Hyperinflace – síla zla z reálného světa, která pohltila Diablo 3

Peter C. Earle

Diablo 3 nedávno zažilo ekonomickou krizi, kdy se některým hráčům podařilo zneužít chyby ve hře a získat tak obrovské množství zlata. Za všechno přitom mohla jen hloupá programátorská chyba. Lidé, věci, ani hry nejsou dokonalé a proto je pochopitelné, že se vždycky nějaké nepřesnosti najdou. Tahle se ale zrovna objevila na nesprávném místě a v nesprávnou dobu – přímo během ostrého provozu hry. A na ekonomikou, jakou má Diablo 3, to může mít nemalý vliv.

Situace ohledně kolapsu obchodu v Diablu 3 zaujala také americký institut Mises, kde se k situaci vyjádřil ekonom a obchodník Peter Earle. Uvádí, že Diablo 3 bylo pohlceno silou zla, která má spíše než k peklu překvapivě blíže k reálným problémům v reálném světě – hyperinflace.


Ekonomika a inflace

V běžném pojetí se pojem inflace používá ve spojení s růstem cen. Z pohledu rakouské školy ekonomie, kterou se institut Mises zabývá, je však inflace druhotným důsledkem zvýšení celkového množství peněz. Henry Hazlitt uvádí:

“Když se zvětší množství peněz v oběhu, lidé začnou nabízet zboží za více peněz. Ty ztrácejí hodnotu, protože jich je v oběhu více než je třeba. A proto jdou ceny např. bot nebo potravin nahoru. Cena zboží je pak definována jako poměr výměny jednotky zboží za 1 korunu. Pokud mají lidé více korun, cena zboží začne stoupat ne kvůli nedostatku zboží, ale kvůli přebytku peněz.” [1]

Při inflaci se nejedná jen o prostý nárůst množství peněz v dané ekonomice, jde také o nárůst množství v té části ekonomiky, která není zajištěna zvýšeným množstvím mincí (v historii se například tímto způsobem využívaly komodity jako jsou stříbro nebo zlato). A proto jsou měny s nuceným oběhem peněz citlivé na inflaci.

Jelikož virtuální měny jsou tvořené digitálně a nemají svůj ekvivalent v komoditách, a tím pádem jsou velice podobné těm reálným v dnešní době, měna v Diablu 3 – zlato – je defacto měna s nuceným oběhem.


Zdroje a odvody zlata + inflace

Ve virtuálních ekonomikách jsou primárními nástroji pro kontrolu množství peněz tzv. zdroje a odvody. Pomocí zdrojů se do hry dostává měna, takže například hráč sbírá zlato ze země (nezískává je od ostatních hráčů). Tímto způsobem se měna generuje. Naopak pomocí odvodů se měna ze hry odstraňuje, takže například tím, že si hráč koupí ve hře předmět a zaplatí za něj zlatem (neodevzdává je ostatním hráčům). [2] Zde jsou příklady zdrojů a odvodů v Diablu 3:

Zdroje zlata

 • dropy – když hráč zabije nepřítele a získá za to zlato nebo předmět, který může později směnit
 • odměny – zlato jako odměna za splněný quest
 • kupci – hráči mohou prodávat předměty kupcům (NPC postavy) a za to získá prodejce zlato

Odvody zlata

 • opravy – za opravu poškozených předmětů musí hráč zaplatit zlatem
 • crafting – hráč musí platit poplatky za tvorbu nového předmětu
 • poplatky – v Gold Auction House hráči musí platit poplatky ve zlatě za uvedení předmětu do aukce a transakční poplatek
 • nákup předmětu – pokud si hráč koupí předmět u obchodnika (NPC postavy), zaplatí zlatem

Diablo 3 vyšlo v květnu 2012 a od té doby několik hráčů zpochybnilo dostatek odvodů zlata.
Jeden z hráčů uvedl:

“Mnoho z nás (pravděpodobně také z Blizzardu) předpokládalo, že využití kováře (Blacksmith) bude mnohem širší – právě on byl nakonec jediným odvodem zlata v celé hře. Prodej samotných předmětů v Auction House ale k uspokojení hráčů stačilo. Crafting je na druhou stranu zbytečnou ztrátou zlata, protože si hráč může jednoduše koupit kvalitní předmět v Auction House místo toho, aby investoval 50 až 170 tisíc zlata do craftované zbraně od kováře.” [3]

V Diablu 3 jsou však dva druhy aukce. Jedna se zlatem a druhá s reálnou měnou. Tímto vývojáři chtěli motivovat hráče více farmit předměty a rozšířit možnosti obchodu. Aukce s reálnou měnou má také zabránit obchodu přes osoby třetí strany (tedy mimo hru). Důsledkem tohoto záměru je výskyt botů, tedy automatizovaných účastníků hry, kteří jen sbírají předměty, aby mohly jít později do prodeje.

