talic-popis

Historie

Talic pochází ze západní části Barbarské říše. Už v jeho mládí vynikal v mnoha barbarských dovednostech a již v 19 letech byl povolán do služeb Ancients. Než se tak ale stalo, o hoře Arreat věděl jen z doslechu. Horská oblast Kae Huron, kde se hora Arreat nachází, se toži nachází pěkný kus cesty od míst, kde Talic vyrůstal.

Jednoho rána někdo zaklepal na dveře. Byli to dva staříci – starý pán a paní. Vstoupili dovnitř a spolu s Talicovou manželkou a dítětem se usadili ke stolu. Stará žena se představila jako Kala, věštkyně pracující pro Sescheron, hlavní město Barbarských kmenů. Přišla, aby Talicovi udělila důležitý úkol: ochranu posvátných bran umožňující vstup na horu Arreat. Odměnou za tuto službu by pro něj byla čest a věčnost hory Arreat. Přestože by to byla nesmírná čest takový úkol přijmout, už nikdy by nebyl schopen se vrátit zpátky domů a už nikdy by se nesetkal s jeho rodinou.

Talic se zvedl od stolu a staré věštkyni rázně odpověděl, že nabídku odmítá: „Nepůjdu,“ a dodal, ať vybere pro tento úkol někoho jiného. Kala se na něj podívala a řekla, že rozhodnutí to není její. Ancients ji prý vyprávěli o mladém bojovníkovi ze Západu a že je to právě Talic, koho si vybrali.

Talic se zamyslel, ale nakonec na nabídku kývl. Otočil se k jeho manželce s dětmi a začal se s nimi loučit. Objali se, naposledy políbili a Talic se vydal na cestu k hoře Arreat.

Popis

Whirlwind, typicky barbarská dovednost, která nechybí ani u tohoto mocného strážce hory Arreat. Funguje na stejném principu, jako barbarův Whirlwind.

Talic může být očarován ohněm (Fire Enchanted), což využijí zejména Necromancerové, kteří jsou schopni vykouzlit ohnivého golema (Fire Golem). Zároveň mohou využít kletby Iron Maiden. Kombinace ohnivého golema s touto kletbou zajistí, že Talic díky Iron Maiden obdrží poškození a Fire Golema navíc vyléčí ohnivým poškozením (Fire Damage).

Na obtížnostech Nightmare a Hell jsou Talicovi, stejně jako všichni ostatní super unikátní bossové, náhodně přiřazeny vlastnosti. Ty se dají jednoduše měnit – stačí vykouzlit Town Portal a Ancients zmizí. Při další aktivaci Altar of Heavens se opět náhodně vygenerují jiné (či stejné) vlastnosti.

Vlastnosti

Level Experience Hit Points
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
37 68 87 1 950–1140 9702–12936 38472–64120
Defense % to Block
Normal Nightmare Hell Normal/Nightmare/Hell
186 1140 2107 0
Damage Resist Magic Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
70 40 0
Fire Resist Cold Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
70 110 0 50
Lightning Resist Poison Resist
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
0 50 70 50
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell Normal Nightmare Hell
100 Fire 0

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Normal = obtížnost Normal (Normální)
 • Nightmare = obtížnost Nightmare (Noční Můra)
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Super unikátní bossové – 5. akt.