Předměty – Zlato a truhla

Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu


gold

Zlato.

Vaše postava může mít u sebe v hotovosti 10 000 zlata za level. Například postava na 10. levelu může mít 100 000 zlata. Postava na 99. levelu pak může míž 990 000 zlata. Maximální obnos zlata na 99. levelu je 3 490 000 včetně zlata uloženého v truhle. Zlato je na rozdíl od prvního dílu Diabla kompletně odděleno od předmětů a nesdílí tak místo s předměty ve vašem inventáři. Přesto lze zlato, stejně jako předměty, sbírat.

Pokud člen vaší party (týmu) sebere zlato, je tato částka rozdělena stejným dílem mezi všechny členy. Přebývající zlato zůstane hráči, který zlato sebral. Zlato je však rozděleno pouze mezi členy týmu, kteří jsou ve stejné lokaci. Rozdělení peněz je nevratné.

Pokud je vaše postava zabita, ztratí procentuální část z celkového počtu zlata, které má u sebe v hotovosti, i zlata, které má v truhle. Tato procentuální část je rovna vašemu levelu, ale nepřesahuje 20%. Po vaší smrti je tato „daň za smrt“ odečtena. Zbylé zlato vaší postavy zůstane ležet na zemi. Pokud „daň“ přesahuje obnos zlata, které máte u sebe v hotovosti, zbytek „daně“ se odečte z vaší truhly.

V Single Playeru umíráním nikdy neztratíte všechno zlato. Za každý level jste osvobozeni o 500 zlata z „daně za smrt“. Například postava na 10. levelu, která má 5000 zlata (nebo méně), žádné zlato neztratí.

Maximální prodejní cena nějakého předmětu, tedy maximální cena, za kterou můžete nějaký předmět obchodníkovi prodat, se mění podle obtížnosti (Normal, Nightmare, Hell) a částečně také podle aktů:

Obtížnost Max. prodejní cena Akt
Normal 5000 1.
10 000 2.
15 000 3.
20 000 4.
25 000 5.
Nightmare 30 000 1. – 5.
Hell 35 000 1. – 5.
truhla

Truhla.

Nedaleko startovací pozice je v každém z pěti aktů vaše soukromá truhla. Je to stálé a hlavně bezpečné místo, kde si můžete ukládat vaše cenné předměty a zlato. Předměty uschované ve vaší truhle jsou v bezpečí jak během hry, tak i po vypnutí hry. Jediný důvod ke ztrátě vašich věci z vaší truhly je ve chvíli, kdy zemřete při hře na Hardcore.

Kapacita truhly jako úložiště zlata byla dána úrovní vaší postavy (viz tabulka níže). To se však s příchodem patche 1.13 změnilo a truhla tak má již od počátku (tedy od 1. levelu) kapacitu 2 500 000 zlata.

Předměty a zlato ve vaší truhle se přenáší mezi akty a stejně tak mezi obtížnostmi.

Level Max. zlata v truhle Level Max. zlata v truhle
01 – 09 50 000   62 – 63 1 600 000
10 – 19 100 000 64 – 65 1 650 000
20 – 29 150 000 66 – 67 1 700 000
30 – 31 200 000 68 – 69 1 750 000
31 – 32 850 000 70 – 71 1 800 000
32 – 33 850 000 72 – 73 1 850 000
34 – 35 900 000 74 – 75 1 900 000
36 – 37 950 000 76 – 77 1 950 000
38 – 39 1 000 000 78 – 79 2 000 000
40 – 41 1 050 000 80 – 81 2 050 000
42 – 43 1 100 000 82 – 83 2 100 000
44 – 45 1 150 000 84 – 85 2 150 000
46 – 47 1 200 000 86 – 87 2 200 000
48 – 49 1 250 000 88 – 89 2 250 000
50 – 51 1 300 000 90 – 91 2 300 000
52 – 53 1 350 000 92 – 93 2 350 000
54 – 55 1 400 000 94 – 95 2 400 000
56 – 57 1 450 000 96 – 97 2 450 000
58 – 59 1 500 000 98 – 99 2 500 000
60 – 61 1 550 000  

Tabulka platí pro patch 1.12.

Napsat komentář