Pár týdnů po vydání hry anonymní zdroj uvedl, že se ve hře denně pohybuje na tisíc botů a vydělává 4 miliony zlata za hodinu. [4] Většina takto vydělaného zlata se pak dostala do rukou lidem třetí strany a přes ně na černý obchod, kde se prodávalo za mnohem výhodnějši ceny, než v herní aukci. Ekonom Earle tvrdí, že “vysoká aktivita botů a nedostatek odvodů zlata v Diablu 3 pak okamžitě ovlivnily obchod se zlatem a ve hře nastala inflace.” Na podobnou věc si v srpnu 2012 stěžoval i jeden z hráčů:

“Většina mých předmětů stála 5 milionů zlata. Pak jsem nějakou dobu farmil a našetřil jsem kolem 30 milionů zlata a teď si za takovou částku nemůžu ani vylepšit ty předměty, které jsem si koupil za 5 milionů. Co se s těmi penězi děje? Jaktože je všechno tak drahé?” [5]

Stejně jako v ekonomice v realném světě dopadly i v tomto případě důsledky inflace na nerovnoměrné ceny předmětů. Klesající cena zlata začala ovlivňovat některé předměty. Zde je postřeh jednoho z hracu: “Fiery Brimstone včera stála 150 tisíc a teď stojí skoro 300 tisíc. S každou aktualizací stránky se cena zvyšuje.” [6]


Zlato versus Černý obchod

Aukce s reálnou měnou měla stanovené minimální a maximální hodnoty pro transakce se zlatem. Minimum bylo $0.25 a maximum bylo $250. Hráči byli také omezeni tím, že nemohli obchodovat se stacky (přírůstky dané velikosti). Stack byl původně nastaven na 100 tisíc zlata, ale když cena zlata začala upadat kvůli rapidně rostoucímu množství zlata v oběhu, velikost stacku vyvojáři změnili na 1 milion (stalo se tak v srpnu 2012). Tento proces je znám jako redenominace (změna hodnoty zlata) a je podle Earla běžným nástrojem k řešení inflace. Někteří hráči to však vnímali jako tiché znehodnocení hodnoty zlata. [7]:

“Pokud měníte hodnotu zlata z $0.25 za 100 tisíc zlata na $0.25 za 1 milion zlata, rád bych zrušil veškeré moje aukce se zlatem předtím, než tak učiníte. Během jednoho dne jste schopni kompletně změnit podmínky obchodu a ti z nás, kteři mají rozběhnuté aukce, budou těmito změnami zasaženi a nemají možnost je zrušit dřive než k změnám opravdu dojde, což je trochu pozdě.” [8]

Ve chvíli, kdy v Diablu 3 došlo poprvé k redenominaci, se zlatem se obchodovalo stále v přijatelných podmínkách. Jelikož jde ale o umělou měnu, horní a spodní hranice nejenže brání obchodu v pročištění, ale stále umožňuje existenci černého obchodu s nižšími cenami a tím také možnost vyhnout se 15% poplatku v Auction House. A ten má být dalším odvodem zlata. Další z hráčů uvedl:

“Tato změna bude mít pravděpodobně 2 důsledky. Mohlo by to zneškodnit obchod se zlatem třetí strany a odradit hráče od botování. Jelikož ale reálná hodnota zlata se v aukci s reálnou měnou snižuje, zlato bude levnější, protože boti zahltí obchod se záměrem prodat veškeré zlato předtím, než ztratí svou cenu úplně. To dále destabilizuje ekonomiku (stejně jako v aukci se zlatem) a ceny půjdou nahoru ze 100 tisíc na 1 milion zlata nebo z 10 milionů na 100 milionů zlata. To samé by nastalo kdyby se americké federální úřady rozhodly zaplavit trh s více penězi.” [9]

Počátkem roku 2013 cena zlata spadla na dno určené vývojáři, $0.25 za 1 milion zlata, a hráči se začali obávat. Jeden z hráčů se tehdy vývojářů ptal:

“Máte nějaký plán na snížení dna zlata? Hodnota zlata byla na této úrovni už 2 týdny v kuse. Měl bych se zbavit mého zlata než klesne jeho hodnota ještě více?” [10]

Zmatek okolo Stacků

Hyperinflace je vzácná událost – unikátní shoda okolností, které se nečekaně objeví a po jejich materializaci se důkladně rozebírají. Takové okolnosti jsou natolik neobvyklé, že se stanou legendární – například nedávná situace v Zimbabwe nebo poválečný vývoj ve Výmarské republice.

Ekonomicky vzato, rozhodujícím okamžikem v tranformaci inflace na hyperinflaci je silný pokles poptávky po penězích. Jedná se tedy o moment, kdy lidé se spoustou peněz očekávají nárust množství peněz v oběhu. Znamená to, že bez ohledu na čas či jiné aspekty se monetární poptávka propadne.

