Z vyprahlých pouští v druhém aktu se nyní přesouváme do džungle se vším všudy. Budeme poznávat nejen prostředí, které z velké většiny tvoří právě džungle, ale také domorodce včetně šamanů, kteří zde žijí.

Z exteriérů se však postupem času budeme dostávat do interiérů – do hladomoren, vězení, ale i do opuštěných chrámů. To vše ale budeme objevovat až spíše v druhé polovině a ke konci třetího aktu.

Video se nepodařilo načíst.

Úvodní video k 3. aktu.

Za zmínku by stála ještě jedna věc, kterou mají druhý a třetí akt společnou. Stejně jako v 2. aktu bylo nezbytné složit hůl Horadric Staff, ve 3. aktu je potřeba složit řemdih Khalim’s Will, který nám otevře pomyslné dveře k poslednímu questu tohoto aktu.

Nyní ale k popisu jednotlivých questů…

The Golden Bird (Zlatý pták)

act3q1
 • Zadává: Alkor
 • Odměna: elixír, který navždy přidá 20 životů

Hned na úvod začínáme netradičním úkolem. Nelze totiž možné přesně popsat, jak tento quest splnit. V podstatě jde ale o to najít sošku Jade Figurine, kterou vlastní nějaký boss. Nelze ale určit, o jakého bosse se přesně jedná a kde se tento boss nachází. Mělo by se Vám však podařit zmiňovanou sošku najít již v prvních lokacích Spider Forest (waypoint), Great Marsh (waypoint) či Flayer Jungle (waypoint). Pokud se tak nestane, nic si z toho nedělejte a věřte, že se Vám ji dříve nebo později podaří najít.

ilustrace

Alkor a jeho příbytek v Kurast Docks.

Jakmile sošku najdete, zajděte za Meshifem, následně za Deckardem Cainem a nakonec za Alkorem, který Vám dá za odměnu elixír. Po jeho vypití (klikněte na něj pravým tlačítkem myši) se Vám nastálo přidá 20 životů (Life).

Blade of the Old Religion (Čepel Staré víry)

act3q2
 • Zadává: Hratli
 • Odměna: magický rare prsten
ilustrace

Dýka Gidbinn.

Ani u tohoto questu nelze přesně popsat, jak ho splnit. Na rozdíl od prvního questu je ale Vaším úkolem najít dýku Gidbinn. Ta se nachází v jednom z Fetishích táborů na území Flayer Jungle.

V jednom z táborů (často poblíž vstupu do lokace Flayer Dungeon) se nachází věc či socha (jak to jen popsat…) vyzdobená lebkami a větvemi stromů. Klikněte na to a v nejbližším okolí by se měl objevit Fetish boss, kterého musíte zabít. Po jeho smrti seberte dýku Gidbinn a ukažte ji Ormusovi. Odměnou Vám bude magický rare prsten.

Khalim’s Will (Khalimova závěť)

act3q3
 • Zadává: Deckard Cain
 • Odměna: postup dále – vstup do Durance of Hate

A máme tu ekvivalent principu, který jsme již uplatňovali v druhém aktu, když jsme skládali dohromady hůl Horadric Staff. Tady je Vaším úkolem sestavit řemdih Khalim’s Will, který se skládá ze tří Khalimových orgánů – mozek (Khalim’s Eye), srdce (Khalim’s Heart) a oko (Khalim’s Eye) – a z řemdihu (Khalim’s Flail). Věc, pomocí které konečnou podobu řemdihu dáte dohromady již máte – je to Horadric Cube, kterou jste již využili při skládání Horadric Staff ve druhém aktu.

Nyní se tedy vydáme hledat první část: Khalimovo oko (Khalim’s Eye). Vydejte se do první lokace Spider Forest (waypoint), kde hledejte vstup do jeskyně Spider Cavern. Jak již název napovídá, je to sídlo pavouků. Zneškodnit je by Vám ale nemělo dělat problémy. Najděte zlatou truhlu a seberte Khalimovo oko.

Druhou částí Khalimovy závěti je mozek – Khalim’s Brain. Pokračujte tedy ze Spider Forest (waypoint) do Flayer Jungle (waypoint), kde hledejte vstup do věznice Flayer Dungeon Level 1. Postupujte přes Flayer Dungeon Level 2 do Flayer Dungeon Level 3, kde je ve zlaté truhle ukryt Khalim’s Brain. Vezměte mozek a uchovejte.

