Klávesové zkratky jsou ve hře plně nastavitelné. Stačí během hry stisknout klávesu Esc, poté vybrat Options a následně možnost Configure Controls.

Zde jsou zkratky, které se běžně používají při hraní:

Klávesová zkratka Funkce
Escape Menu při hraní
Print Screen Vyfotí screenshot (uloží se do adresáře Diabla)
~ Ukáže obsah opasku
1, 2, 3, 4 (*) Vybere obsah opasku z 1., 2., 3. nebo 4. řady
F10 Nastavení průhlednosti mapy
TAB Zapne/vypne mapu
Q Ukáže questové okno
W Přepne na zbraně v offhandu
R Zapne/vypne stále běhání postavy
T Otevře okno skillů
Z Skryje portréty všech pomocníků(žoldáků), všech vyvolaných bytostí, všech hráčů v partě.
T Otevře okno skillů
B/I Inventář postavy
O Inventář žoldáka
P Okno hráčů ve hře (funguje pouze v multiplayeru)
Enter Textové pole
A/C Okno vlastností postavy
S Zobrazí naučené skilly postavy
H Help okno
Shift Při držení tlačítka bude postava stát na místě při jakékoliv akci
Shift + 1,2,3,4 Touto zkratkou dáte lahvičku z vašeho opasku pomocníkovi (žoldákovi) – nemusíte jí přenášet až na jeho portrét.
M Historie zpráv
Ctrl Při držení tlačítka postava běží
Alt Zobrazí všechny předměty na zemi v okolí postavy

(*) – ne na numerické klávesnici

Číslo na num. klávesnici Hláška
0 „Help me!“ (pomoc mi)
1 „Follow me“ (následuj mě)
2 „This is for you“ (to je pro tebe)
3 „Thank you“ (děkuji)
4 „Forgive me“ (promiň)
5 „Bye“ (ahoj)
6 „Time to die“ (čas na smrt)
7 „Run!“ (běž/uteč)

Během hry je možné si nastavit také klávesové zkratky pro jednotlivé skilly. Standardně jsou to klávesy F1-F12 a nastavují se jednoduše: kurzorem najeďte nad skill a stiskněte jednu z kláves F1-F12. U daného skillu se zobrazí Vámi zadaná klávesa a pokaždé, když stisknete klávesu, skill se nastaví buď na primární útok, nebo na sekundární – podle toho, kde jste si to nastavili.

Máte-li problém přiřadit jednotlivým skillům klávesové zkratky a máte hru spuštěnou ve Windows 7 nebo Windows Vista, nastavte ve vlastnostech spouštěcího souboru kompatibilitu (viz obrázek) na Windows XP.

Zde jsou příkazy, které se píší pomocí textového pole (Enter) a jsou většinou s lomítkem.

Příkaz Výsledek
/players 2 Nastaví hru tak, jakoby hráli 2 hráči.
/players 3 Nastaví hru tak, jakoby hráli 3 hráči.
/players 4 Nastaví hru tak, jakoby hráli 4 hráči.
/players 5 Nastaví hru tak, jakoby hrálo 5 hráčů.
/players 6 Nastaví hru tak, jakoby hrálo 6 hráčů.
/players 7 Nastaví hru tak, jakoby hrálo 7 hráčů.
/players 8 Nastaví hru tak, jakoby hrálo 8 hráčů.
/nopickup Nebude možné po stisknutí klávesy ALT sebrat zbraně. Ulehčí se Vám tak práce, pokud máte lagy.
! text Pokud napíšete do textového pole před text vykřičník a mezeru (př.: „! ahoj“), text se zobrazí nad hlavou postavy.
/fps Zobrazí vám FPS (Frames Per Second = Framy za sekundu)

V hlavním menu hry, které se objeví po spuštění hry, fungují jen následující zkratky:

Klávesová zkratka Funkce
CTRL + M Vypne/Zapne hudbu v hlavním menu
CTRL + S Vypne/Zapne zvuky v hlavním menu