smith-popis

Typ monstra

Demon.

Historie

Klášter tuláků po generace sloužil jako chrám, vojenská základna a zároveň jako domov pro sestry řádu Nevidomého oka. Bylo to místo, které byli tuláci připravováni do boje, což zužitkovali zejména v dobách bojů. Během Hříšné války tu starodávní horadričtí mágové vyrobili magickou zbraň, s jejíž pomocí bylo možné dále vytvářet kouzelné artefakty.

Když se však tato skupina mágů rozpadla, ona magická zbraň – Horadric Malus – byla svěřena do rukou sesterského řádu, který střežil cestu směrem na východ.

Když démoni pod vedením Andariel sesterský řád přemohli, začaly rozpory mezi stoupenci Blood Raven a těch, jichž velitelem byla Kashya. Tuláci tedy byli donuceni klášter, jejich dědičný to domov, opustit. Hned po jejich odchodu bylo bývalé sídlo tuláků zabráno hrůzostrašnými démony, v jejichž čele stál brutální vládce známý jako The Smith. Byl to on, kdo se zmocnil starodávné zbraně Horadric Malus a začal tak pomocí tohoto kladiva vytvářet nejrůznější zbraně pro Diablovy přisluhovače.

Vlastnosti

Level Experience Hit Points
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
10 42 79 181 8744 97703 101 2916–3280 16476–24714
Melee Attack 1 Attack Rating 1
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
7–9 31–38 81–100 102 1235 4642
Melee Attack 2 Attack Rating 2
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
7–9 31–38 81–100 102 1235 4642
Defense % to Block
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
50 480 1236 13
Damage Resist Magic Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0 10 25 0 0 0
Fire Resist Cold Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0 25 50 0 0 0
Lightning Resist Poison Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0 0 0 –50 –50 –50
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
100 85 66 50 40 33

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Normal = obtížnost Normal (Normální)
 • Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 1. akt.