Třetí částí je Khalim’s Heart, tedy Khalimovo srdce. Pokračujte z Flayer Jungle (waypoint) přes Lower Kurast (waypoint) do Kurast Bazaar (waypoint), kde vyhledejte vstup do stoky Sewers Level 1. Vstupte a pokračujte do Sewers Level 2. Otevřete zlatou truhlu a seberte Khalimovo srdce.

Už zbývá jen jediná věc – řemdih, tedy Khalim’s Flail. Z Kurast Bazaar (waypoint) pokračujte přes Upper Kurast (waypoint) a Kurast Causeway do Travincalu (waypoint). V okamžiku, kdy vsoupíte do Travincalu, řiďte se pokyny v popise 5. questu a poté dokončete tento quest.

ilustrace

Compelling Orb.

Jeden ze členů Vyšší rady (High Council) byl majitelem onoho řemdihu – Khalim’s Flail – který potřebujeme k dokončení tohoto questu. Jakmile tedy splníte 5. quest, nebude nám už nic bránit v tom, abychom složili dohromady Khalimovu závěť – Khalim’s Will. Do kostky Horadric Cube vložte Khalim’s Eye (oko), Khalim’s Brain (mozek), Khalim’s Heart (srdce) a Khalim’s Flail (řemdih). Klikněte na tlačítko „Transmute“ a nově vytvořenou zbraň – Khalim’s Willl – použijte ke zničení Compelling Orbu, který se nachází v zadní části lokace Travincal (obyvkle tam, kde původně sídlili členové Vyšší rady (High Council).

Jakmile zničíte Compelling Orb, řemdih Khalim’s Willl automaticky zmizí a odemkne se Vám vstup do Durance of Hate, kde začíná poslední quest tohoto aktu.

Lam Esen’s Tome (Lam Esenova kniha)

act3q4
 • Zadává: Alkor
 • Odměna: 5 bodů na atributy

Tento úkol je zcela nezávislý na ostatních a zároveň je příkladem nepovinného questu. Jeho cílem je získat knihu, která se nachází v chrámu Ruined Temple. Ten se nachází na území lokace Kurast Bazaar (waypoint). Chrám není rozsáhlý, ale jeho zkorumpovaní obyvatelé mohou být někdy nečekaně silní a nebezpeční, buďte tedy v pozoru.

ilustrace

Vstup do ruiny.

V chrámu je na podstavci umístěná kniha Lam Esen’s Tome. Vezměte ji a ve městě si promluvte s Alkorem. Odměnou Vám bude 5 bodů na atributy, které můžete samozřejmě rozdělit podle vašeho uvážení.

The Blackened Temple (Potemnělý chrám)

act3q5
 • Zadává: Ormus
 • Odměna: předměty od členů Vyšší rady (High Council)

Když vstoupíte do Travincalu (waypoint) pokračujte dále na severovýchod. Na konci této oblasti sídlí Vyšší rada – High Council, která má několik členů. Nejde o jednoduchý souboj, takže se podle toho připravte (např. než půjdete do boje, aktivujte si waypoint).

ilustrace

Vstup do chrámu, kde sídlí High Council.

Jakmile zabijete všechny členy Vyšší rady, na zemi zůstanou ležet magické předměty, které jsou jedinou odměnou za tento quest. Mezi předměty by měl být také řemdih Khalim’s Flail, který je potřeba k dokončení 3. questu.

The Guardian (Strážce)

act3q6
 • Zadává: Ormus
 • Odměna: předměty od Mephista, postup do 4. aktu

Z Travincalu (waypoint) vstupte do Durance of Hate Level 1. Pokračujte přes Durance of Hate Level 2 (waypoint) do Durance of Hate Level 3. Tam na vás bude čekat Act Boss Mephisto spolu s několika dalšími nepřáteli typu Council Member nebo Vampire. Mephisto se specializuje na blesky, takže si před soubojem zvyšte odolnost vůči bleskům (Lightning Resistance).

ilustrace

Portál do Pekla – cesta do 4. aktu.

Po smrti Mephista se odeberte ke středu lokace, kde se nachází portál do Pekla. Vstupte do něj, zhlédněte filmovou ukázku, kdy se Diablo převtělí do své pravé podoby, a přesuňte se do 4. aktu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Questy «