Záměr bohatých lidí se pak změní ve snahu o ovládnutí kupní síly přes blížící se krizi. Úspory se tak či tak nevyplatí a pokud neustále klesá kupní síla a ceny stále strmě rostou, tendence udržet si jakékoli peníze prudce klesá a může ve výsledku vymizet úplně. Tuto situaci demonstroval jeden z příspěvků na fóru, v jehož předmětu se psalo “Prodejte výbavu před příchodem Patche 1.0.5!”:

“Blizzard právě prohlásil, že šance na drop u některých předmětů bude zdvojnásobena. Pokud jste tak již neučinili, měli byste zvážit zpeněžení vaší výbavy, protože reálná měna je nejlepší ochranou před znehodnocením zlata.” [11]

Pokud mají historické případy hyperinflace – ať už té v reálném světě, nebo virtuální – něco společného, pak je to vrozená schopnost obětí obvinit spíše příznaky než samotnou nemoc. Rakouský ekonom Hans Sennholz poznamenal, že během německé hyperinflace došlo k “intrikám a lsti.” [12] A stejně tak se chovali hráči Diabla, kdy se frustrováni decimací jejich kupní síly nebáli vyjádřit obavy a podezření nad manipulací a spiknutím. Jeden hráč pronesl:

“Proč jsou některé předměty tak drahé? Spousta z nich není kvalitní a přitom stojí stamiliony zlata. Mám našetřeno 45 milionů zlata a jednou za pár dní se podívám, jestli by se nenašlo něco, co by mojí výbavu vylepšilo, ale všechno je nehorázně předražené a očividně pod kontrolou prodejců zlata.” [13]

A dle očekávání se také objevilo několik návrhů k nápravě situace. [14]

Zatímco ceny za zlato v aukci s reálnou měnou (RMAH) se jednou za čas zotavily, ceny za zlato na černém trhu šly nezadržitelně dolů, jelikož prodejci třetí strany chtěli prodávat zlato levněji než v aukci ve hře. V únoru 2013 byl vydán Patch 1.0.7 a představil několik nových odvodů zlata, aby se tak redukovalo neustále rostoucí množství zlata v oběhu Diabla 3. Vývojáři přidali do hry nové zbraně a předměty, které nebylo možné prodávat v aukci s reálnou měnou. O měsíc později, kdy cena zlata šla neustále dolů, jeden z hráčů upozornil:

“Nové odvody zlata jsou asi tak účinné jako snaha uhasit oheň vlastními slinami. Vývojáři nedělají nic pro to, aby vyřešili jádro problému. A tím problémem je, že hráči mohou vydělávat peníze rychleji než je mohou utrácet. Oprava předmětů není odvodem zlata, protože se týká jen hráčů, kteří často umírají. Crafting to samé, týká se jen hráčů, kteří mají potřebné předměty ke craftování. Hráči s omezeným množstvím zlata jsou mimo hru. Množství zlata, které dropuje musí být omezeno (nerfnuto) a to ne jen zlehka.” [15]

Snaha ze strany vývojářů se zdála být marná, jelikož množství zlata v oběhu neustále stoupalo.

Existuje několik protichůdných definic hyperinflace. Ta nejstriktnější tvrdí, že je to 50% nárůst za měsíc a definoval ji ekonom Philip Cagan v knize Peněžní dynamika hyperinflace (The Monetary Dynamics of Hyperinflation) z roku 1956. [16] Podle jeho definice to vypadá, že ekonomika Diabla 3 vstoupila do hyperinflace mezi únorem a březnem 2013, kdy na černém trhu spadla cena zlata z $0.20 za milion zlata na $0.05 za milion zlata, což je pokles o více než 75% v průběhu několika týdnů. [17] Tehdy jeden hráč situaci komentoval následovně:

“Sledoval jsem, jak se trh hroutí a zlato se stává bezcenné. Myslíte si, že jste bohatí, když máte jednu nebo dvě miliardy zlata? Omyl. Není nic, do čeho byste mohli investovat.” [18]

Inflace - zdroj: http://www.thegeminigeek.com/wp-content/uploads/2010/05/inflation.JPG

Tohle ale nebylo všechno. 7. května 2013 vydal Blizzard další Patch 1.0.8, čímž byla zasazena semínka posledního hyperbolického nárůstu přebytku zlata. Jednou z úprav byla změna stacku zlata z 1 milionu na 10 milionů za $0.25, tedy souběžná redenominace a 90-ti procentní znehodnocení zlata (cena zlata byla nastavena na dno aukce s reálnými penězi), čímž byl adresován černý trh s cenou 4 centy za 10 milionů zlata. Navíc se objevila chyba ve hře, která umožnila hráčům rušit transakce v aukční síni před jejím dokončením a tím jim v podstatě umožnila zdvojnásobit poptávku po zlatu. [19]

