Základní info – Questy

Diablo 2 LoD je rozděleno na 5 aktů, přičemž každý akt obsahuje několik questů, tedy úkolů, kterými by měl hráč projít. Úkoly už se dále nijak nerozdělují, ale my bychom si je přeci jen mohli rozdělit na dva typy: povinné a nepovinné – viz. níže.

Rozdělení

Mezi povinné questy patří ty úkoly, které je nutné splnit pro postup dále ve hře. V prvním aktu je to poměrně jednoduché, tam je v podstatě povinný jen jeden úkol. A to 6. quest, tedy Sisters to the Slaughter, který se týká zabití Act bosse Andariel. V druhém aktu jsou povinné vlastně všechny questy kromě prvního, jelikož je nutné složit tzv. Horadric Staff. Ve třetím aktu je jsou povinné opět jen dva questy, ten třetí – Khalim’s Will a ten poslední, tedy The Guardian. Ve čtvrtém aktu jsou celkem jen 3 questy, z toho je jen jeden povinný. Konkrétně jde o třetí quest – Terror’s End. V pátém aktu jsou povinné rovněž dva questy, tedy 5. quest – Rite of Passage – a 6. quest, tedy Eve of Destruction.

Druhou skupinou jsou nepovinné questy. U takových úkolů nevadí, zda je hráč splní, nebo nesplní. Jinak řečeno, i když je hráč nesplní, může hru bez problému dohrát. Samozřejmě pak ale nemůže počítat s odměnami, které na něj v případě splnění jednotlivých úkolů čekají. K nepovinným questům můžeme zařadit všechny ostatní questy, které nebyly uvedeny o několik řádků výše v předchozím odstavci.

Přehled

Pro přehlednost bychom si mohli uvést všechny questy pohromadě. Zde je jejich rozdělení a stručný přehled:

1. akt – The Sightless Eye (Nevidomé oko)

2. akt – The Secret of the Vizjerei (Tajemství Vizjerei)

3. akt – The Infernal Gate (Pekelná brána)

4. akt – The Harrowing (Trýznění)

5. akt – Lord of Destruction (Pán zkázy)

Speciální questy

Hra v sobě skrývá mnoho tajemství. S tím souvisí i další questy, o kterých se příliš nemluví a na první pohled by na ně hráč možná ani nepřišel. Mohli bychom sem například zařadit také tajnou lokaci Cow Level, kterou obývají krávy v čele s kravským králem – Cow Kingem. Patří sem ale i ostatní speciální questy – viz následující seznam:

Podrobnosti zobrazíte kliknutím na uvedené odkazy.

Napsat komentář