Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu


Craftové předměty jsou podobné Rare předmětům, ale nemůžete je získat pomocí Gamblingu a dokonce nemohou vypadnout ani z monster. Hráči si je tvoří sami jedině za pomocí Horadrické kostky. Ve hře jsou tyto předměty pak označovány oranžovou barvou.

Druhy craftovaných předmětů

Craftováním může hráč vytvořit různé předměty. Ty se od sebe odlišují tím, jaké jsou použity ingredience. Ty se vloží do Horadric Cube a transmutují se. Ingredience musí být přesně takové, jak je uvedeno v receptech. Rozlišujeme tedy celkem čtyři základní craftovací třídy:

Craftování předmětů je spíše jakási alternativní forma hazardu pro zkušenější hráče, neboť je potřeba mít velký přístup k potřebným ingrediencím, tedy věcem k vytvoření dobrého craftového předmětu. Ty totiž mohou být někdy i lepší než Rare předměty nebo se alespoň vyrovnat Unique či Setovým předmětům.

Craftové předměty mohou mít magické předpony (prefix) či přípony (suffix) vzácných (rare) předmětů. Ty se generují stejným způsobem jako rare předměty. Viz. následující tabulka.

Level předmětu Šance na připojení
1 – 30 40% šance na 1 před-/příponu
20% šance na 2, 3 nebo 4 před-/přípony
31 – 50 60% šance na 2 před-/přípony
20% šance na 3 nebo 4 před-/přípony
51 – 70 80% šance na 3 před-/přípony
20% šance na 4 před-/přípony
71 a více 100% šance na 4 před-/přípony

Když craftujete předmět, jeho původní prefixy či suffixy se ztrácí. Princip je tedy podobný jako u 5. questu v prvním aktu – nezáleží na vlastnostech předmětu, ale na jeho druhu.

Požadavek na level je u craftových předmětů vyšší než na Rare předměty. A to i v případě, kdy mají Rare předmět i Craftový předmět stejné vlastnosti.

Craftování předmětů je jakési „volné“ vytváření Rare předmětů. Nevíte sice, jestli vytvoříte kvalitní předmět, ale víte určitý počet a druh vlastností, které předmět může mít, a tak je šance na vytvoření kvalitního předmětu mnohem vyšší, než například hledáním v divočině či Gamblováním.

Level craftového předmětu (ilvl) se rovná polovině levelu postavy (clvl – zaokrouhleno dolů) plus polovina levelu předmětu, ze kterého se craftuje (zaokrouhleno dolů). To se dá vyjádřit tímto vztahem:

ilvl = (0,5 * clvl) + (0,5 * ilvl)

Následuje seznam craftovacích receptů. Všechny recepty jsou platné od verze 1.10.

Blood Items

Druh Předmět Další přísady Pevně dané vlastnosti
heavygloves
Blood Gloves
Heavy Gloves
Sharkskin Gloves
Vampirebone Gloves
Nef
Nef
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel Crushing Blow 5–10 %
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
lightplateboots
Blood Boots
Light Plated Boots
Battle Boots
Mirrored Boots
Eth
Eth
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel Replenish Life + 5–10
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
spikedshield
Blood Shield
Spiked Shield
Barbed Shield
Blade Barrier
Ith
Ith
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel Attacker Takes Damage of 4–7
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
belt
Blood Belt
Belt
Mesh Belt
Mithril Coil
Tal
Tal
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel Open Wounds 5–10 %
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
helm
Blood Helm
Helm
Casque
Armet
Ral
Ral
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel 5–10 % Deadly Strike
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
axe
Blood Weapon
Jakákoliv
Normal
Exceptional
Elite
zbraň třídy Axe
Ort
Ort
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel +35–60 % Enhanced Damage
1–4 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
platemail
Blood Armor
Plate Mail
Templar Coat
Hellforge Plate
Thul
Thul
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel +1–3 Life After Each Demon Kill
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
Amulet
Blood Amulet
Amulet Amn
Amn
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel 5–10 % Faster Run/Walk
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life
ring
Blood Ring
Ring Sol
Sol
Perfect Ruby Perfect Ruby Jewel Jewel +1–5 To Strength
1–3 % Life Stolen Per Hit
+10–20 To Life