Během několika hodin se v již zničené ekonomice objevovaly další biliony bezcenného zlata, které hnaly ceny předmětů vzhůru a to i v několika řádech. Právě v tento okamžik ekonomiku zasáhl hyperbolický výbuch typický pro hyperinflace v reálném světě. Zde jsou ukázky nárůstu cen některých předmětů (ceny ve zlatě):

Předmět / Období Průměrná cena
v roce 2013
Průměrná cena
1. – 6. května 2013
Cena
7. a 8. května 2013 
Radiant Star Amethyst 17.4M 41.2M 85.8M
Radiant Square Ruby 187K 260K 337K
Flawless Square Topaz 491 5 170 8 700
Star Emerald 764K 1.1M 1.6M
Tome of Jewelcrafting 694 3 400 3 100

Předmět Cena
Radiant Star Amethyst 26.1M
Radiant Square Ruby 375K
Flawless Square Topaz 8 600
Star Emerald 797K
Tome of Jewelcrafting 1 350

Následky

Blizzard okamžitě po incidentu uzavřel oba typy aukce a překontroloval transakce, které se uskutečnily během vrcholné fáze krize, zabanoval hráče, kteří chyby využili, a daroval část zisků charitě. Velikost stacku zlata vrátili zpět z 10 milionů na 1 milion. O týden později, tedy 15. května, měly předměty uvedené výše ceny uvedené v tabulce vpravo.

V květnu 2012 byla hodnota zlata přibližně $30 za 100 000 zlata, neboli $0.0003 za 1 zlato. [20] V květnu 2013 se na internetu u prodejců třetí strany objevila cena $1.09 za 20 milionů zlata, neboli $0.0000000545 za 1 zlato. To je jedna tisícina ceny, která platila v květnu 2012. [21] V aukci s reálnou měnou mělo zlato hodnotu $0.39 za 1 milion zlata.

Jelikož jsou herní společnosti soukromými subjekty a hráči jsou jejich dobrovolní členové, neexistuje žádná regulace kontroly inflace jako je tomu v případě ekonomik v reálném světě. Je ale v zájmu každé firmy, aby jejich systém virtuálního obchodu fungoval a byl stabilní, protože ekonomická chyba může narušit zážitek z celé hry.

Hyperinflace se často ukončuje nahrazením jiné měny, která jde mimo politickou nebo centrálně bankovní kontrolu státu. Zde je ukázka z počátku 90. let 20. století, kdy se v Srbsku objevila hyperinflace:

“Úřady nestíhaly tisknout bankovky aby udržely krok a 6. ledna 1994 se dinar (měna v Srbsku) zhroutil. Vláda tak nařídila zavedení německé marky, což ukončilo hyperinflaci.” [22]

Pro manažery virtuálních ekonomik jsou tu dvě řešení: ostražitá kontrola botů a důkladné monitorování. Sledování zdrojů a odvodů zlata, cen a chování hráčů, a to vše v reálném čase. Co je ale důležitější je fakt, že obchod či výměny předmětů musí probíhat volně, bez hranic nebo dalších omezení. Neomezená aukce s reálnými penězi by zabránila a zároveň eliminovala černý trh. [23]

Když vezmeme v úvahu plánování a čas věnovaný designu a údržbě herního prostředí, můžeme si domyslet, že k nějakému statistickému nebo ekonometrickému monitorování v Diablu 3 muselo dojít. Rakouská škola již dlouho varuje před arogancí a naivitou aplikace přísných kvantitativních omezení na deduktivní studii lidského chování. Ekonom Earle se ptá:

“Pokud se malá a relativně jednoduchá ekonomika, která včas a podrobně generuje jejím správcům ekonomická data, v rámci několika měsíců zhroutí, překvapuje někoho, že výsledky centrálních bank jsou neustále buď neefektivní či destabilizující?”

Dodává však, že tato analýza rozhodně nestaví chování herní firmy vedle chování vlád či centrálních bank, a nechce poškozovat jejich nepochybně talentované manažery, designery nebo programátory. Zatímco výsledek může být v obou případech stejný, centrálním institucím jde o moc, naopak komerčním herním firmám jde o boj s konkurencí a dalšími poskytovateli online zábavy, chtějí přilákat nové hráče a zároveň udržet hru stále zábavnou pro stávající hráče.

Earle svou analýzu uzavírá slovy:

“Diablo 3 je ve všech ohledech skvělá hra. Doufejme, že teď když je tato epizoda za námi, Diablo 3 si opět získá svoji slávu. Těm, co jsou odpovědní za rozhodnutí uvnitř herních společností, by mělo být prominuto za to, že se ve hře objevily kritické chyby a že došlo k rapidnímu nárustu množství zlata v oběhu. Tyto chyby nám ukázaly sílu a moc ekonomických zákonů a fakt, že jim nelze uniknout.”

