Monstra – Základní info

screen01

Monstra jsou nepřátelé. Vaším hlavním cílem je zneškodnit je. Jejich zabíjením získáváte zkušenosti (experience), které je nezbytné získat pro celkový rozvoj vaší herní postavy. Kromě zkušeností se z monster získává kořist (tzv. loot) v podobě předmětu (item) nebo zlata (gold).

Monstra se po každém novém nahrání hry obnovují (platí pouze pro hru jednoho hráče – single player). Jakmile tedy hráč opustí hru, monstra se spolu s celým světem Diabla obnoví. Existuje však ještě jedna možnost, jak se monstra mohou obnovovat. Některá z nich jsou totiž schopna oživit určitý druh monstra. Příkladem může být Fallen a Fallen Shaman. V tomto případě je Fallen Shaman schopen oživit již zabitá těla Fallenů.

Jak ale poznat, s kým máte tu čest se utkat v souboji? Přejedete-li kurzorem na tělo nepřítele, v horní části obrazovky se objeví stavový řádek. A v něm název monstra. Tento název může měnit barvy. Pokud jde o normální monstrum, je text názvu bílý. Pokud jde o monstra typu Champion, je text modrý. No a pokud je text zlatý, jde o unikátní nebo super unikátní monstrum. Na pozadí stavového řádku jsou ještě tmavě červenou barvou označeny životy nepřítele. Také rozlišujeme tři základní skupiny monster – démonů (pod jménem mají slovo Demon), nemrtvých (pod jménem mají slovo Undead) a zvířat (Animal, pod jménem však nemají žádné slovo související s jejich skupinou).

Bonusy

Speciální monstra – minioni (s označením Minion pod jménem, jsou to podřízení unikátního monstra), championi (všech 5 podskupin, jsou to Champion, Fanatic, Berserker, Possessed a Ghostly) a unikátní monstra mají bonusy k některým svým atributům, a proto jsou také silnější a nebezpečnější. V následujících tabulkách najdete konkrétní bonusy těchto monster pro dané atributy:

Životy (Life)

Druh monstra Bonus k životům oproti normálnímu monstru
Normal Nightmare Hell
Minion x 2 x 1,75 x 1,5
Unikát x 4 x 3 x 2
Champion / Fanatic / Ghostly x 3 x 2,5 x 2
Berserker x 0,75 x 0,62 x 0,5
Possessed x 6 x 5 x 4

Úroveň monstra (Monster Level)

Druh monstra Bonus k úrovni oproti normálnímu monstru
Champion +2
Unikát +3

Pod pojmem Champion se myslí všech 5 podskupin championů.

Získané zkušenosti (Experience Gained)

Druh monstra Bonus ke zkušenostem oproti normálnímu monstru
Champion x 3
Unikát x 5

V patchi 1.10 a vyšších mají kvůli bugu tento bonus také minioni unikátního bosse.
Pod pojmem Champion se myslí všech 5 podskupin championů.

Schopnosti

Speciální monstra mají kromě základních bonusů také určité schopnosti, které z nich mohou udělat smrtelně nebezpečné protivníky.

Schopnosti unikátních monstier

Unikátní monstra mají alespoň jednu ze specifických schopností, které jsou zobrazené pod jejich jménem. Na vyšších obtížnostech (viz. níže) jich mají i více a mohou se kombinovat. Některá monstra mají schopnosti dané (super unikátní), některá jsou náhodná. Všechny možné schopnosti, které může unikátní monstrum mít, jsou uvedeny v následující tabulce.

