Základní info – Prostředí

Prostředím je chápáno cokoli, co ve hře obklopuje postavy. Ať už je to džungle, jeskyně, nebo pevnost, pořád jde o prostředí. V Diablu 2 je je prostředí poměrně různorodé, což potvrzuje i fakt, že je ve většině případů náhodně generované. Výjimku tvoří některá významná místa, jako je například Catacombs Level 4 v 1. aktu nebo Chaos Sanctuary ve 4. aktu.

Hlavní města

K významným místům patří také hlavní sídla, či města chcete-li, ve kterých hráč v každém aktu začíná a ve kterých nejsou žádní nepřátelé. Taková města či vesnice jsou zpravidla také obývána několika NPC postavami. To, o jaká města se jedná a ve kterých aktech jsou, ukazuje následující tabulka:

Akt Název Typ Počet NPC postav
1. Rogue Encampment Tábor 6
2. Lut Gholein Přístavní město 12
3. Kurast Docks Přístavní město 7
4. Pandemonium Fortress Pevnost 4
5. Harrogath Pevnost 6

Třetí sloupec navíc konkrétněji určuje, o jaký typ lokace jde. Z tabulky lze tedy vyčíst, že ve hře jsou v podstatě tři druhy hlavních sídel. Zatímco v prvním aktu je to tábor či jakási osada, v druhém a třetím aktu jde již o přístavní města. Ve čtvrtém aktu jde o pevnost, která je poslední zastávkou před vstupem do pekel. No a v pátém aktu je opět pevnost, tentokrát ale převážně obývána barbary.

Lokace

Lokací, tedy konkrétních oblastí, je v Diablu 2 mnoho, proto jsou rozděleny do aktů a seřazeny podle toho, jak jdou postupně za sebou.

tajna-lokace-nahled

Animaci spustíte kliknutím
na obrázek.

V rámci lokací bychom si mohli zmínit i některé místnosti, které jsou nějakým způsobem zajímavé. Jsou jimi například tajná místa, kam se lze dostat pomocí tajných vchodů. Takové vchody jsou mnohdy ukryty ve zdi a je potřeba použít trocha experimentování a pokusit se do takových místností vstoupit. Tajná místa najdeme nejčastěji v žalářích či katakombách v prvním aktu.

Mezi hráči se také spekulovalo o tom, že v jedné z ledových jeskyň v 5. aktu je tajná místnost. Jde však ale o pouhý výmysl.

Co však ale výmysl není jsou tajné lokace, které jsou na rozdíl od těch výše uvedených míst mnohem nebezpečnější. V takových lokacích se totiž mnohdy nachází to největší zlo. Samozřejmě to ale neplatí o všech těchto místech. Nutno také dodat, že tam nenajdete žádné waypointy a v jedné tajné lokaci nemůžete dokonce vytvořit ani Town Portal. Více informací a popis jednotlivých tajných lokací najdete ve speciálním článku Tajné lokace.

Všechny lokace mají také své mapy, díky kterým se hráč může jednoduše orientovat. Většina map je náhodně generována, takže pokaždé vypadají jinak. Některé lokace ale mají fixní, tedy přesně danou, mapu, která je vždy v každé hře úplně stejná.

Jak hráč prochází světem Diabla 2, veškerá navštívená místa se zakreslují do mapy, která se po každém načtení hry znovu načte, takže hráč nemusí vše znovu objevovat. Výjimku tvoří přechody mezi obtížnostmi (Normal, Nightmare, Hell), protože v takovém případě se veškeré mapy vymažou a hráč musí jednotlivé lokace opět prozkoumat, aby se mu zakreslily do mapy.

Waypointy

Na určitých místech ve hře se hráč může okamžitě přesouvat, tedy v podstatě teleportovat. Jde o tzv. waypointy. Po kliknutí na waypoint se automaticky zobrazí Waypoint Menu, ze kterého můžete vybrat místo, kam se chcete okamžitě přesunout.

