experience-bar

Lišta zkušeností.

Zkušenosti (experience) se získávají zabíjením monster. Za každé zabité monstrum hráč získá určité množství zkušeností. Ty jsou nezbytné pro obecný rozvoj herní postavy, zejména potom dovedností. Získáváním zkušeností se zvyšuje také level (úroveň) herní postavy. Toho dosáhne po získání určitého množství zkušeností. Za opakované zabití potvory, která byla oživana jinou potvorou, ovšem nedostanete nic. Zkušenosti se počítají jen za její první zabití.

experience-and-level

Level | Aktuální zkušenosti | Hranice pro další level

skill-bod

1 skill bod.

Při dosažení potřebné hranice hráč postoupí na další úroveň a získá následující bonusy:

stat-points

5 bodů na atributy.

  • 1 skill bod
  • 5 bodů na atributy

Skill body lze rozdělovat mezi dovednosti (skilly), zatímco 5 na atributy se rozděluje mezi sílu (strength), obratnost (dexterity), vitalitu (vitality) a energii (energy). To, jak se body rozdělí, určuje hráč. Body není pro postup dále nutné investovat.

Výpočet získaných zkušeností

To, kolik herní postava získá zkušeností za zabití jednoho monstra, je dané. Řídí se to určitými pravidly, která budou na následujících řádcích vysvětlena. Ujasníme si například, proč vlastně postavy s vysokým levelem získávají tak pomalu zkušenosti.

Zkušenosti pod 25. level

Pokud je rozdíl mezi levelem postavy a levelem monstra menší než 5, za jeho zabití získáváte 100% zkušeností.

Jestliže je rozdíl mezi levelem postavy (Clvl) a levelem monstra (Mlvl) v rozmezí od 5 do 10, za jeho zabití získáváte 5–100% zkušeností.

Vše nejlépe vystihuje následující tabulka:

Mlvl – Clvl Exp %
> 10 5
10 5
9 15
8 36
7 68
6 88
1–5 100
–5–0 100
–6 81
–7 62
–8 43
–9 24
–10 5
< –10 5

Jestliže je rozdíl levelů větší než 10, z monstra získáváte pouze 5% zkušeností.

Zkušenosti v rozmezí 25. – 69. levelu

Za zabití monstra s levelem vyšším než level postavy získáváte zkušenosti podle tohoto vzorce:

zkušenosti x (level vaší postavy/level monstra)

Za zabití monstra s levelem o 5 – 10 levelů nižší než level postavy získáváte 5–100% zkušeností.

Rozdíl levelů Exp %
6 81
7 62
8 43
9 24
10 5
> 10 5

Jestliže mají monstra o více než 10 nižší level než vy, získáváte 5% zkušeností.

Zkušenosti nad 70. level

Za zabití monstra s vyšším levelem než level postavy získáváte zkušenosti podle vzorce uvedeného o několik řádků výše – tedy v případě zkušeností v rozmezí 25. – 69. levelu.

Stejně tomu je i za zabití monstra s levelem je o 5 – 10 levelů nižší než level postavy. Získáváte 5% – 100% zkušeností.

Po výpočtu zkušeností ale navíc platí ještě následující omezení:

Level Zkušenosti   Level Zkušenosti   Level Zkušenosti
70 95%   80 48%   90 6%
71 90% 81 44% 91 4%
72 86% 82 39% 92 3%
73 81% 83 34% 93 3%
74 77% 84 30% 94 2%
75 72% 85 25% 95 1%
76 67% 86 19% 96 1%
77 63% 87 14% 97 1%
78 58% 88 11% 98 1%
79 53% 89 8% 99

Jak lze z tabulky vyčíst, postavy na vysokém levelu získávají velmi nízké procento zkušeností za zabíjení monster na nízkém levelu. Stejně je tomu i v opačném případě, tedy u postav s nízkým levelem a zabíjením monster s vysokým levelem.

