Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu

Svět Diabla II se bez předmětů nemůže obejít. Jsou to právě předměty, které hráči zjednodušují boj proti pekelným monstrům a zlu, které ho neustále ohrožuje. Ovšem, takových předmětů je ve hře mnoho a proto se dělí do vícero kategorií. Základní kategorie předmětů jsou normální (nemagické) předměty. Hráč se s nimi setkává od samého začátku až po úplný konec hry. Postavě poskytují jen základní obranné a útočné vlastnosti, a proto se obvykle používají jen v počátečních fázích hry. Potom už ale jejich využití klesá, i když nepřímé využití mohou mít v podstatě po celou hru.

Rozdělení normálních předmětů do skupin na základě jejich kvality vypadá následovně:

Rozdělení normálních předmětů na základě ozdobitelnosti:

  • Non-Socketed (běžné normální předměty bez socketů)
  • Socketed (socketovatelné předměty)

Rozdělení normálních předmětů podle vlastnosti Ethereal:

  • Non-Ethereal (klasické normální předměty bez vlastnosti Ethereal)
  • Ethereal (éterické předměty)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Low Quality předměty

Předměty nízké kvality, které mají sníženou maximální hodnotu životnosti (Durability) o 33% oproti normálu. To se ale netýká luků (bows), které jsou nezničitelné. Zbraně nízké kvality mají o 25% nižší poškození než normální předměty. U brnění je tomu ještě hůře. Jejich obrana je snížená o 25% a proto jim mnohdy může klesnout i pod jejich základní minimum. Tyto předměty nemohou být ani éterické, ani socketovatelné. Ve hře mají jednu z následujících předpon: Low Quality, Cracked, Crude, nebo Damaged.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Normální předměty

Obyčejné předměty, které se vyskytují ve všech třech obtížnostech, a proto se také podle obtížností dělí na tři skupiny:

Jednotlivé kategorie předmětů jsou podrobněji rozepsány v následujících tabulkách:

Normal

Armor Weapons Class-Specific
Belts Axes Amazon Weapons
Body Armor Bows Assassin Katars
Boots Crossbows Barbarian Helms
Gloves Daggers Druid Pelts
Helms Javelins Necromancer Shrunken Heads
Shields Maces Paladin Shields
Polearms Sorceress Orbs
Scepters
Spears
Staves
Swords
Throwing
Wands

Exceptional

Armor Weapons Class-Specific
Belts Axes Amazon Weapons
Body Armor Bows Assassin Katars
Boots Crossbows Barbarian Helms
Gloves Daggers Druid Pelts
Helms Javelins Necromancer Shrunken Heads
Shields Maces Paladin Shields
Polearms Sorceress Orbs
Scepters
Spears
Staves
Swords
Throwing
Wands

Elite

Armor Weapons Class-Specific
Belts Axes Amazon Weapons
Body Armor Bows Assassin Katars
Boots Crossbows Barbarian Helms
Gloves Daggers Druid Pelts
Helms Javelins Necromancer Shrunken Heads
Shields Maces Paladin Shields
Polearms Sorceress Orbs
Scepters
Spears
Staves
Swords
Throwing
Wands

Všechny předměty uvedené v tabulkách jsou buď brnění, nebo zbraně. Obecný popis jednotlivých typů brnění či zbraní najdete v těchto dvou oddělených článcích:

Zvláštní skupinou předmětů jsou Circlets (čelenky), které nepatří ani do jedné v tabulkách uvedených skupin. Jsou to speciální helmy, které při nošení nemění vzhled hlavy postav (de facto postava vypadá jak kdyby nenosila žádnou helmu). Také mají vlastnost Magic Level, díky které mohou mít prefixy a suffixy vyšší kvality než normální helmy. Více informací ohledně prefixů, suffixů a magic levelu naleznete v sekci Magické předměty.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

High Quality předměty

Předměty vyšší kvality, ve hře označovány s předponou „Superior“, jsou typické zvýšenou obranou (Defense) o 5–15% a/nebo životností (Durability) o 10–15%. Také mohou mít zvýšenou šanci na zásah (Chance to Hit) o +1–3 Attack Rating nebo zvýšené poškození (Damage) o 5–15%, u předmětů s velmi malým poškozením o +1 to Maximum Damage. Mohou se vyskytovat také jako éterické nebo socketovatelné. Tyto předměty jsou dobrými adepty na tvorbu runových slov, ale na druhou stranu jejich oprava stojí podstatně více zlata.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Socketed předměty

Socketovatelné (ozdobitelné) předměty je speciální skupina normálních předmětů. Tyto předměty mají v sobě vytvořené tzv. sockety (díry), do kterých je možné potom vložit zvláštní skupinu předmětů nazývanou vložitelné předměty. Po vložení takového předmětu jsou jeho magické vlastnosti přebrané socketovatelným předmětem. Maximální počet socketů, který daný předmět může mát závisí od druhu předmětů a od jeho levelu (ilvl). V rámci celé hry je maximální možný počet socketů 6, přičemž minimální možný socket je samozřejmě 1. Socketovatelné předměty jsou základem pro tvorbu runových slov. Ve hře jsou označovány šedou barvou a mohou se vyskytovat i v éterické podobě. Socketovatelné předměty je možné získat následujícími způsoby: přímým dropem (nalezením), použitím normálního předmětů v odměně za quest Siege on Harrogath, nebo použitím normálního předmětu ve speciálním Cube receptu, který vytvoří náhodný počet socketů.

Pozn. Také všechny druhy magických předmětů mohou mít sockety. V tomto případě jde ale o jejich speciální magickou vlastnost, a proto nepatří mezi socketovatelné předměty a je to také důvod, proč je nelze použít na výrobu runových slov.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ethereal předměty

Většina normálních, stejně jako magických, předmětů může mít vlastnost Ethereal (jde o nemagickou vlastnost). Éterické předměty mají potom oproti běžným (non-ethereal) předmětům dané dodatečné bonusy, ale žádným způsobem je nelze opravit. Normální éterické předměty jsou označované stejně jako socketovatelné, tedy šedou barvou. Jelikož skupina éterických předmětů se v rámci rozdělení předmětů nachází na hranici mezi normálními a magickými, jejich podrobný popis najdete v samostatné sekci Předměty – Ethereal.