korlic-popis

Historie

Korlic vyrůstal v Henknocových džunglích na jihu barbarské říše. Přestože to byla země vskutku bohatá a plná života, ukrývala v sobě také neuvěřitelné nebezpečí. Korlic patřil k vedoucím, kteří Henknoc bránili proti nepřátelským útokům. Už jako malé dítě dokázal zkrotit jedno z krutých monster, kterému se říkalo Stalker. Vyprávělo se, že Korlicovi v té době musela tělem kolovat krev druida, aby takto hrdinný čin mohl dokázat již v jeho dětství.

V jeho mládí také dokázal osvobodit malé dítko, které bylo v ohrožení obrovských pavouků. Nakonec z toho vyplynulo, že zachráněné dítě je synem náčelníka nepřátelského kmenu. Korlic však bez jakýchkoli obav odvedl dítě zpět k jeho kmeni. To vyvolalo vlnu rozporuplných reakcí. Zatímco někteří tento čin kritizovali a považovali to za hloupost, ostatní to naopak považovali za odvážný krok. Čas ale ukázal, že tento skutek ukončil sérii konfliktů s nepřátelským kmenem.

Když Ancients povolali Korlica do služby, stalo se tak s pomocí věštkyně Seer. Ta mu řekla, že by Ancients chtěli, aby pomohl ochraňovat horu Arreat. Když se to Korlic dozvěděl, nemohl ani mluvit. Zato jeho manželka to prožívala o poznání jinak. Otočila se k lidu a prohlásila: „Můj muž a zároveň váš vedoucí byl vybrán jako ochránce posvátné hory Arreat. Při této příležitosti bychom měli oslavovat až do jeho odjezdu.“

A opravdu, oslavy trvaly tři dny. V den Korlicova odjezdu ještě jmenoval svého nástupce. Stal se jím mladý muž, kterého Korlic kdysi vysvobodil, když byl v ohrožení pavouků. Korlic si byl jist, že bude dobře a spravedlivě vládnout oběma kmenům.

Popis

Dominantním skillem Korlica je Leap Attack, tedy kombinace skoku a útoku.

Na obtížnostech Nightmare a Hell jsou Korlicovi, stejně jako všichni ostatní super unikátní bossové, náhodně přiřazeny vlastnosti. Ty se dají jednoduše měnit – stačí vykouzlit Town Portal a Ancients zmizí. Při další aktivaci Altar of Heavens se opět náhodně vygenerují jiné (či stejné) vlastnosti.

Vlastnosti

Level Experience Hit Points
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
37 68 87 1 950–1140 9702–12936 38472–64120
Defense % to Block
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
186 1140 2107 0
Damage Resist Magic Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
70 40 0
Fire Resist Cold Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
70 0 150
Lightning Resist Poison Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0 50 70 50
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
100 Cold 0

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Normal = obtížnost Normal (Normální)
 • Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 5. akt.