duriel

Typ monstra

Demon.

Historie

V důsledku stovky let trvající Hříšné války se mnozí obyvatelé Pekla začali pozastavovat nad tím, o co vlastně bojují. Členové Nižšího zla (tzv. Lesser Evils) už začínali být unaveni z vleklosti a nekonečného úpadku, podobně jako se to stalo u členů Hlavního zla (tzv. Prime Evils) – Diabla, Baala a Mephista. Nižší zlo tak postupně začalo toužit po návratu Velkého konfliktu a obléhání nebeských bran.

Nejvíce se tento moment týkal dvou členů Nižšího zla: Azmodana a Beliala. Právě oni vycítili v tuto chvíli šanci na svržení Hlavního zla a sami se chtěli stát vládci Pekla. S Andariel, Durielem a dalšími společníky tedy uzavřeli dohodu, která jim měla zajistit, aby se žádnému smrtelníkovi nepodařilo tento proces nástupu na trůn zabránit. Azmodan a Belial tak přišli s plánem, jak ukončit Hříšnou válku a dosáhnout tak celkového vítězství ve Velkém konfliktu a donutit tak Pekelnou trojku odejít do exilu. V Pekle tedy nastala revoluce a všichni jeho obyvatelé se snažili dosáhnout daného cíle.

Během dalších dvou staletí se tři uvěznění bratři snažili využít jejich démonické síly. Chtěli se totiž zbavit jejich kamenů duše (tzv. Soulstone), které je vázaly se světem smrtelníků. Jako první byl uvězněn nenávisti a nemilosrdnosti plný Mephisto, a tak se také jako první dokázal osvobodit.

Avšak byl potrestán za to, jaké činy způsobil v době Temného vyhnanství a také za to, že dostal Hlavní zlo do světa smrtelníků. A právě Duriel byl tím, koho Baal pověřil, aby střežil vstup do Tal Rashovy hrobky. Duriel, rozhořčen a znechucen tímto samotářským úkolem, tak je od té doby překážkou všem statečným dobrodruhům.

Popis

Mezi Durielovy speciální útoky patří aura Holy Freeze. Tato aura je velmi podobná té od Paladina, nicméně přestože se může na první pohled zdát, že jde o chladivou (Cold) auru, není tomu tak. Vlastnost jako „Cannot Be Frozen“, která v normálních případech eliminuje jakékoli chladivé účinky, u Duriela neplatí. Stejně je tomu i u odolností – „Cold Resistance“ v tomto případě také neplatí.

Mezi další Durielovy dovednosti potom patří Jab, Smite a Charge. Stejně jako při jiných velkých soubojích, i tady je vhodné se pojistit Town Portalem. Z Tal Rashovy komnaty vlastně ani jiná možnost úniku než pomocí Town Portalu není.

Sorceress může při souboji pomoci dovednost Static Field, která by měla účinně snížit Durielovy životy. U Necromancerů je vhodné využít například kostry, golema či jiné pomocníky v kombinaci s kletbou Iron Maiden, nebo lze také použít kostěnou věznici (Bone Prison) opět v kombinaci s Iron Maiden a Bone Spear, Teeth či Bone Spirit. U Amazon se určitě hodí jako pomocnice Valkyrie.

Pro všechny herní postavy ale platí, že žoldák může ušetřit v případě souboje s Durielem spousty práce a námahy. Také je možné se postavit Durielovi tváří v tvář, kdy nebude moci využít dovednost Charge, ale jen útoky na blízko.

Vlastnosti

Level Experience Life
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
22 55 88 6007 147990 914751 3995 55799 84524
Melee Attack 1 Attack Rating 1
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
19–25 63–85 140–190 444 188 3874
Melee Attack 2 Attack Rating 2
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
19–22 51–74 115–165 556 1620 5283
Defense % Block
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
112 907 2044 0 25 50
Damage Resist Magic Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0 0 50 0 0 33
Fire Resist Cold Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
20 50 75 50 75 95
Lightning Resist Poison Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
20 50 75 20 50 75
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
100 100 100 20 20 20

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Normal = obtížnost Normal (Normální)
 • Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Monstra – Rozdělení.