Určitě se vám někdy při multiplayeru stalo, že si při bitce Diablo z neznámých příčin na svůj Red Lightning Hose vybíral právě vás a nikoho jiného moc ne. Nebo proč si raději nevšímá kamarádovy valkýry? Že se zaměří na někoho konkrétního rozhodně není náhoda a řídí se to jistými zákonitostmi, které bude tento článek vysvětlovat.

screenshot351-nahled

Diablo v akci.

Výpočet Ranku

Po přivolání Diabla na scénu v Chaos Sanctuary se každé postavě a mercovi přidělí „Rank“ určující prioritu Diablova útoku. Nevím ale, jak často se ranky aktualizují. Jestli při každé následující Diablově akci nebo jednou za krátký časový úsek nebo obojí. Jednotlivé složky Ranku se sčítají následovně:

Když se postava nachází v dosahu Diablova útoku nablízko (meele range) nebo je naopak příliš daleko, přidá se parametr A = 100 bodů. Když je postava ne moc blízko a ne úplně daleko, je A = 0

Potom si Diablo spočítá, kdo má jaké odolnosti a zajímají ho odolnosti na oheň (FR), blesky (LR), magii (MR) a na fyzické útoky (DR). Odolnosti vůči chladu (CR) počítá pouze, pokud se daná postava nachází v dosahu jeho útoku na blízko, jinak odolnost na chlad ignoruje a zapíše si nula. Odolnost na jed rovněž ignoruje. Na vyšších obtížnostech bere v úvahu i odolnosti utopené v penalizaci. Takže pokud má postava odolnost vůči ohni 50, Diablo tuto hodnotu vnímá na normálu jako 50, na nightmaru jako 90 a na hellu jako 150.

Získané hodnoty sečte:

Celkem = FR + LR (+ CR) + 4×DR + 8×MR

Celkovou hodnotu poté vydělí 15 a výsledek se přičte do Ranku jako parametr B.
Výsledek může u postavy stojící vedle Diabla při maximálních odolnostech dosáhnout hodnoty nejvýše 57.

Dále Diablo zjišťuje, kolik škod mu kdo může způsobit a zajímají ho pouze maximální hodnoty jak z inventáře, tak z dovedností:

 • Maxdmg = hodnota maxima fyzických škod na zbrani + položek maximum damage z ostatních položek inventáře
 • Fdmg = hodnota maxima ohnivého útoku ze všech položek inventáře
 • Cdmg = hodnota maxima ledového útoku ze všech položek inventáře
 • Ldmg = hodnota maxima bleskového útoku ze všech položek inventáře
 • Pdmg = hodnota jedového útoku ze všech položek inventáře – počítá se pouze účinek prvního snímku (Frame)
 • Mdmg = hodnota maxima magického útoku ze všech položek inventáře

Parametr Ranku C se pak vypočítá následovně:

C = (Maxdmg + Fdmg + Cdmg + Ldmg + Pdmg + Mdmg) / 2

Tudíž se postavy s vysokými škodami díky dobrému vybavení a dovednostem mohou snadno stát prvořadým cílem Diablova řádění.

Následně se Diablo podívá, jestli je někdo zmražen. A tomu, kdo ano, přidělí parametr D = 100.

Pak si všímá, koho má největší šanci zabít, a zajímá ho, jak je na tom kdo s životy. Pokud má kdokoliv hladinu životů < 20%, přidělí mu parametr E = 100. Jinak E ponechá na nule.

A nakonec se Diablo podívá, jaké kdo zrovna používá dovednosti na levém a pravém tlačítku myši a na jaké úrovni je zrovna kdo má. Dle toho posuzuje hrozbu a na základě hodnocení jednotlivých dovedností vynese verdikt:

 • X1 = úroveň dovednosti na levém tlačítku (X2 na pravém)
 • Y1 = hodnocení dovednosti (sloupec attackrank ve skills.txt) na levém tlačítku (Y2 na pravém) – viz tabulka
Hodnocení Názvy dovedností
0 Vše ostatní
1 Teeth, Vigor, Charged Bolt
2 Poison Javelin, Zeal, Charge, Blessed Hammer, Fire Bolt, Nova, Chain Lightning
3 Inner Sight, Jab, Plague Javelin, Frenzy, Whirlwind, Bone Armor, Poison Nova, Cleansing, Vengeance, Holy Shield, Blaze
4 Cold Arrow, Power Strike, Guided Arrow, Decoy, Berserk, Poison Dagger, Life Tap, Defiance, Holy Shock, Fire Wall , Enchant, Energy Shield
5 Exploding Arrow, Charged Strike, Double Swing, Double Throw, Clay Golem, Blood Golem, Iron Golem, Ice Bolt, Fire Ball, Thunder Storm, Chilling Armor
6 Impale, Lightning Bolt, Ice Arrow, Immolation Arrow, Valkyrie, Leap Attack, Bone Spear, Fire Golem, Revive, Blessed Aim, Resist Lightning, Concentration, Conviction, Frost Nova, Ice Blast, Lightning, Meteor
7 Multiple Shot, Freezing Arrow, Bash, Bone Spirit, Sacrifice, Prayer, Holy Bolt, Meditation, Fist of the Heavens, Inferno, Glacial Spike, Blizzard, Hydra
8 Slow Missiles, Lightning Strike, Lightning Fury, Shout, Lower Resist, Resist Fire, Holy Freeze, Fanaticism, Salvation, Frozen Orb
9 Battle Cry, Battle Orders, War Cry, Battle Command, Weaken, Iron Maiden, Decrepify, Smite, Might, Thorns
10 Amplify Damage, Bone Prison, Static Field, Telekinesis

Pozn. Vynechány pasivní dovednosti spolu se skilly assassinky a druida, jelikož jim nebyl žádný attackrank přidělen

Provede tento výpočet:

Z = (X1 x Y1 + X2 x Y2) / 2)

Výsledné Z je parametrem ranku F.

Když postavou není hrdina, ale monstrum, načte se parametr ranku G dle údaje v monstats.txt. Buď je G=0 pro „Threat“ = 0 nebo 1. Jinak je G rovno hodnotě v txt souboru uvedené.

Potom se provede hlavní výpočet:

Rank = (A + B + 4A + 2F + 4D + 2C + 3E) / 22

Shrnutí

 • +500, stojí-li postava moc blízko nebo daleko
 • +0 – 57 dle rezistencí
 • +1 – neomezeno z maximálních škod.
 • +400, je-li postava zmražena
 • +300, jsou-li životy postavy < 20%
 • +1 za každou druhou úroveň dovednosti vynásobený o příslušné hodnocení attackrank

To celé na konci vyděleno 22. Minimální hodnota Ranku může být 1.

Poté Diablo porovná Ranky všech hráčů přítomných v okolí bitvy a na svůj následující útok či kouzlo si vybere toho s nejvyšším Rankem…proto si ze všech postav ve hře Diablo vybere zrovna vás 🙂

Na pozoru by měli být především nositelé předmětů s vysokým damage (paladinové, barbaři), Enchantky (přecijen s Fire mastery bude mít 2×-3× větší elementální damage než ostatní) a všichni, co by se snažili utéci z boje, pokud jejich Rank bude jen o trochu menší než toho, který má maximální.

Kouzlící postavy budou relativně v bezpečí… pokud mají v partě někoho výše jmenovaného, většinou se skutečně nemusí tolik obávat o život.

Zdroj: Theamazonbasin.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Herní mechanismy.