Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu


Runová slova (ang. Runewords) jsou upravené předměty, které jsou ozdobeny dvěma či více runami, které byly do předmětu v daném pořadí vloženy a vytvořily tak speciální předmět o několika vlastnostech, který se svou kvalitou může srovnávat například s unikátními (Unique) předměty. Jména runových slov jsou ve hře označena zlatou barvou.

V případě každého jednotlivého runového slova je potřeba vzít na vědomí, že předmět, do kterých se dané runy budou vkládat, je socketovatelný, nikoli magický, vzácný, setový či unikátní nebo craftový. Je ovšem potřeba také dávat pozor, aby se nejednalo o tzv. éterický předmět, o který byste mohli díky ztrátě durability přijít. V případě, že vytváříte runové slovo pro žoldáka nebo to slovo má vlastnost Indestructible (nezničitelný), je v tomto případě tvorba runového slova do éterického předmětu lepší.

Jelikož se runová slova vyvíjela postupně a do hry byla nastálo přidávána od verze 1.09, je pochopitelné, že např. runová slova z patche 1.11 nebudou funkční ve hře s patchem 1.09. Naopak například v patchi 1.11 jsou obsažena nejen runová slova z patche 1.11, ale i všechna ostatní runová slova z předešlých patchů (tedy 1.09 a 1.10). Stejně je tomu například u patche 1.12, ve kterém sice žádná nová runová slova přidána nebyla, ale automaticky jsou funkční všechna runová slova z předešlých patchů.

Z hlediska přehlednosti jsou tedy runová slova rozdělena do tří oddělených částí podle patche, ve kterém byly přidány.

Raná runová slova z verzí 1.07 a 1.08 jsou uvedena ve zvláštní sekci, protože se v pozdějších verzích nevyskytují.