Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu


Mezi ostatní předměty se řadí:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Talismany (Charms)

Velmi vzácná skupina magických předmětů. Talismany lze sbírat a jejich vlastnosti jsou aktivní pouze tehdy, je-li talisman umístěn v inventáři. Při velkém množství nasbíraných talismanů může tedy hrozit až úplné přeplnění inventáře. Je proto dobré zvážit, zda daný talisman má opravdu ty správné vlastnosti, které daná postava potřebuje.

Talismany se dělí na unikátní, jejichž seznam najdete tady, a na magické, které jsou generovány náhodně a jejich vlastnosti určují magické předpony a přípony. Jejich seznam najdete ve speciálních článcích, na které vedou odkazy z tabulek uvedených níže. Talismany lze totiž také rozčlenit do tří skupin podle jejich velikosti:

Small Charms (Malé talismany)
Small Charm Small Charm Small Charm
Large Charms (Velké talismany)
Medium Charm Medium Charm Medium Charm
Grand Charms (Obrovské talismany)
Grand Charm Grand Charm Grand Charm

Specifickým typem talismanů jsou skillery. Jde o takové talismany, které přidávají bonusy k dovednostem. Jejich popis a přehled je uveden ve zvláštní sekci Talismany – Skillery.

Šperky (Jewelry)

Středně vzácná skupina magických předmětů, která se dá získat kromě dropu také hazardem, ale za velmi vysokou cenu a bez záruky kvalitních vlastností. Většina z nich je magická s jednou nebo dvěma náhodnými vlastnostmi, ale existují také vzácné, setové, unikátní a dokonce i craftové šperky. Jejich magické vlastnosti jsou aktivní jen tehdy, kdy je postava nosí na sobě. Quality Level všech šperků je vždy 1. Šperky se nikdy nemohou nošením zničit, nemohou mít sockety a nemohou být ani éterické.

Šperky se dělí do dvou podskupin:

Prsteny (Rings)

Každá postava může na sobě nosit 2 prsteny, na každé ruce jeden. Prsteny se mohou vyskytovat v 5 různých podobách, které jsou náhodně generované a nemají žádný vliv na jejich magické vlastnosti (viz následující tabulka):

Ring Ring Ring Ring Ring

Amulety (Amulets)

Každá postava může kromě dvou prstenů nosit ještě také 1 amulet zavěšený na krku. Amulety se mohou vyskytovat ve 3 různých podobách, které jsou náhodně generované a nemají žádný vliv na jejich magické vlastnosti (viz následující tabulka):

Amulet Amulet Amulet

▲ Nahoru ▲

Elixíry (Potions)

Využití elixírů (ang. Potions) je ve hře hned několik, a proto se rozdělují do čtyř skupin. První skupina mluví sama za sebe a jde o tzv. Healing Potions, tedy léčivé elixíry.

V druhé skupině, Mana Potions, najdeme elixíry zaměřené na Manu, což využijí především kouzelníci, jako je např. Sorceress.

Třetí skupinou jsou Rejuvenation Potions, tedy tzv. elixíry zotavení, pomocí kterých lze přidat jak životy, tak Manu. Účinek těchto elixírů je okamžitý.

Čtvrtou skupinou elixírů jsou potom tzv. Other Potions, tedy ostatní elixíry, kam se řadí například protijedy a další elixíry podobného charakteru. U ostatních elixírů bychom mohli vymezit ještě jednu skupinu elixírů, a to vrhací elixíry – Throwing Potions.

Seřaďme si nyní všechny známé elixíry…

Mana Potions (Elixíry Many)

Velikost elixíru Počet doplněné Many
B Asn Ama P D N S
Minor Mana Potion Minor Mana Potion 20 30 30 30 40 40 40
Light Mana Potion Light Mana Potion 40 60 60 60 80 80 80
Mana Potion Mana Potion 80 120 120 120 160 160 160
Greater Mana Potion Greater Mana Potion 150 225 225 225 300 300 300
Super Mana Potion Super Mana Potion 250 375 375 375 500 500 500

Healing Potions (Elixíry života)

Velikost elixíru Počet doplněných životů
N S D Ama P Asn B
Minor Healing Potion Minor Healing Potion 30 30 30 45 45 45 60
Light Healing Potion Light Healing Potion 60 60 60 90 90 90 120
Healing Potion Healing Potion 100 100 100 150 150 150 200
Greater Healing Potion Greater Healing Potion 180 180 180 270 270 270 360
Super Healing Potion Super Healing Potion 320 320 320 480 480 480 640

N = Necromancer, S = Sorceress, D = Druid, Ama = Amazon, P = Paladin, Asn = Assassin, B = Barbarian

Throwing Potions (Vrhací elixíry)

