Normální – Magické – Rare – Sety – Unikáty – Crafty – Runová slova – Speciální – Vložitelné

Ostatní – Zlato a truhla – Horadric Cube – Vlastnosti předmětu


Vložitelné předměty jsou takové předměty, které lze vložit do jiných předmětů. Jejich vkládáním (socket) se danému předmětu zvyšují určité bonusy. Existují tři druhy vložitelných předmětů. Jsou to:

Tyto předměty lze vkládat jen do předmětů, které to umožňují, tedy tzv. Socketed Items.

Klenoty (Jewels)

Co se vzácnosti týče, jsou zhruba na stejné úrovni jako talismany. Liší se ale ve funkci, lze je totiž vkládat do ozdobitelných předmětů (tzv. Socketed Items). Vlastnosti, které daný klenot má, potom ozdobený předmět přejímá. Klenoty se dělí na magic, rare a unikátní.

Klenoty, stejně jako talismany, jsou generovány náhodně, avšak existuje seznam konkrétních předpon a přípon (s výjimkou unikátů které mají vlastnosti pevně dané) který najdete pod odkazem níže. Klenoty se vyskytují v šesti barvách (viz. následující tabulka)…

Tabulka magických předpon a přípon klenotů
Jewel Jewel Jewel Jewel Jewel Jewel

Drahokamy (Gems)

K vložitelným předmětům v první řadě patří gemy (čes. drahokamy), neboli drobné drahé kameny s určitými vlastnostmi. Existuje celkem 6 druhů gemů. Jsou to:

 • Topaz
 • Ruby (rubín)
 • Sapphire (safír)
 • Diamond (diamant)
 • Emerald (smaragd)
 • Amethyst (ametyst)

Do skupiny gemů se řadí také tzv. Skulls, neboli lebky. Ty se spolu se všemi výše uvedenými gemy vyskytují celkem v pěti úrovních kvality. V následujícím seznamu jsou tyto úrovně seřazeny od té nejméně kvalitní po tu nejkvalitnější.

 • Chipped (ulomený)
 • Flawed (kazový)
 • Normal (normální)
 • Flawless (bezvadný)
 • Perfect (dokonalý)

Kvalita každého gemu má potom dopad na jeho vlastnosti. Obecně lze říci, že čím kvalitnější gem je, tím jsou pochopitelně jeho vlastnosti lepší. O jaké konkrétní vlastnosti se jedná už vystihují následující tabulky, ve kterých jsou uvedeny všechny druhy gemů včetně jejich úrovní kvality a vlastností.

Amethyst

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Amethyst Chipped Amethyst +40 to Attack Rating +8 to Defense +3 to Strength 1
Flawed Amethyst Flawed Amethyst +60 to Attack Rating +12 to Defense +4 to Strength 5
Amethyst Amethyst +80 to Attack Rating +18 to Defense +6 to Strength 12
Flawless Amethyst Flawless Amethyst +100 to Attack Rating +24 to Defense +8 to Strength 15
Perfect Amethyst Perfect Amethyst +150 to Attack Rating +30 to Defense +10 to Strength 18

Emerald

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Emerald Chipped Emerald +10 Poison Damage over 3 Seconds 12% Resist Poison +3 to Dexterity 1
Flawed Emerald Flawed Emerald +20 Poison Damage over 4 Seconds 16% Resist Poison +4 to Dexterity 5
Emerald Emerald +40 Poison Damage over 5 Seconds 22% Resist Poison +6 to Dexterity 12
Flawless Emerald Flawless Emerald +60 Poison Damage over 6 Seconds 28% Resist Poison +8 to Dexterity 15
Perfect Emerald Perfect Emerald +100 Poison Damage over 7 Seconds 40% Resist Poison +10 to Dexterity 18

Diamond

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Diamond Chipped Diamond +28% Damage vs. Undead All Resistances +6% +20 to Attack Rating 1
Flawed Diamond Flawed Diamond +34% Damage vs. Undead All Resistances +8% +40 to Attack Rating 5
Diamond Diamond +44% Damage vs. Undead All Resistances +11% +60 to Attack Rating 12
Flawless Diamond Flawless Diamond +54% Damage vs. Undead All Resistances +14% +80 to Attack Rating 15
Perfect Diamond Perfect Diamond +68% Damage vs. Undead All Resistances +19% +100 to Attack Rating 18