Přesouvat se lze pouze na místa, která již byla dříve aktivována. Aktivace waypointu je jednoduchá – na waypoint stačí pouze kliknout. Úspěšná aktivace se pozná nenápadným „rozsvícením“ waypointu, což je doprovázené také specifickým zvukem. Hlavní města jsou vždy standardně aktivována.

waypoint

Standardní vzhled waypointu.

Teleportovat se dá i mezi jednotlivými akty. Například z lokace Cold Plains v prvním aktu do lokace Palace Cellar Level 1 v druhém aktu. Přecházet se dá i z vyšších aktů do nižších, tedy například z 5. aktu do 3. aktu. Všechna místa, kam se lze dostat pomocí waypointu, jsou napsána světlým výraznějším písmem a nalevo od jejich názvu je také rozsvícená ikonka.

Standardní vzhled waypointu můžete vidět na obrázku vlevo. Nejde však o jedinou verzi, existuje mnoho různých variací jeho vzhledu. Proto buďte vždy pozorní a nezapomeňte si aktivovat waypointy, obzvláště na důležitých místech. S hledáním waypointů vám může pomoci také automapa.

A zde je již přehled všech waypointů. V každém aktu je 9 waypointů s výjimkou čtvrtého aktu, kde jsou jen 3 waypointy. Ve hře je tedy celkem 39 waypointů.

1. akt 2. akt 3. akt 4. akt 5. akt
Rogue Encampment Lut Gholein Kurast Docks The Pandemonium Fortress Harrogath
Cold Plains Sewers Level 2 Spider Forest City of the Damned Frigid Highlands
Stony Field Dry Hills Great Marsh River of Flame Arreat Plateau
Dark Wood Halls of the Dead Level 2 Flayer Jungle   Crystalline Passage
Black Marsh Far Oasis Lower Kurast Glacial Trail
Outer Cloister Lost City Kurast Bazaar Halls of Pain
Jail Level 1 Palace Cellar Level 1 Upper Kurast Frozen Tundra
Inner Cloister Arcane Sanctuary Travincal The Ancient’s Way
Catacombs Level 2 Canyon of the Magi Durance of Hate Level 2 Worldstone Keep Level 2

V případě hry více hráčů waypointy nejsou sdílené, takže to, že jeden z členů družiny má aktivovaný waypoint neznamená, že ho mají automaticky všichni ostatní členové družiny aktivovaný také. Využít se dá ale Town Portalu, takže pokud má jeden z hráčů aktivovaný waypoint v dané lokaci, může na daném místě vytvořit Town Portal, pomocí kterého mohou projít všichni ostatní členové družiny a případně si waypoint aktivovat.

Svatyně (Shrines)

Účelem svatyní je, aby herní postavě přidaly určitě bonusy a to buď po určitou dobu, nebo jednorázově. Každá svatyně má předem určený bonus, který je možné využít. Bonusy se během hry nemění. Některé svatyně se samovolně obnovují, některé však ne. Všechno nejlépe vystihuje následující tabulka…