Schopnost Popis
Aura Enchanted Má jednu z těchto aur: Might (mlvl / 6), Holy Fire (mlvl / 6), Blessed Aim (mlvl / 5), Holy Freeze (mlvl / 7), Holy Shock (mlvl / 8, může se objevit jen pokud mlvl = 20 a více), Conviction (mlvl / 8), nebo Fanaticism (mlvl / 8).
Cold Enchanted Způsobuje poškození chladem.
Minimální poškození chladem: +66% damage
Maximální poškození chladem: +100% damage
Délka chladu: 0,2 x mlvl + 4 sekund
Šance na zásah: x2
Odolnost vůči chladu: +75%
Po smrti hlavního bosse se vykouzlí Frost Nova.
Na obtížnostech Nightmare a Hell minioni mají +33–50% Cold Damage.
Cursed Má 50% šanci na vykouzlení kletby Amplify Damage (mlvl / 5 + 1), pokud zasáhne cíl fyzickým, elementárním nebo magickým útokem.
Extra Fast Boss i jeho minioni se pohybují dvakrát rychleji.
Boss útočí dvakrát rychleji (jen v patchích 1.09 a starších).
Extra Strong Boss i jeho minioni mají extra velkou sílu.
Minimální poškození: x2.5
Maximální poškození: x2.5
Šance na zásah: +100%
Minioni způsobují o +75% větší poškození a mají +50% větší šanci na zásah.
Fire Enchanted Boss způsobuje poškození ohněm a po zabití jeho tělo exploduje.
Minimální poškození ohněm: +66% damage
Maximální poškození ohněm: +100% damage
Šance na zásah: x2
Odolnost vůči ohni: +75%
Po smrti hlavního bosse jeho mrtvola exploduje a způsobí poškození o velikosti 75–100% z max hit pointů v radiusu 4 yardů.
Na obtížnostech Nightmare a Hell minioni získávají +33–50% Fire Damage.
Lightning Enchanted Způsobuje poškození blesky.
Minimální poškození blesky: +66% damage
Maximální poškození blesky: +100% damage
Šance na zásah: x2
Odolnost vůči bleskům: +75%
Při zásahu bosse se vyšlou Charged Bolty.
Na obtížnostech Nightmare a Hell minioni získávají +33–50% Lightning Damage.
Magic Resistant O 40% zvýšené odolnosti vůči ohni, bleskům a chladu.
Mana Burn Mana minimální poškození: +(Minimum Damage x 4)
Mana maximální poškození: +(Maximum Damage x 4)
Šance na zásah: x2
Magic Resistance: +20%
Na obtížnostech Nightmare a Hell minioni také způsobují Mana poškození.
Multiple Shot Boss střílí 2 další projektily stejného druhu.
Poison Hit Známé také jako Poison Enchanted, nezobrazuje se pod jménem monstra, způsobuje jedové poškození.
Minimální poškození jedem: +66% damage
Maximální poškození jedem: +100% damage
Délka otravy: 0,2 x mlvl + 6 sekund
Šance na zásah: x2
Odolnost vůči jedu: +75%
Po smrti hlavního bosse se vykouzlí neviditelná Poison Explosion.
Na obtížnostech Nightmare a Hell mají minioni +33–50% Poison Damage.
Tato schopnost je zbugovaná (=chybná), boss má okolo sebe jakousi neviditelnou auru, která otráví každého, kdo se dostane do jeho blízkosti. Tuto vlastnost má jen Achmel the Cursed.
Spectral Hit Odolnost vůči ohni: +20%
Odolnost vůči bleskům: +20%
Odolnost vůči chladu: +20%
Šance na zásah: x2
Způsobuje jeden z následujících typů poškození: Fire, Lightning, Magic, Cold nebo Poison
Minimální elementární poškození: +66% damage
Maximální elementární poškození: +100% damage
Na obtížnostech Nightmare a Hell minioni získávají +33–50% náhodného elementárního poškození.
Stone Skin Odolnost vůči fyzickému poškození: +50%
Obrana: x2
Teleportation Boss je schopen se teleportovat, pokud jsou jeho životy pod 33% nebo pokud je někdo v jeho blízkosti. Pokud jsou jeho životy nižší než 33%, je schopen se léčit.
Thief Boss má při každém úspěšném zásahu šanci, že Vám vyhodí elixír z opasku na zem (odstraněno v patchi 1.04, tuto schopnost měl jen Lord De Seis).

Schopnosti championů

Na rozdíl od unikátních monster, jednotlivé podskupiny mají své schopnosti pevně dané, nemění se ani na vyšších obtížnostech a ani se nezobrazují pod jménem monstra. Jednotlivé schopností dané podskupiny vystihuje následující tabulka.

Podskupina Championa Schopnosti
Champion +200% poškození
+33–50% elementární poškození
+150% hodnocení útoku
+20% rychlost pohybu a útoku
Ghostly +100% poškození
+75% hodnocení útoku
–33% rychlost pohybu
Chladivé poškození s fixní délkou chladu 6 sekund.
Odolnost vůči fyzickému poškození automaticky nastavená vždy na 50%. Tento bonus se neuplatní jen v případě, kdy aktuální odolnost vůči fyzickému poškození je 100% a více.
Fanatic +100% poškození
+75% hodnocení útoku
+100% rychlost pohybu
Obrana vždy nastavená na –70 (to znamená, že má obranu 0 a útočníkovi se ještě připočte 70 AR).
Berserker +250% poškození
+175% hodnocení útoku
Possessed +100% poškození
+75% hodnocení útoku
+20% rychlost pohybu
Imunita vůči kletbám

Imunity

Na rozdíl od postav, maximální hodnoty odolností monster nejsou omezené žádným stropem, a proto mohou dosahovat i přesahovat hodnotu 100%. V tom případě se monstrum stává imunní na daný element a tímto elementem ho není možné vůbec zranit. Jestliže má monstrum imunitu na nějaký element, zobrazí se to pod jeho jménem. Na obtížnosti Hell jsou imunity běžným jevem a některé příšery mohou mít i více imunit najednou. Imunity je možné prolomit skilly, které snižují odolnosti (Conviction, Lower Resist, Amplify Damage a Decrepify), ale jen v případě, že hodnota odolnosti imunního elementu nepřesahuje hranici 100% příliš vysoko, protože při rušení imunity je efekt těchto skillů zredukovaný na 1/5.

