Charaktery – NPC postavy

NPC (Non-Player Character) postavy jsou postavy, které hráč nemůže nijak ovládat. Takové postavy jsou automaticky ovládány, mohou se samovolně pohybovat a mohou vám také poskytnou užitečné informace. S některými z nich můžete totiž komunikovat, případně s nimi obchodovat.

Komunikace s NPC postavami je každopádně důležitou součástí Diabla 2. Jak již bylo řečeno, NPC postavy jsou schopny poskytnout informace, a to jak ty důležité, které se přímo týkají konkrétních událostí a questů, ale i ty méně podstatné, jako jsou všemožné zvěsti či jiné povídky. Pokud vám ale NPC postava chce sdělit něco důležitého, co se týká questů či postupu ve hře, objeví se nad ní v bublině vykřičník (!).

V každém aktu je několik NPC postav. Jsou proto rozděleny podle aktů do pěti částí:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1. akt

Akara

npc-postava Akara je vrchní kněžkou řádu sester Nevidomého Oka. Rovněž je svými magickými dovednostmi a lektvary schopna uzdravit skoro jakýkoliv druh zranění. Pokud tedy potřebujete uzdravit, ať už vy, či třeba váš žoldák, nebo nakoupit čarodějnické hole a hůlky, případně lektvary nebo svitky, je to právě ona, kdo vám pomůže.

Charsi

npc-postava Charsi byla kovářkou v klášteře. Starala se o výzbroj lučištnic. Nyní se stará o stejnou věc v táboře. Pokud potřebujete nakoupit brnění, zbraně, šípy či opravit vybavení, Charsi vám s tím pomůže.

Deckard Cain

npc-postava V táboře není od začátku, je totiž uvězněn v Tristramu, odkud ho také musíte vysvobodit. Za odměnu vám bude zdarma identifikovat magické předměty, a bude vás provázet celou hrou. Pokud hrajete Multiplayer a nevysvobodíte ho, bude vyžadovat poplatek 100 zlata za každou identifikovanou věc.

Flavie

npc-postava Flavie hlídkuje na pomezí Cold Plains a varuje všechny, kdo tudy projde. To je její jediný úkol. Když je v blízkosti nějaký nepřítel, ráda vám pomůže ho zabít.

Gheed

npc-postava Gheed je starý skrblík, který jezdí s Warrivovou karavanou, a pro něhož má jen málo věcí větší význam než peníze. Můžete u něj hazardovat (gambleovat). Je nepříjemný, ale pokud si u něj něco koupíte, v okamžiku jste jeho největší přítel. Nemá rád Necromancery.

Kashya

npc-postava Kashya je velitelkou zbylých lučištnic, kterým se podařilo utéci z kláštera a vyhnout se moci Andariel, která zasáhla a zkorumpovala mnohé z nich. Později si u ní můžete jednu z lučištnic najmout jako žoldáka.

Warriv

npc-postava Warriv je vůdcem karavany, avšak vzhledem ke klášteru obsazenému Andarielinými démony je cesta na východ do Lut Gholein uzavřena. Je tedy nucen společně se svou karavanou zůstat v táboře tak dlouho, dokud nebude klášter zpět v rukou sester řádu Nevidomého Oka.

▲ Nahoru ▲

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. akt

Atma

npc-postava Atma je majitelkou hospody v Lut Gholeinu. Jejího manžela a syna zabil v Lut Gholeinských stokách Radament. Dokáže léčit (v patchi 1.10 a výše).

Fara

npc-postava Fara je bývalou paladinkou, avšak dnes je z ní vynikající kovářka. Prodává a opravuje brnění, zbraně, aj., navíc umí vyléčit vaše zranění utržená v boji.

Deckard Cain

npc-postava Váš známý z 1. aktu.

Drognan

npc-postava Drognan je moudrým mágem a rovněž i tak trochu Jerhynovým poradcem. Pokud potřebujete lektvary, svitky a magické hole či hůlky, zajděte za ním.

Elzix

npc-postava Elzix kdysi býval banditou, avšak teď se usadil v Lut Gholeinu, a provozuje hospodu Pouštní Déšť. Můžete u něj nakoupit nějaké vybavení a rovněž i hazardovat.

Geglash

npc-postava Geglash je skvělým válečníkem, avšak problémy sužující Lut Gholein ho dohnaly k pití, a tak ho najdete v hospodě nedaleko Atmy.

Greiz

npc-postava Greiz byl se svými žoldáky najat lordem Jerhynem aby bránili město před démony. Můžete si u něj najmout žoldáka.

Jerhyn

npc-postava Jerhyn je mladým rozvážným sultánem a starostou Lut Gholeinu.

Kaelan

npc-postava Kaelan je strážný Jerhynova paláce.

Lysander

npc-postava Starý, téměř hluchý člověk, který však stále dokáže vytvořit lektvary, které vám mohou zachránit život.