Ikonka Název Bonus Hláška Obnova (min.) Trvání (sek.)
armor Armor Obranu zvýší o +100%. Your skin hardens. 5 96
combat Combat Útočné hodnocení, min. a max. poškození zvýší o +200%. You feel ready for battle. 5 96
experience Experience Zkušenosti získané za každé zabití nepřítele se zvýší o +50%. Your experience teaches you well. 144
manarecharge Mana Recharge Regeneraci many zvýší o +400%. Your spiritual force recovers quickly. 5 96
resistcold Resist Cold Odolnost vůči chladu zvýší o +75%. You no longer fear cold. 5 144
resistfire Resist Fire Odolnost vůči ohni zvýší o +75%. You no longer fear fire. 5 144
resistlightning Resist Lightning Odolnost vůči bleskům zvýší o +75%. You no longer fear lightning. 5 144
resistpoison Resist Poison Odolnost vůči jedu zvýší o +75% a chrání postavu před otravou dalším jedem. You no longer fear poison. 5 144
skill Skill Ke všem dovednostem přidá +2 skill body. You feel more skillful. 5 96
stamina Stamina Poskytne neomezenou výdrž. The weight of the world seems lighter. 5 192
Refilling Shrine Doplní životy a Manu na maximum. You feel refreshed. 2
Health Shrine Dopln životy na maximum. You feel healthy. 2
Mana Shrine Doplní Manu na maximum. You feel recharged. 2
Portal Shrine Vytvoří volně průchodný portál do hlavního města. The freedom to go home…
Fire Shrine Ubere polovinu životů všem objektům v okolí (včetně herní postavy!). A fiery death…
Monster Shrine Nejbližší monstrum se promění v unikátní nebo championa. Death’s advocate approaches.
Gem Shrine Povýší gem, který je v inventáři (pokud tam žádný není, poskytne Chipped Gem). A marvelous gem…
Exploding Shrine Vystřelí 5 explodujících elixírů, které zraní okolní příšery a dropne 5–10 explodujících elixírů na zem. A circle of flame…
Poison Shrine Vystřelí 5 jedových elixírů, které otráví okolní příšery a dropne 5–10 jedových elixírů na zem. A circle of death…

Jednotlivé svatyně a jejich bonusy nelze kombinovat. Pokud byla již jedna svatyně aktivována a její bonus stále trvá, další bonus nahradí ten původní. Nutno také dodat, že svatyně, které mají danou dobu trvání lze využít proti nepřátelským a to i k jejich zrušení. Tuto vlastnost mají také studánky (viz. níže).

V případě hry více hráčů platí pravidlo, že první hráč, který se svatyně dotkne, ten také jako jediný obdrží daný bonus. Výjimku tvoří Fire Shrine, která způsobí škody všem okolním hráčům.

Skill Shrine zase platí, že zvýšení všech dovedností o +2 skill body se týká jen dovedností, do kterých již byl alespoň 1 skill bod investován. Skilly, ve kterých ještě není ani jeden bod, nemohou být zvýšeny o +2 skill body.

Studánky (Wells)

well Jsou svými funkcemi velmi podobné svatyním. Doplňují část životů (Life), výdrže (Stamina) a Many, zbavují kleteb (Curses) a jedu (Poison). To platí nejen pro samotnou herní postavu, ale také pro družinu pomocníků a žoldáka. Pokud využijete studánku a zároveň budete mít životy, výdrž i Manu na maximu, studánka vám nic nedoplní. Dojde jen k zbytečnému využití studánky.

Studánky se obnovují samovolně.

Stojany a truhly

Součástí prostředí jsou také drobnější objekty, jako například stojany nebo truhly. Existují dva typy stojanů, a to:

  • Weapon Rack (stojan na zbraně)
  • Armor Stand (stojan na brnění)

Vedle stojanů existují také truhly. Ty dělíme na:

  • Chest (truhla)
  • Locked Chest (zamčená truhla)
key

Klíč.

Zamčené truhly se dají otevřít pomocí klíče (Key – viz obrázek vpravo), který musí být umístěn v inventáři postavy. Jediná postava, která nepotřebuje k odemykání zamčených truhel klíč, je Assassin. Obsah zamčených truhel se nijak neliší od odemčených truhel.

Všechny tyto objekty jsou interaktivní – hráč je může kliknutím otevřít. Většinou je v truhle ukryt nějaký předmět, ale ne vždy tam musí být. Některé truhly totiž mohou být prázdné. U stojanů naopak platí, že z nich vždy něco vypadne.

Otevírání truhel a obcházení stojanů je jedna z metod, jak hledat předměty ve hře. To, jak a kde najít ty nejlepší místa pro hledání předmětů je vysvětleno ve zvláštním článku s názvem Dominance dropovaných předmětů.

Napsat komentář