Imunita Popis
Immune to Cold Imunita vůči chladu.
Immune to Fire Imunita vůči ohni.
Immune to Lightning Imunita vůči bleskům.
Immune to Magic Imunita vůči magickým útokům.
Immune to Physical Imunita vůči normálním útokům.
Immune to Poison Imunita vůči jedu.

Monstra na vyšších obtížnostech

Na vyšších obtížnostech (Nightmare a Hell) jsou monstra pochopitelně těžší, než je tomu na základní obtížnosti (Normal). Jejich životy se rychleji obnovují, dokáží své životy lépe doplňovat. Tomu se dá ale zabránit vlastností Prevent Monster Heal, kterou lze najít u magických předmětů.

schopnosti

Více schopností a imunita, taková
je hra na Nightmare a Hell.

Nepřátele je těžší zabít i mnoha dalším komplikacím. Jednou z nich jsou imunity. Na obtížnostech Nightmare je monster s některou z imunit mnohem více, než tomu je v obtížnost Normal. Na obtížnosti Hell je potom nějakým způsobem imunní téměř každé monstrum. Jako příklad bychom mohli uvést imunitu, která hráči znemožní použití fyzického poškození. Jde o tzv. Physical Immune. Hráč v takovém případě musí nepříteli způsobovat jiné poškození, než fyzické. Je tedy nucen použít živly (oheň, led, blesky či jed) nebo magické poškození. K tomu může využít samozřejmě také dovedností. U Barbara by to mohla být např. dovednost Berserk, která způsobuje magické poškození.

Spolu se životy a imunitami se monstrům zlepší také jejich schopnosti, dovednosti a jejich všeobecná obratnost.

Taktiky zabíjení monster

Boj proti monstrům je mnohdy jednodušší, pokud hráč ví, jak se má v konkrétních situacích zachovat. Je jasné, že celá hra není tak jednoduchá, aby hráč přišel k nepříteli, několikrát ho zasáhl a přešel k dalšímu. Je proto potřeba si ujasnit, že hráč musí k jednotlivým soubojům s monstry přistupovat individuálně a mnohdy tak, ať už pravidelně či nepravidelně, měnit svoji taktiku.

Většina taktik se týká přesily. Je jasné, že pokud herní postava není dostatečně silná, nemůže se bezhlavě vydat mezi skupinku nepřátel s tím, že je všechny pozabíjí. Hráč by se proto měl pokusit je pozabíjet postupně. Je vhodné k tomu použít také okolní prostředí – můžete se schovat za dveře a využít tak úzkého průchodu k postupnému zabíjení nepřátel.

S přesilou částečně souvisí i souboj s bossem a jeho miniony. Ti se totiž většinou vyskytují společně a také vám společně chtějí znepříjemnit život. Hlavním středem pozornosti by v tomto případě měl být hlavní boss těchto minionů, jelikož je to právě on, kdo je neustále podporuje a snaží se jim boj proti vám zjednodušit. Vypořádejte se proto nejdříve s bossem a poté s ostatními miniony.

I třetí taktika se částečně týká boje proti přesile. Tentokrát ale proti monstrům, která mohou být oživena. Není nic otravnějšího, když se složitě snažíte zneškodnit monstra, která mohou být vzápětí oživena. Podobně jako tomu bylo v případě skupiny minionů s bossem v čele, i tady se nejdříve snažte zneškodnit, toho, kdo je schopen oživovat. Pokud se vám tato taktika nedaří, můžete zvolit její obdobu: odveďte monstra, která lze oživit, dostatečně daleko od jejich oživovače, který je tak nebude moci oživit. Oživovače tedy v tomto případě zneškodněte až jako posledního.

Souboj se skupinou nepřátel lze obecně zjednodušit také použitím chladu (cold), který dokáže nepřátel zpomalit, oslabit a dát tak hráči více prostoru a času k tomu, aby je zneškodnil. Navíc je možnost, že „zchlazené“ monstrum se po smrti rozpadne a nezůstane po něm na zemi ležet žádná mrtvola. To se hodí obzvláště v situacích, kde se vyskytují oživovači (viz. předchozí odstavec).

Poslední, ne však nijak špatnou taktikou, je útěk. Ze všech taktik je samozřejmě nejjednodušší a nevyžaduje téměř nic (při běhu na větší vzdálenost to ale může být Stamina, neboli výdrž, která může útěk komplikovat). Tuto taktiku lze využít ve většině případů. Výjimky pak tvoří malé lokace či místnosti o menších rozměrech. Po úspěšném úniku se vám každopádně otevírá mnoho dalších možností, jako je léčení, změna kouzel, dovedností atd.

Napsat komentář