Kde získávat zkušenosti

Každý má jistě svá oblíbená místa, kam chodí sbírat kvalitní předměty a kde získává zkušenosti. Zde je jen několik návrhů, kde lze získávat zkušenosti:

Level Místo Obtížnost
1 – 15 Tristam Normal
15 – 21 Tal Rasha Tombs
21 – 26 Cow Level
26 – 43 Baal
43 – 66 Baal Nightmare
Chaos Sanctuary
Cow Level Hell
66 a více Baal

Zkušenosti v partě

Když do hry vstoupí další hráči, vzrostou zkušenosti získané z nepřátel a zároveň i jejich síla a výdrž. při snížení počtu hráčů ve hře se naopak získané zkušenosti, síla a výdrž nepřátel zase sníží. Zkušenosti z potvory jsou vypočítány:

  • Experience = X * (n + 1) / 2,

kde X jsou zkušenosti při hře jednoho hráče a n je počet hráčů ve hře

Zvýšení počet hráčů lze buď přizváním více hráčů do založené hry pro více hráčů, nebo ve hře jednoho hráče příkazem: /players X , kde X je počet hráčů (nejvýše 8). Zvýší virtuálně počet hráčů se všemi důsledky. Postava získá více zkušeností a budou i více padat věci.

Při hře více hráčů však můžete s ostatními spoluhráči utvořit partu, která kromě výše uvedeného bonusu může získat ještě další celkový skupinový bonus, když je člen party v kruhu 53,5 yardů od postavy, která potvoru zabila (pokud ji zabil žoldák nebo vyvolaná nestvůra, počítá se tento poloměr stále od postavy hráče), což odpovídá přibližně kruhu o poloměru dvou obrazovek.

Ve verzi 1.10 se celkové zkušenosti získané za zabití potvory zvýšily o dalších 35 %. Od verze 1.11 je vzorec upraven, aby zvyšoval zkušenosti o dalších 34 % (přesněji o 87/256) za každýho dalšího člena party v kruhu. Proto při přítomnosti všech osmi členů party v kruhu tento bonus činí 34 * 7 = 238 %. Tento bonus ze zabití potvory se dělí mezi všechny členy party přítomné v kruhu dle následujícího klíče:

  • Společné Experience = X * ((n + 1) / 2) * (n * 87/256)
  • Podíl Experiencí postavy = Společné Experience * clvl / (clvl1 + clvl2 + … + clvl 8)
  • Konečná úprava Experiencí se pak dělá dle kapitoly Výpočet experiencí.

kde X jsou zkušenosti při hře jednoho hráče, n je počet hráčů ve hře, clvl je úroveň vaší postavy a clvl1, clvl2, … , clvl8 je součet úrovní všech postav v partě a v dosahu kruhu pro výpočet bonusu.

Ztráta zkušeností při smrti postavy

V obtížnosti Nightmare a Hell ztrácíte zkušenosti pokaždé, když se softcorovou postavou zemřete. Toto se samozřejmě netýká postav hardcorových. Nikdy však neztratíte už získanou úroveň. Ztráta zkušeností při smrti odpovídá 5 % v Nightmare a 10 % v Hellu z rozdílu mezi zkušeností potřebnou na dosažení dalšího levlu a zkušeností k získání nynějšího.

Např. právě jste dosáhli další úrovně, na níž je potřeba získat přesně 1 000 000 zkušeností a na dosažení dalšího levlu je potřeba mít 1 500 000 zkušeností. Potom se při smrti ta 5% nebo 10% penalizace počítá z (1 500 000 – 1 000 000) = 500 000. Při smrti tedy postava ztratí 25 000 zkušeností na Nightmare nebo 50 000 na Hell.

Když si dojdete pro tělo, můžete získat zpátky 75 % ztracených zkušeností. Pokud ale dáte Save and Exit a tělo si vyzvednete v další hře ve městě, budou ztracené zkušenosti nenávratně pryč. Proto můžete ve výše uvedeném příkladu na Nightmaru získat zpět 18 750 zkušeností a ztráta bude činit nakonec jen 6 250. Na Hellu budou hodnoty opět dvojnásobné: 37 500 získá zpět a 12 500 ztratí.