K problematice se můžete vyjádřit také vy a pokud mezi českými fanoušky Diabla jsou i nějací ekonomové, kteří se vyznají v ekonomické terminologii, o to lépe. Kromě toho, která multiplayerová hra má podle vás nejlepší monetární systém? Mělo by ve hře být omezené množství peněz? Nebo by měl být jediným zdrojem peněz mining na způsob Bitcoinu? A co kdyby ve hře nebyla žádná měna a obchod by probíhal jen na základě výměny předmětů nebo herních komodit?

Peterovi Earlemu patří poděkování za zpracování takto podrobného článku a že nám umožnil jej sdílet zde na webu DiabloFans.cz. Celý tento článek je založen na jeho původní analýze uvedené na oficiálním webu Institutu Ludwiga von Mises. V neposlední řadě díky Vavikovi za tip na článek.

Peter C. EarleAutor analýzy: Peter C. Earle 
 – Oficální web: http://petercearle.com/
 – Twitter: https://twitter.com/#!/pete_earle
 – Email: pete.earle@gmail.com

Poznámky a další zdroje:

[1] http://wiki.mises.org/wiki/Inflation
[2] I když je důraz kladen na zvyšování zdrojů zlata, ve hře je více nenápadných věcí, které by mohly ovlivnit množství zlata v oběhu. Například mezi zdroje zlata by se dal zařadit progres hrou a levelování, kdy je nezbytný nárůst v odměnách i dropech zlata.
[3] http://www.gamerluck.com/Diablo-3-Gold-Price-analysis-in-black-Market–news-200-html
[4] http://www.gamerluck.com/blog/2012/06/10/making-diablo-3-gold-4million-per-hour-chinese-professional-gamer/
[5] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/5978857946#1
[6] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/6308701168#1
[7] Redenominace je změna hodnoty bankovek nebo mincí v oběhové měně a přestože jde obvykle o „přidání nul“, nemusí se automaticky jednat o znehodnocení.

[8] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/6368188197#1
[9] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/6368188197#1
[10] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/7593741500#1
[11] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/6714702877#1
[12] Hyperinflace v Německu, 1914-1923 (Mises Daily)

[13] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/7592581113#1
[14] Někteří hráči navrhovali zavést děnní zdanění, virtuální poplatky ve stylu Kypru, nebo dokonce zvýšení zlata v oběhu.

[15] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/8196600858#1
[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation
[17] http://www.d3-bot.com/index.php/the-curious-case-of-diablo-3-economy-and-diablo-3-gold-price-we-need-an-answer/
[18] http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/8568988090#1
[19] http://diablo.incgamers.com/blog/comments/diablo-iii-patch-1-0-8a-notes
[20] http://www.gamerluck.com/Diablo-3-Gold-Price-analysis-in-black-Market–news-200-html
[21] http://www.mmobux.com/compare/d3/diablo-3-gold
[22] Inflace dinaru (Mises Daily)

[23] Mezi herními designéry bezpochyby panuje obava, že fixně zadané množství zlata by odměnilo ty první a nejaktivnější hráče, kteří by si poté našetřili své výdělky a tím by na ostatní, pomalejší a méně aktivní, hráče nevyzbylo tolik zlata. Online hraní je koneckonců byznys. Tohle je ale teoretická podstata Keynesova konceptu ekonomie a tzv. „pasti na likviditu“, kterou kontrují Rakušané. Ti tvrdí, že v reálném světě je vždycky nějaká úroveň konzumace, jelikož každý má potřebu jíst, mít vlastní příbytek a oblečení na sebe. V zoufalství jsou sice lidé schopni maximálně omezit jejich výdaje, ale vždycky budou pokračovat v konzumaci zboží. Cílem tohoto článku není navrhnout řešení, jak nejlépe dosáhnout pravidelné konzumace hráčů, nicméně neustálé zvyšování hodnoty peněz (tedy opak inflace) ve virtuálním světě – tak jako v USA během 19. století – by zvýhodňovalo nové hráče a zároveň udržovalo stávající hráče aktivní.

Chcete-li sdílet váš článek na tomto webu, napište na redakce@diablofans.cz

Zdroj: Mises.org

44 komentářů u „Hyperinflace – síla zla z reálného světa, která pohltila Diablo 3

 1. Moc zajimavy clanek, ackoliv nejsem ani ekonom ani poradny hrac.

  D2 jsem uplne propadl, byla to super hra, triky se SOJ uz sly trochu mimo me, ale samozrejmne i ja jsem podvadel, pamatuji si, jak jsem si v editoru napraskal inventar nejdrazsima runama a hura za Gheedem gamblit, dokud neco poradneho nespadlo.  Pozdeji uz se dokonce daly stahnout *.d2i 

   