Druh elixíru Poškození Poznámka Max Stack Level Req. Quality Level
Choking Gas Potion Strangling Gas Potion 24
jedové
Trvání:
2 sekundy
25 6 8
Rancid Gas Potion Choking Gas Potion 72
jedové
Trvání:
2 sekundy
25 16 20
Strangling Gas Potion Rancid Gas Potion 96
jedové
Trvání:
2 sekundy
25 24 32
Fulminating Potion Fulminating Potion 5–15
3–8 ohnivé
2–7 fyzické 
25 1 4
Exploding Potion Exploding Potion 16–30
8–18 ohnivé
8–12 fyzické 
25 12 16
Oil Potion Oil Potion 26–64
13–34 ohnivé
13–30 fyzické 
Radius:
4 yardy
25 20 28

Rejuvenation Potions (Elixíry zotavení)

Rejuvenation Potion Rejuvenation Potion Okamžitě přidá 35% životů a Many.
Full Rejuvenation Potion Full Rejuvenation Potion Okamžitě přidá 100% životů a Many.

Other Potions (Ostatní elixíry)

Antidote Potion Antidote Potion
Okamžitě zastaví působení jedu.
Přidá 50% odolnosti a 10% maximální odolnosti
vůči jedu po dobu 30-ti sekund.
Thawing Potion Thawing Potion
Okamžitě přeruší efekt zmrazení.
Přidá 50% odolnosti a 10% maximální odolnosti
vůči chladu po dobu 30-ti sekund.
Stamina Potion Stamina Potion
Okamžitě doplní výdrž postavy na maximum.
Umožní vytrvalostní běh trvající po dobu 30-ti sekund.

▲ Nahoru ▲

Svitky (Scrolls)

Další skupinu předmětů tvoří svitky. Ve hře jsou jen dva druhy svitků, tedy pokud nepočítáme speciální svitky týkající se questů. A jsou to…

Scroll of Town Portal Scroll of Town Portal Vytvoří portál do města.
Scroll of Identify Scroll of Identify Identifikuje daný předmět.

Oba svitky se aktivují pravým tlačítkem myši. Po stisknutí pravého tlačítka myší se tedy v případě Scroll of Town Portalu vytvoří portál do města. Pro identifikaci daného předmětu nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na svitek a poté levým tlačítkem myši klikněte na předmět, který chcete identifikovat. Co se identifikace týče, již po splnění 3. questu v prvním aktu vám předměty zdarma může identifikovat Deckard Cain.

Jelikož by bylo velmi nepraktické nosit v inventáři desítky svitků, rozeznáváme také knihy (Tomes) portálů a identifikací. Do takových knih lze nashromáždit až 20 svitků daného druhu. Rozlišujeme tedy dva typy knih (viz. následující tabulka)…

Tome of Town Portal Tome of Town Portal Kapacita až 20 svitků.
Tome of Identify Tome of Identify

▲ Nahoru ▲

Klíče (Keys)

Tato skupina obsahuje jen jediný předmět, a tím je klíč. Tento předmět slouží k odemykání truhlic (Locked Chests) a po odemknutí se spotřebuje. Z důvodu omezeného místa v inventáři se dá do jednoho klíče (Key) nashromáždit až 12 klíčů, a tím se v podstatě jedná o svazek klíčů. Po sebrání či koupení klíče se automaticky tento počet klíčů ve svazku (pokud jich už není 12) zvýší, tedy alespoň pokud je klíč umístěn v inventáři.

Key Key Kapacita 12 klíčů.

Assassin má zvláštní schopnost odemykání truhlic, a to takovou, že je schopná odemykat všechny truhly bez klíče. Nosit s sebou v inventáři klíče tedy ztrácí na významu. Nutno dodat, že Assassin tuto schopnost ve starších verzích hry neměla.

▲ Nahoru ▲

Střelivo (Ammunition)

Zbraně typu Bow (luky) a Crossbow (kuše) se za normálních okolností nedají použít jako zbraně k boji zblízka. Nemají ani životnost (Durability), protože vystřelují projektily. Na to, aby byl luk (nebo kuše) použitelný, je potřeba munice.

Ve hře se dají najít nebo koupit předměty s názvem Arrows nebo Bolts. Arrows je toulec šípů, které používají luky, Bolts je toulec šipek používaný kušemi. Toulce mají omezenou kapacitu – viz následující tabulka:

Arrows Arrows Kapacita 350 šípů.
Bolts Bolts Kapacita 250 šipek.

Vždycky když postava vystřelí z luku nebo kuše se spotřebuje jeden šíp, respektive jedna šipka. Střelivo k luku nebo kuši potřebuje i většina skillů amazonské větve Bow and Crossbow Skills. Sebráním jiného toulce se vám automaticky doplní střelivo do momentálně používaného toulce, tedy pokud není plný. Pokud se vám vyprázdní právě používaný toulec a v inventáři máte další, hra ho automaticky použije.