Topaz

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Topaz Chipped Topaz 1–8 Lightning Damage 12% Resist Lightning +9% Chance to Find Magic Items 1
Flawed Topaz Flawed Topaz 1–14 Lightning Damage 16% Resist Lightning +13% Chance to Find Magic Items 5
Topaz Topaz 1–22 Lightning Damage 22% Resist Lightning +16% Chance to Find Magic Items 12
Flawless Topaz Flawless Topaz 1–30 Lightning Damage 28% Resist Lightning +20% Chance to Find Magic Items 15
Perfect Topaz Perfect Topaz 1–40 Lightning Damage 40% Resist Lightning +24% Chance to Find Magic Items 18

Ruby

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Ruby Chipped Ruby 3–4 Fire Damage 12% Resist Fire +10 to Life 1
Flawed Ruby Flawed Ruby 5–8 Fire Damage 16% Resist Fire +17 to Life 5
Ruby Ruby 8–12 Fire Damage 22% Resist Fire +24 to Life 12
Flawless Ruby Flawless Ruby 10–16 Fire Damage 28% Resist Fire +31 to Life 15
Perfect Ruby Perfect Ruby 15–20 Fire Damage 40% Resist Fire +38 to Life 18

Sapphire

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Sapphire Chipped Sapphire 1–3 Cold Damage – 1.0 sec Duration 12% Resist Cold +10 to Mana 1
Flawed Sapphire Flawed Sapphire 3–5 Cold Damage – 1.4 sec Duration 16% Resist Cold +17 to Mana 5
Sapphire Sapphire 4–7 Cold Damage – 2.0 sec Duration 22% Resist Cold +24 to Mana 12
Flawless Sapphire Flawless Sapphire 6–10 Cold Damage – 2.4 sec Duration 28% Resist Cold +31 to Mana 15
Perfect Sapphire Perfect Sapphire 10–14 Cold Damage – 3.0 sec Duration 40% Resist Cold +38 to Mana 18

Skull

Gem Zbraně Štíty Helmy a brnění Level
Chipped Skull Chipped Skull Steals 2% life, 1% Mana Attacker Takes 4 Damage Replenish Life +2, Regenerate Mana 8% 1
Flawed Skull Flawed Skull Steals 2% life, 2% Mana Attacker Takes 8 Damage Replenish Life +3, Regenerate Mana 8% 5
Skull Skull Steals 3% life, 2% Mana Attacker Takes 12 Damage Replenish Life +3, Regenerate Mana 12% 12
Flawless Skull Flawless Skull Steals 3% life, 3% Mana Attacker Takes 16 Damage Replenish Life +4, Regenerate Mana 12% 15
Perfect Skull Perfect Skull Steals 4% life, 3% Mana Attacker Takes 20 Damage Replenish Life +5, Regenerate Mana 19% 18

▲ Nahoru ▲

Runy (Runes)

Položme si na úvod otázku: co to jsou vlastně runy? Jde vlastně o malé vzácné kameny, do nichž jsou vyryty obrázky a znaky, přičemž každý takový kámen má své typické magické vlastnosti.

Taková runa se potom může využít k vylepšení vlastností předmětů tak, že se do předmětu jednoduše vloží. Tomuto procesu se říká socket. Runy je tedy možné vkládat do tzv. socketovaných předmětů (Socketed Items).

Pokud se do předmětu vloží vícero run ve správném pořadí, získáme tzv. runové slovo. To potom předmětu přidá další magické vlastnosti a dělá z předmětu nástroj, který je svou kvalitou dokonce srovnatelný s unikátními (Unique) předměty.

Podobně jako je tomu u gemů, i runy lze využít v kombinaci s Horadric Cube. Více informací na toto téma jsou uvedeny v článku o Horadric Cube.

Od patche 1.13 jsou runy označovány oranžovou barvou.