  D3 jsem vnimal jako MUST HAVE! Byl jsem zvedavy, byl jsem nateseny a hnedka jsem si rozjel Barbara. Postupne jsem musel pochopit, jakze to funguje, achievmenty a dalsi veci co v D2 nebyly, hora questu, atd. Za ten cca rok, co to parim jsem podle pocitadla pozabijel necelych 200k oblud z toho skoro 10k elitek. Nasbiral jsem tak 15M goldu z cehoz mam ted asi 2.5M na uctu. Hodne jsem provaril v craftovani goldu, ze zacatku i predmetu. Rozhodne by me zajimalo, jak je mozne, ze nekdo ma na to, prihodit na predmet s cenovkou 9miliard. Ani radsi nepocitam trojclenkou jak dlouho bych jeste musel parit, abych na to mel:-)

  Kde se ty prachy berou? Skoro pokazde, co se prihasim mi sviti friend request od xyzabcde, ktery ma primo v podpisu link na web, kde se daji nakupovat goldy. Pokazde dam report spam a priste je tam request znova, akorat se jmenuje yzabcdex. Jestli je mozne si dat do podpisu odkaz na neco takoveho a zaroven neni mozne napsat do chatu fuck, aniz by se to zahvezdovalo, tak je to smesne. Dobre to ukazuje, o co B. ve skutecnosti jde, totiz jak uz tu zaznelo, obcas nekoho zabanovat, on si koupi novou kopii.

  Co se tyce dropu, mam osobne pocit, ze je uplne nahodny. Za nejvetsi vysmech povazuju, kdyz jdu s postavou Paragon lvl 20, s NV5 a fortune shire po tretim aktu, otevru chest a vypadnou mi 2 goldy:-) To snad ani neni mozne spocitat, kolik by padlo bez vsech tech bonusu:-) Tak nejak podobne by se dalo hovorit o legendarkach, co mi padlo za LOLy s NV5 se radsi ani nebudu chlubit. 

  Co se tyce rollbacku, nevim jestli je to dobry napad. Pokud ano, tak jedine za predpokladu, ze bude promysleno jak nebyt po pul roce tam co jsme ted. 

  A jeste jedna vec: Obcas se mi do hry neda prihlasit. „We’re aware of issue with log-in…“ mi tam naskakuje pravidelne a podle ruznych for nejsem rozhodne sam. Nastesti vetsinou do tri pokusu nabehnu, narozdil od jinych, kteri casto pisou i o trvale nemoznosti se prihlasit. Pokud tedy hra musi byt online, tak at aspon funguje. Jo, problemy byvaji, obcas se neco podela, nicmene aby nebyli schopni panove z B. vyresit tohle v radu tydnu, to je pristup ala autobazar – zaplatils, tak vysmahni. 

 2. Evilbringer: No za reálné peníze by se hgoldy stále kuppovat mohly. Od jiných hráčů s odečtením provize pro blizzard. když by se tak stalo, tak by se peníze v ekonomice nijak nezvýšily. Pocházely by stále z dropů, nebo od vendorů. (o blizzardskou provizy by se vždy zase zvýšil limit celkového objemu peněz, kteráý se může ve hře vygenerovat).

  Ale máš pravdu, že se tohle nikdy neuskuteční,protože to by o tom musel někdo trochu začít přemýšlet.. a zisky blizzu by to myslím ovlivnit nemuselo. Mohlo by se to třeba kompenzovat větší provizí, i když už i teď je nekřesťansky vysoká.

 3. Exorcius: jestli dobre rozumim tvemu napadu, tak by ale nesmelo uz byt mozne kupovat za eura goldy… Navic by tim sel blizz hodne sam proti svym vlastnim vydelkum, protoze cim drazsi itemy jsou v aukci, tim mene hracu na ne dosahne ze sveho dropu (bez podvadeni) a tim je vetsi sance, ze pujdou kupovat goldy od botu do rmah = zisk pro blizzard. A ktera firma by se dobrovolne zbavila opravdu luxusnich vydelku, i kdyz vi, ze je to od podvodniku? Jim totitz NIC nehrozi. Kdyz chytnou podvodnika, tak blizzard to zajimat nemusi, protoze on s tim preci nema nic spolecneho – nahodou jim proklouzl jejich megasuper luxusni ochranou proti botterum (proto jsme preci always online). Maximalne jednou za cas udelaji ban hammer, aby to jako vypadalo, ze s tim tvrde bojujou, ale tim, jak uz jsem rikal o prispevek nize, zaruci jen dalsi prisun penez za zakoupeni dalsich kopii diabla od botteru. Veril bych puvodnimu Blizzardu, ze by to udelal, ale Activision ma opravdu rad penize a vsechno ostatni je az na druhem miste.

   

  Jinak samozrejme tvuj napad by fungovat mohl a asi by i ve vysledku fungoval. Sice by pak mel asi kazdy zalozeno povinne maximalni pocet postav, i kdyz by za ne nikdy nehral, ale smysl by to po ekonomicke strance davalo. Meli by podstatne vyrovnanejsi sanci jak novacci, tak ti co maji 1000+ hodin. NIcmene si myslim, ze se neco takoveho enstane, spis naopak jeste zvednou hroni hranici ceny itemu = bez RMAH uz si nikdo nekoupi ani sedivku.