Caster Items

Druh Předmět Další přísady Pevně dané vlastnosti
scepter Jakákoliv
magická
Normal
Exceptional
Elite
zbraň třídy
Scepter,
Wand,
nebo Staff
Tir
Tir
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel Increase Maximum Mana 1–5%
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
wand
shortstaff
Caster Weapon
mask
Caster Helm
Mask
Death Mask
Demonhead Mask
Nef
Nef
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel 1–4% Mana Stolen Per Hit
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
smallshield
Caster Shield
Small Shield
Round Shield
Luna
Eth
Eth
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel +5–10 % Increased Chance Of Blocking
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
lightbelt
Caster Belt
Light Belt
Sharkskin Belt
Vampirefang Belt
Ith
Ith
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel +5–10 % Faster Cast Rate
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
lightplate
Caster Armor
Light Plate
Mage Plate
Archon Plate
Tal
Tal
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel +1–3 Mana After Each Kill
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
Amulet
Caster Amulet
Amulet Ral
Ral
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel +5–10 % Faster Cast Rate
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
leathergloves
Caster Gloves
Leather Gloves
Demonhide Gloves
Bramble Mitts
Ort
Ort
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel +1–3 Mana After Each Kill
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
leatherboots
Caster Boots
Boots
Demonhide Boots
Wyrmhide Boots
Thul
Thul
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel Increase Maximum Mana 2–5 %
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana
Amulet
Caster Ring
Ring Amn
Amn
Perfect Amethyst Perfect Amethyst Jewel Jewel +1–5 to Energy
Regenerate Mana 4–10 %
+10–20 To Mana

Hit Power Items

Druh Předmět Další přísady Pevně dané vlastnosti
club Jakákoliv
magická
Normal
Exceptional
Elite
zbraň třídy
Club,
Hammer,
Mace,
Scepter,
Wand,
nebo Staff
Tir
Tir
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel +35–60% Enhanced Damage

5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck

Attacker Takes Damage Of 3–7

greatmaul
mace
scepter
wand
shortstaff
Hit Power Weapon
fieldplate
Hit Power Armor
Field Plate
Sharktooth Armor
Kraken Shell
Nef
Nef
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel 10–20% Faster Hit Recovery
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–10
gothicshield
Hit Power Shield
Gothic Shield
Ancient Shield
Ward
Eth
Eth
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel 5–10 % Increased Chance of Blocking
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–10
fullhelm
Hit Power Helm
Full Helm
Basinet
Giant Conch
Ith
Ith
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel +25–50 Defense vs. Missiles
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–7
heavybelt
Hit Power Belt
Heavy Belt
Battle Belt
Troll Belt
Tal
Tal
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel 5–10 % Damage Taken To Mana
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–7
chainboots
Hit Power Boots
Chain Boots
Mesh Boots
Boneweave Boots
Ral
Ral
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel +25–60 Defense vs Melee
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–7
chaingloves
Hit Power Gloves
Chain Gloves
Heavy Bracers
Vambraces
Ort
Ort
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel Knockback
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–7
Amulet
Hit Power Amulet
Amulet Thul
Thul
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel Hit Causes Monster to Flee 3–11%
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–10
Ring
Hit Power Ring
Ring Amn
Amn
Perfect Sapphire Perfect Sapphire Jewel Jewel +1–5 to Dexterity
5% Chance To Cast Level 4 Frost Nova When Struck
Attacker Takes Damage Of 3–6

Safety Items

Druh Předmět Další přísady Pevně dané vlastnosti
kiteshield
Safety Shield
Kite Shield
Dragon Shield
Monarch
Nef
Nef
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +10–30 % Enhanced Defense
Magic Resistance +5–10 %
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
breastplate
Safety Armor
Breast Plate
Cuirass
Great Hauberk
Eth
Eth
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +10–30 % Enhanced Defense
Half Freeze Duration
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
crown
Safety Helm
Crown
Grand Crown
Corona
ith
Ith
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +10–30 % Enhanced Defense
Lightning Resist +5–10 %
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
sash
Safety Belt
Sash
Demonhide Sash
Spiderweb Sash
tal
Tal
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +10–30 % Enhanced Defense
Poison Resist +5–10 %
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
gauntlets
Safety Gloves
Gauntlets
War Gauntlets
Ogre Gauntlets
ral
Ral
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +10–30 % Enhanced Defense
Cold Resist +5–10 %
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
greaves
Safety Boots
Greaves
War Boots
Myrmidon Boots
ort
Ort
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +10–30 % Enhanced Defense
Fire Resist +5–10 %
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
Amulet
Safety Amulet
Amulet Thul
Thul
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +1–10% Increased Chance Of Blocking
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
Ring
Safety Ring
Ring Amn
Amn
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel +1–5 to Vitality
Damage Reduced By 1–4
Magic Damage Reduced By 1–2
spear Jakákoliv magická
Normal
Exceptional
Elite
zbraň třídy
Spear,
nebo Javelin
Sol
Sol
Perfect Emerald Perfect Emerald Jewel Jewel + 5–10 % Enhanced Defense

Damage Reduced By 1–4

Magic Damage Reduced By 1–2

greatmaul
Safety Weapon