Meshif

npc-postava Meshif je kapitánem lodi, který na příkaz lorda Jerhyna setrvává v přístavu, pokud by byla potřeba rychlá evakuace města. Meshif je ten, který vás odveze lodí na východ, jakmile dokončíte všechny questy v 2. aktu.

Tyrael

S Archandělem Tyraelem se setkáte na konci druhého aktu v Tal Rashově komnatě.

npc-postava

Warriv

npc-postava Rovněž váš známý z 1. aktu, s jeho karavanou můžete kdykoliv odjet zpět do Rogue Encampment v prvním aktu.

▲ Nahoru ▲

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. akt

Alkor

npc-postava Alkor zasvětil svůj život studiím všeho druhu a nemá rád, když ho při nich někdo ruší. Můžete u něj nakoupit lektvary tání, výdrže a protijedu. Také u něj můžete provozovat hazard.

Asheara

npc-postava Ashrea a její žoldáci zvaní Železní vlci mají na starost bezpečnost Kurastských doků, rovněž si u ní jednoho z nich můžete najmout a případně i nakoupit nějaké zbraně a zbroj.

Deckard Cain

npc-postava Váš starý známý.

Hratli

npc-postava Hratli je kovář, který díky svým schopnostem vlévá do zbraní magii, a tak jsou jeho zbraně a zbroje velmi kvalitní. Rovněž umí opravovat všechny druhy vybavení.

Meshif

npc-postava S Meshifem jste na jeho lodi dorazili do Kurastských doků a kdykoliv budete chtít, vezme vás zpět do Lut Gholein.

Natalya

npc-postava Natalya je vražedkyně, která v Kurastských docích vyčkává na rozkazy od svých nadřízených.

Ormus

npc-postava Mág z mocného klanu Taan neustále mluvící v hádankách a v očích ostatních tak vypadá poněkud „pomatený“. Ale jeho lektvary, magické předměty, svitky a léčitelské schopnosti Vám mohou být ku prospěchu.

▲ Nahoru ▲

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4. akt

Deckard Cain

npc-postava Váš starý známý.

Hadriel

npc-postava Hadriel je anděl, který stojí u vstupu do Chaos Sanctuary (Svatyně Chaosu), zastává tedy stejnou funkci jako Flavie z 1. aktu.

Halbu

npc-postava Halbu je jedním z šampionů Světla vybraných pro boj se silami démonů přímo za branami do Pekla. Můžete u něj nakoupit zbraně a brnění té nejvyšší kvality. Také vám může vaše vybavení opravit.

Izual

Kdysi bývalý společník archanděla Tyraela, nyní zkažený představitel nebes vypadající jako monstrum. To je Izual, démon sídlící v dáli za pevností Pandemonium. Vaším úkolem (viz 1. quest 4. aktu) je zbavit se tohoto zla a dostat z něj tajemství, které skrývá. Na obrázku je jeho duše, která se objeví po jeho smrti.

npc-postava

Jamella

npc-postava Jamella je stejně jako Halbu jedna z šampionů Světla a i ona vám může prodat nějaké vybavení, svitky, lektvary a umí léčit. Můžete u ní také hazardovat.

Tyrael

S Tyraelem jste se setkali již na konci druhého aktu, tentokrát vám bude radit v celém 4. aktu. Můžete si u něj oživit vašeho žoldáka.

npc-postava

▲ Nahoru ▲

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5. akt

Anya

npc-postava Anya je statečná mladá žena, jejíž otec Aust byl zabit. Nihlathak ji po jeho zradě v Harrogathu zmrazil. Poté, co ji osvobodíte, se vám odvděčí a budete si u ní moci koupit nějaké vybavení. Můžete u ní také hazardovat.

Deckard Cain

npc-postava Váš starý známý.

Larzuk

npc-postava Larzuk se v Harrogathu stará o výbavu všech válečníků a má zajímavé nápady, které však nenalézají pochopení u ostatních obyvatel Harrogathu. Zbraně a zbroj, které poskytuje, jsou špičkové kvality, a tak pokud nějaké potřebujete, určitě za ním zajděte. Samozřejmě umí i opravovat vaše poškozené vybavení.

Malah

npc-postava Malah se v Harrogathu stará o všechny válečníky, kteří utrpěli zranění, a případně tedy i o vás. Vychovávala Anyu po tom, co její otec Aust zemřel. Kromě léčení prodává rovněž lektvary, svitky a magické hole či hůlky.

Nihlathak

npc-postava Nihlathak je Nekromant, který, jak se později ukáže, nemá zdaleka tak čistou mysl, jak se zdálo, a v průběhu pátého aktu Harrogath opustí. Můžete u něj hazardovat.

Qual-Kehk

npc-postava Qual-Kehk je velitelem všech Barbarů v boji. Zároveň je také jakýmsi duchovním vůdcem Harrogathu. Můžete si u něj najmout žoldáka – barbara.

Tyrael

S Tyraelem se tentokrát setkáte až po finální bitvě v závěru 5. aktu.

npc-postava

Napsat komentář