 4. No jediné řešení je devalvace goldů a následné snížení veškerého dropu ve hře. To snížení by mělo vycházet z výpočtů dle současného poměru dropů a výdajů. Ostatně jelikož jde o uzavřenou ekonomiku, osobně bych spíše doporušil model, kdy by byl určitý počet goldů v oběhu na jednu herní postavu a ve chvíli, kdy vzniká nová postravy by se navýšil. Pokud by se postava zrušila, limit by se naopak snížil. Pokud by se v globální ekonomice dosáhlo maxima, přestalo by zlato zcela ve hře dropovat. Nákup za real money by měl být vždy pouze od konkrétních hráčů, kteří by byli vidět v aukci.

  Model, který navrhuji by vedl k tomu, že y se předměty naopak začaly zlevňovat a byla by inflace předmětů, což je ale v pořádku, protože je předmětů stejné kvality ve hře více a více.

 5. taky myslím, že je škoda, když autor článku nenastínil protiopatření

  @ Drakkari: sám se na fóru rozčiluješ, jak diablo bezdůvodně haníme a teď děláš to samé, když ohrnuješ nos nad článkem bez jediného protiargumentu; že děláš ve stejném oboru, automaticky neznamená, že
  o dané problematice „musíš přece něco vědět“, je to jako všude jinde, kdy si spousta lidí myslí, jak jsou in a přitom ví kulové

  jako ekonoma se tě ptám, v čem autor článku nemá pravdu nebo mlží? díky za vysvětlení

 6. Clanek absolutne vynikajici. jak uz tu ale nekdo poznamenal, skoda ze tam neni alespon naznak reseni (pokud vubec existuje). Podle me, ferovy hrac, ktery nema nejake megastesti, nema sanci si tyhle predmety nikdy koupit a presto 90% itemu co tam je za 2 miliardy ma bid.

  Samozrejme ze resenim by byl opravdovy dohled od blizzardu, ale to by sel sam proti sobe. To radeji pocka, az si boti vydelaji na dalsich 500 kopii Diabla3 (a zaroven tim vydelaji blizzu neskutecne penize), pak je zabannujou, aby ti boti „sli“ (mysleni jejich majitele), koupili dalsi kopie D3 (na cemz Blizz opet vydela) a farmili dal a dal blizzu vydelavali a jeste vic nez pred tim.

  A co se tyce aktualne nejoblibenejsiho komentare tady, tak take souhlasim temer se vsim. Asi i s tim, ze nikdo nevi, jestli ty best of the best itemy ve hre nejsou vlastne jen umelecka tvorba vyvojaru, protoze udelat takovy item by pro ne muselo byt otazkou par vterin (nejspis by na to meli velice jednoduchy editor).

 7. Článek je super – zahrnuje celý vývoj ekonomiky D3 od vydání. Škoda jen, že autor moc nenavrhuje žádné řešení současné šlamastiky – odstranit hranice prodejnosti nejde z legálních důvodů – prodávali by se předměty za tisíce eur (teoreticky) a to v jistých státech není povoleno. Také nevím, jak by se to danilo 🙂 Co se týká pokrývání botů, tak zde je myslím největší kámen úrazu všech – zkrátka Blizz sliboval, že požadavek na to být stále online nám garantuje poctivou hru, ale skutek utek. V D3 je tisíce botů a jediný, kdo je odstíněný je HardCore komunita (a to jen částečně). Zakázat RMAH nic neřeší, stejně top předměty se obchodují mimo AH…

 8. ReptileSVK: myslis jako reset? to nemuzou,predstav si lidi,kteri nakoupili goldy za tisice Korun a itemy na sebe za tisice..vis jak by je to vsecky nakrklo? a myslim ze takovych lidi neni malo…

  Ja sam za sebe muzu rict,ze by me to taky pekne nastvalo.. Priznam se,ze jsem pred 14 dny nakoupil zlato v prepoctu asi za 200 kc a za to jsem koupil veci,ktere bych za tak malo nikdy nekoupil.

  Spis by me zajimalo,jak to chcou resit.. skoro na nic veci tam jsou za stamiliony a veci za miliardy? nechpu kde to lidi berou.bud fakt do diabla vrazej mrdy penez a goldy nakupujou za tisice Korun,nebo si to fakt nedokazu predstavit..a aby clovek nafarmil miliardu? haha…ja za 450 hodin nasbiral asi 60 000 000.