Základní rozdělení run

Nyní ale k základnímu rozdělení run. To se dělí na tři skupiny: základní runy, polo-vzácné runy a vzácné runy. To, jaké runy se řadí do jednotlivých skupin nejlépe vystihuje následující tabulka…

Základní runy Polo-vzácné runy Vzácné runy
El   Shael   Mal
Eld Dol Ist
Tir Hel Gul
Nef Io Vex
Eth Lum Ohm
Ith Ko Lo
Tal Fal Sur
Ral Lem Ber
Ort Pul Jah
Thul Um Cham
Amn   Zod
Sol

Určitě si také pokládáte otázku, kde se takové runy nejlépe hledají. Runa vysoké kvality může teoreticky vypadnout z každého monstra, ale největší šance je v tajném Cow Levelu nebo v unikátních potvorách na obtížnosti Hell. Vyšší šance na nalezení runy je také u unikátního bosse The Countess.

Přehled run

V tabulce níže je přehled všech dostupných run. V prvním sloupci je obrázek runy, následuje její název, dále potom vlastnosti pro zbraně (třetí sloupec), vlastnosti pro brnění, štíty (čtvrtý sloupec) a v posledním sloupci je uvedena požadovaná úroveň (level).

Runa Zbraň Brnění/helmy/štíty Level
El El +50 To Attack Rating +15 Defense 11
+1 Light Radius +1 To Light Radius
Runa Eld +75% Damage To Undead 15% Slower Stamina Drain 11
+50 Attack Rating Against Undead 7% Increased Chance of Blocking
(štíty)
Tir Tir +2 To Mana After Each Kill +2 To Mana After Each Kill 13
Nef Nef Knockback +30 Defense Vs. Missile 13
Eth Eth –25% To Target Defense Regenerate Mana 15% 15
Ith Ith +9 To Maximum Damage 15% Damage Taken Goes to Mana 15
Tal Tal +75 Poison Damage Over 5 Seconds Poison Resist 30% 17
Poison Resist 35% (štíty)
Ral Ral Adds 5–30 Fire Damage Fire Resist 30% 19
Fire Resist 35% (štíty)
Ort Ort Adds 1–50 Lightning Damage Lightning Resist 30% 21
Lightning Resist 35% (štíty)
Thul Thul Adds 3–14 Cold Damage – 3 Second Duration Cold Resist 30% 23
Cold Resist 35% (štíty)
Amn Amn 7% Life Stolen Per Hit Attacker Takes Damage of 14 25
Sol Sol +9 To Minimum Damage Damage Reduced By 7 27
Shael Shael 20% Increased Attack Speed 20% Faster Hit Recovery 29
20% Faster Block Rate (štíty)
Dol Dol Hit Causes Monster To Flee 25% Replenish Life +7 31
Hel Hel Requirements –20% Requirements –15%
Io Io +10 To Vitality 35
Lum Lum +10 To Energy 37
Ko Ko +10 To Dexterity 39
Fal Fal +10 To Strength 41
Lem Lem 75% Extra Gold From Monsters 50% Extra Gold From Monsters 43
Pul Pul +75% Damage To Demons +30% Enhanced Defense 45
+100 Attack Rating Against Demons
Um Um 25% Chance of Open Wounds All Resistances +15 47
+22 All Resistances (štíty)
Mal Mal Prevent Monster Heal Magic Damage Reduced By 7 49
Ist Ist 30% Better Chance of Getting Magic Items 25% Better Chance of Getting Magic Items 51
Gul Gul 20% Bonus To Attack Rating 5% To Maximum Poison Resist 53
Vex Vex 7% Mana Stolen Per Hit 5% To Maximum Fire Resist 55
Ohm Ohm +50% Enhanced Damage 5% To Maximum Cold Resist 57
Lo Lo 20% Deadly Strike 5% To Maximum Lightning Resist 59
Sur Sur Hit Blinds Target Maximum Mana 5% 61
+50 To Mana (štíty)
Ber Ber 20% Chance of Crushing Blow Damage Reduced by 8% 63
Jah Jah Ignore Target’s Defense Increase Maximum Life 5% 65
+50 Life (štíty)
Cham Cham Freezes Target +3 Cannot Be Frozen 67
Zod Zod Indestructible 69