izual-popis

Typ monstra

Animal.

Jeden z menších bossů speciálního questu The Pandemonium Event.

Historie

Válečníci pocházející ze všech koutů Nebes (od Křišťálové klenby, tedy od samotného srdce Nebes, až po tajemnou Pekelnou kovárnu) už odjakživa usilovali o vítězství ve věčně trvající válce. Z dosud vykonaných činů těchto hrdinů sálala úcta a uznání. Jedním z těchto hrdinů byl Izual, zástupce archanděla Tyraela a držitel andělské magické zbraně – Azurewrathu.

Bylo to on, Izual, kdo kdysi vedl útok na Pekelnou kovárnu. Snažil se totiž zabránit vzniku nové zbraně, kterou nepřátelská monstra připravovala – Shadowfang. Jeho mise však nebyla úspěšná. Během bojů byl přemožen a ztratil se v daleké Temnotě.

Izual je od té doby spojován s temnou, vyčerpanou duší, která je uvězněna v Pekelné říši. Nakonec byl i přes jeho udatnost a sílu Hlavním zlem (tzv. Prime Evil) zkorumpován a donucen ke zradě. Ta spočívala v tom, že měl prozradit nejtajnější informace z Nebes. Od tohoto okamžiku, kdy Izual zradil i sám sebe, se z něj stal doslova padlý anděl, kterému nemohli věřit ani ti z Nebes, ani ti z Pekla.

Za to, co Izual provedl, byla jeho duše přeměněna na hrůzostrašnou příšeru. Dnes je to již mnoho let, co je jeho poblázněná duše ukryta pod tím odporným zevnějškem. Ačkoli již nedrží v rukou jeho magickou zbraň Azurewrath, jeho síla a moc byla dokonale zachována. Děsí se ho každý, kdo ho spatří.

Popis

Über Izual má dvě nové schopnosti, které ho dělají podstatně nebezpečnějším. Může Vás zpomalit skilly Frost Nova a Chilling Armor, potom se pomocí dovednosti Teleport dostane blízko k Vaší postavě a sekne do Vás mečem. Protože je imunní proti chladu, Vaše parta musí v boji reagovat rychleji, kouzelnice by měly být připravené teleportovat se pryč a Necromanceři používat skill Bone Armor. Útok Izuala zblízka má také 100% šanci na způsobení +50–80% chladivého poškození s délkou trvání zpomalení 4 sekundy. Postavy na boj zblízka nebo tankování by se měli vybavit vlastností Cannot be Frozen jako ochrana před zpomalením. Über Izual způsobuje masivní poškození, proto Vám vybavení s redukcí fyzické škody a odolností vůči chladu nesmírně pomůže.

Über Izual si regeneruje životy dvakrát rychleji oproti běžným monstrům.

Vlastnosti

Level Experience Life
Hell Hell Hell
110 3179200 650000–660000
Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Hell Hell Hell Hell
455–520 13064 455–520 13064
Defense % Block Damage Resist Magic Resist
Hell Hell Hell Hell
2520 50 30 75
Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Hell Hell Hell Hell
75 110 75 75
Drain Effectiveness Immunities Chill Effectiveness
Hell Hell Hell
50 Cold 25

Vysvětlivky k vlastnostem uvedených v tabulkách:

 • Level = úroveň
 • Experience = zkušenosti
 • Life = životy
 • Hell = obtížnost Hell (Peklo)
 • Melee Attack 1, 2 = útok zblízka 1, 2
 • Attack Rating 1, 2 = útočné hodnocení 1, 2
 • Defense = obrana
 • % Block = x-procentní šance na blokování
 • Damage Resist = odolnost vůči poškození
 • Magic Resist = odolnost vůči magii
 • Fire Resist = odolnost vůči ohni
 • Cold Resist = odolnost vůči chladu
 • Lightning Resist = odolnost vůči bleskům
 • Poison Resist = odolnost vůči jedu
 • Drain Effectiveness = účinnost sání
 • Immunities = imunity
 • Chill Effectiveness = účinnost chladu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

« Zpět do sekce Monstra – Rozdělení.