Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu


Mezi speciální předměty se řadí takové předměty, které není možné jednoznačně zařadit ani do jedné z předcházejících kategorií pro jejich speciální využití nebo způsob získání. Speciální předměty jsou rozdělené do následujících dvou skupin:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Questové předměty

Tyto speciální předměty se používají při plnění questů. Většina z nich se dá použít jen jednorázově v dané obtížnosti. Mnoho z nich však nemá pro postavu žádný jiný význam a proto se jich spousta hráčů snaží co nejdříve „zbavit“, aby jim nezabíraly místo v inventáři nebo v truhle. Questové předměty dropnuté na nižší obtížnosti není možné použít na obtížnosti vyšší. Ve hře jsou označeny podobně jako unikáty zlatou barvou, pokud jde však o questový předmět z nižší obtížnosti, který nelze použít na splnění questu v momentální obtížnosti (nebo editorem přidaný předmět splněného questu), tak je označený rudou barvou. Questové předměty není možné prodat obchodníkům a také s nimi nelze obchodovat mezi hráči pomocí Trade.

Jelikož je questových předmětů poměrně hodně, jejich kompletní seznam i s popisem najdete v samostatném článku Questové předměty.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ostatní speciální předměty

Sem patří všechny ostatní nezařazené předměty, které sice patří mezi speciální kvůli jejich specifickému využití nebo místu nálezu, ale je jich příliš málo na to, aby mohly vytvořit vlastní skupinu. V rámci této skupiny jsou však na základě těchto kritérií rozdělené alespoň do podskupin, a to z důvodu přehlednosti. Patří sem tedy tyto podskupiny:

Předměty speciálních questů

Jde o předměty, které souvisí s jedním ze skrytých speciálních questů hry. Většina z nich slouží právě na zpřístupnění těchto questů. Tyto předměty nelze prodat obchodníkům. Zde je jejich seznam i s popisem (barva nadpisu odpovídá barvě názvu předmětu ve hře):

Wirt’s Leg

Wirt's Leg

Quest: The Secret Cow Level

Místo nálezu: Wirtovo tělo (po kliknutí), Tristram, 1. akt

Specifické vlastnosti: Dá se použít jako zbraň, pokud ji nepoužijete v receptu na otevření Cow Levelu. Jako zbraň má následující vlastnosti:

  • One-Hand Damage: 2–8
  • Durability: 66
  • Rangeadder: 0
  • Mace Class
  • Base Attack Speed: [-10] Asn, P – Very Fast, Ama, B, D, N, S – Fast
  • Can be Socketed (Max. 3 Sockets)
  • +50% Damage to Undead

Key of Terror

Key of Terror

Quest: The Pandemonium Event

Místo nálezu: The Countess má šanci na drop tohoto klíče, Tower Cellar Level 5, 1. akt

Specifické vlastnosti: jeden ze tří Pandemonium klíčů, které transmutovaním v Horadric Cube otevřou jeden ze sublevelů tohoto questu. V patchích starších než 1.13 byl označovaný bílou barvou.

Key of Hate

Key of Hate

Quest: The Pandemonium Event

Místo nálezu: The Summoner má šanci na drop tohoto klíče, Arcane Sanctuary, 2. akt

Specifické vlastnosti: jeden ze tří Pandemonium klíčů, které transmutovaním v Horadric Cube otevřou jeden ze sublevelů tohoto questu. V patchích starších než 1.13 byl označovaný bílou barvou.

Key of Destruction

Key of Destruction

Quest: The Pandemonium Event

Místo nálezu: Nihlathak má šanci na drop tohoto klíče, Halls of Vaught, 5. akt

Specifické vlastnosti: jeden ze tří Pandemonium klíčů, které transmutovaním v Horadric Cube otevřou jeden ze sublevelů tohoto questu. V patchích starších než 1.13 byl označovaný bílou barvou.

Diablo’s Horn

Diablo's Horn

Quest: The Pandemonium Event

Místo nálezu:Lilith, Matron’s Den, 5. akt

Specifické vlastnosti: jeden ze tří Pandemonium orgánů, které transmutovaním v Horadric Cube otevřou portál do Über Tristramu. V patchích starších než 1.13 byl označovaný bílou barvou.

Baal’s Eye

Baal's Eye

Quest: The Pandemonium Event

Místo nálezu:Über Duriela, Forgotten Sands, 5. akt

Specifické vlastnosti: jeden ze tří Pandemonium orgánů, které transmutovaním v Horadric Cube otevřou portál do Über Tristramu. V patchích starších než 1.13 byl označovaný bílou barvou.

Mephisto’s Brain

Mephisto's Brain

Quest: The Pandemonium Event

Místo nálezu:Über Izuala, Furnace of Pain, 5. akt

Specifické vlastnosti: jeden ze tří Pandemonium orgánů, které transmutovaním v Horadric Cube otevřou portál do Über Tristramu. V patchích starších než 1.13 byl označovaný bílou barvou.

Standard of Heroes

Standard of Heroes

Quest: The Pandemonium Event (odměna)

Místo nálezu: z posledního überbosse, Über Tristram, 5. akt

Specifické vlastnosti: spolu s Hellfire Torchem vypadne jako odměna za tento quest. Padne pro každého hráče ve hře jeden a i přes vysoké požadavky na level postavy zatím nemá žádné známé využití (ani žádné skryté bonusy při nošení; tento předmět není charm). Je to jen jakási trofej, která Vám bude připomínat úspěšné dokončení tohoto náročného questu.

  • Required Level: 90

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Esence

Tyto speciální předměty byly přidány do hry až v patchi 1.13. Jde o předměty, které se dají využívat opakovaně, ale je potřeba je po jejich použití opět najít/vytvořit. Mají jediné využití, a tím je respec atributů a skill bodů postavy. Do této podskupiny patří 4 esence, které mohou dropnout z jednotlivých akt bossů, a samotný respec předmět, který vznikne transmutovaním všech 4 druhů esencí v Horadric Cube. Ve hře jsou všechny tyto předměty označované oranžovou barvou. Zde je jejich přehled:

twisted-essence-of-suffering Twisted Essence of Suffering – může padnout z Andariel, nebo z Duriela

charged-essence-of-hatred Charged Essence of Hatred – může padnout z Mephista

burning-essence-of-terror Burning Essence of Terror – může padnout z Diabla

festering-essence-of-destruction Festering Essence of Destruction – může padnout z Baala

token-of-absolution Token of Absolution – samotný respec předmet (použije se pravým kliknutím)

Podrobnější informace ohledně respecu najdete v sekci Dovednosti – Respec.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ucho hráče (Player’s Ear)

Mezi ostatní nezařazené speciální předměty patří také ucho hráče. Jestli hráč zabije jiného znepřáteleného hráče, ze zabité postavy vypadne kromě jiného také právě toto ucho. Je to v podstatě trofej, která Vám bude připomínat vaše skalpy jiných postav. Je na něm zobrazené i jméno zabité postavy, její typ a její level, na kterém byla zabita. Ucha padají ze všech postav bez výjimky a to vždy pokud byly zabité jinou postavou (tedy nejen při duelech). Ucho hráče je možné prodat obchodníkům za hodnotu 1 zlata a je zobrazované bílou barvou.

Player's Ear
Diablo_Player’s Ear
Barbarian
Level 85

Výše uvedený příklad ukazuje, jaké ucho by padlo, pokud byste zabili postavu Barbarian se jménem Diablo_Player na 85. levelu.