Barbarian Combat Masteries Combat Skills Warcries
Druid Elemental Skills Shapeshifting Skills Summoning Skills
Necromancer Curses Poison and Bone Spells Summoning Spells
Paladin Combat Skills Defensive Auras Offensive Auras
Sorceress Cold Spells Fire Spells Lightning Spells

 

Synergie

Synergie v Diablu 2 ale původně nebyla. Do hry byla přidána až v patchi 1.10. A co že to ta synergie je? Jde o bonusy, které daná dovednost získává z jiných dovedností. Nejlepší bude vysvětlení na konkrétním příkladu.

Vybereme si tedy například postavu Barbara. Jedna z jeho dovedností je Bash (viz. odvětví Combat Skills). Po přejetí kurzorem na tuto dovednost se zobrazí spolu s ostatními informacemi následující text:

Bash receives bonuses from:
Stun: +5% Damage Per Level
Concentration: +5% Attack Rating Per Level

synergie-bash-nahled

A tak to vypadá ve hře.

Jsou to bonusy, které skill Bash získává od jiných skillů. Z uvedeného textu tedy zjistíme, že Bash získává bonusy z dovedností Stun a Concentration. Investováním skill bodu do jednoho z těchto skillů automaticky vylepšíte i dovednost Bash. V případě Stun dovednosti jde konkrétně o bonus +5% Damage Per Level, zatímco u skillu Concentration je to +5% Attack Rating Per Level.

synergie-bonespear-nahled

Další příklad synergie: Bone Spear u Necromancera.

Na závěr by ještě mělo být dodáno, že synergie se vztahují pouze na „fyzickyinvestované skill body, nikoli na body z vlastností typu „+ skills“ a „+ all skills“.

Oskills

oskills

Runové slovo Passion s dvěma bonusy k oskillům.

Oskill je skill nějaké postavy, který je zpřístupněný pro všechny postavy, které ho mohou potom používat jako vlastní. Tyto skilly se dají získat nošením předmětů, které obsahují bonus k oskillu. Na rozdíl od Charged skillů je postava může využívat stále jako řádný skill (ale musí mít na sobě daný předmět) a mají i své řádné požadavky na Manu (Mana Cost). Bonus k oskillu na předmětu nemá za svým názvem napsané tzv. class restriction (omezení vztahující se na třídu postavy) a právě takto se dá rozeznat od běžného skill bonusu (např. +3 to Inferno je oskill bonus, zatímco +3 to Inferno (Sorceress Only) je běžný skill bonus). Postava může zvětšit level svého oskillu nošením předmětů s vlastností +X to All Skills.

Pokud se ale postava vybaví bonusem do oskillu, který je zároveň jejím vlastním skillem, potom tento oskill bonus funguje stejně jako běžný skill bonus. Taktéž má i omezení, že nikdy nepřidá více než +3 k danému skillu a to ani v případě, že reálný oskill bonus je mnohem větší (např. +15). Toto omezení platí na celou postavu, ne jen na předmět, proto například pokud Barbarian nosí dvě zbraně s runovým slovem Call to Arms s bonusem k Battle Orders +3 a více, skutečný bonus k Battle Orders bude +5 (2× + 1 All Skills, +3 to Battle Orders) a ne +8, protože +3 omezení na jeden oskill platí na celou postavu.

Respec

Respec, tedy zkrácená podoba slova respecification, znamená volným překladem „znovu-určení“ či „přerozdělení“. Možná právě to druhé slovo bude to pravé. Jde totiž o možnost přerozdělení bodů v jednotlivých dovednostech a atributech. Jde o jednu z nejmladších funkcí hry – do Diabla II LoD byla možnost Respecu zavedena až s příchodem patche 1.13, tedy v březnu 2010.

respec-akara Jak se ale ve hře k takovému Respecu dostat? Existuje hned několik možností. Ta nejjednodušší spočívá ve splnění 1. questu v 1. aktu – Den of Evil. Jakmile dokončíte tento quest, stačí zajít do města za Akarou a v nabídce by se měla objevit možnost „Reset Stat/Skill Points“ – viz obrázek vpravo. Logicky z toho plyne, že Respec lze získat tímto způsobem jen třikrát – jednou v každé obtížnosti.

Druhá možnost už je ale komplikovanější. U každého z akt bossů je šance na nalezení jednoho ze čtyř speciálních předmětů. To, jaké předměty lze u jednotlivých akt bossů nalézt nejlépe vystihuje tabulka níže.

Náhled Název esence Akt a boss
twisted-essence-of-suffering Twisted Essence of Suffering 1. akt – Andariel
2. akt – Duriel
charged-essence-of-hatred Charged Essence of Hatred 3. akt – Mephisto
burning-essence-of-terror Burning Essence of Terror 4. akt – Diablo
festering-essence-of-destruction Festering Essence of Destruction 5. akt – Baal

Za povšimnutí stojí hned první a druhý řádek zmiňované tabulky. Šance na nalezeni Twisted Essence of Suffering je totiž jak u Andariel v 1. aktu, tak u Duriela v 2. aktu. Taková šance však ale není nijak vysoká, proto nečekejte, že se vám hned podaří esence nalézt.

Jakmile se Vám podaří všechny speciální předměty získat, vložte je do Horadric Cube a spojte (Transmute). Z vložených ingrediencí vznikne jeden nový předmět: Token of Absolution (viz níže). Právě ten by Vám po jeho aktivaci měl umožnit další Respec.

Náhled Název esence
token-of-absolution Token of Absolution

Postavy původně vytvořené v předchozích patchích, tedy v patchi 1.12 nebo nižším, dostávají automaticky po dosažení obtížnosti Hell jednu možnost Respecu.

Napsat komentář