  Podle me s tim ani nic delat nemuzou a nebudou,protoze jim z toho plynou penize..az prestanou,tak pak se do toho vlozej.. Ale si myslim ze jediny co s tim muzou udelat je,ze vydaj datadisk a bude tam hafo novych predmetu,ktery se budou rovnat tem nejlepsi a tim to klesne… Tot muj nazor

 9. Budha ok ved neriesme aukcie a hyperinflacie ale potom preco ludom natlacili nasilu online styl hry a to dokonca aj pre hardcore mod? Argumentacia aby mali hru viac pod kontrolou v zmysle branit poctivcov pred spekulantmi je teraz uz obycajny fail. Nie je to ani MMORPG aby vyzadovala online pripojenie a to ostatne aj D2 zvladalo LAN a online akurat, ze hrac si mohol bez strachu z vypadku alebo lagov hrat svojim tempom aj offline. To online mala poriadne zneprijemnit zivot spekulantom

  Potrebovali mat hracov online na svojich serveroch ale z celkom ineho dovodu, ktory by velmi tazko  hracom vysvetlovali

 10. Chválím za propagaci Rakouské ekonomické školy, která jak se ukazuje v realitě, má pravdu, bo bere v úvahu i lidskou psychologii. Současní mainstreamoví i Nobelovkama ověnčení ekonomové teoretici už zapomněli, že ekononomie bez lidské pschologie je blbost, bo ekonomické chování je výsledkem psychiky lidí, nikoli vzorců a pouček.

 11. Jo a samozřejmě  vreakci na jednoho diskutéra jak píše Blizzard. FED zapalvuje penězi US akonomiku a svět už 100 let a díky tomu klesla hodnota USD o 98% na 2% kupní síly roku 1913. Radujme se, všichni jsme papíroví boháči. A u nás je to stejné, viz ceny 1920 – 1930, 90. léta a nyní.

 12. Neviem cele je to smiesne, ked si clovek chce uzit hru tak hra s dropom a s craftom a je to uplne v pohode, nepotrebuje AH, kto chce na tom zarabat nech to robi mne nevadi.

  Daleko radsej by som si zahral po kupe hry s jednou postavou pribeh ktory mi zabere aspon mesiac hrania (po 2-3hodiny po veceroch) a spravim max lvl po prejdeny vsetkych questoch aj bocnych ktore v podstate neexistuju a nie hrat hru ktoru clovek prejde za 6-7hod. s prstom v nose a ak si chce zahrat riadne musi ju prejst 2x aby to bolo ako tak zabavne …

   

   

 13. LorDrek tak vzdy je to o zisku ale ked teraz a stale musia v Blizzarde riesit programatori okolo D3 zalezitosti ekonomiky tak naozaj vela casu na datadisk im nezostane. Keby D3 spoplatnili zostalo by im ovela viac casu aj na samotnu hru. Nemam problem zaplatit Blizzardu ale parazitom v podobe botterov a podobne. 

  Bazuk a presne tu by som sa chcel spytat odkial hrac zobral 2 miliardy na kupu. A malo by to zaujimat aj Blizzard pretoze pokial ich ziskal na ciernom trhu za lacnejsie, prichadza o zisk aj Blizzard (a oni si to zistit urcite vedia). Preto vacsina dnes skutocne legendarnych predmetov sa obchoduje mimo AH a RMAH. No a to asi nebolo cielom Blizzardu. Botteri funguju nadalej a len Blizzard mozno tusi kolko ich tam ma. A dovod preco vydat D3 ako online pomaly bledne…

 14. Moc pěkný a zajímavý článek. Jen bych dodal, že hraju od vydání a v AH jsem strávil docela hodně času a ceny předmětů a komodit se mění opravdu hodně. Ale řekl bych, že ne nahoru, ale dolů. Dneska si za blbý 1 milion jsem schopen koupit výbavu, která by mě před půl rokem stála tak 100 milionů. Po každém updatu šly ceny spousty věcí hodně dolů, proto veškeré věci, které nevyužívám okamžitě prodávám, protože tím, že si je nechávám, ztrácejí na ceně. Vždyť se mi stává pořád, že koupím něco třeba za 10 M a za týden už koupím trošku lepší věc taky za těch 10 M a tu starou mám problém prodat za 8 M. Dřív se také dalo prodat v AH mnohem více nalezených rare věcí, třeba 20 ze 100, dneska kolikrát ani 1 ze 100. AH je totálně přesyceno předměty a každý chce prodat a tlačí ceny dolů. U komodit, třeba gemů je to ale obráceně – po těch je obrovská poptávka, proto ceny tak rostou. Ale třeba takový fiery brimstone jsem nedávno kupoval za 30 000,- a teď už nestojí ani 10 000,-. A ty nejlepší předměty ve hře – jako třeba mempo s critikem ty budou stát miliardy pořád, protože jsou nej, každý je chce, čili je po nich velká poptávka a není jich moc. Možná by pomohlo, kdyby Blizzard udělal k těm nej věcem nějaké konkurence schopné předměty. Takto se všichni honí skoro za stejným equipem.

 15. Jedna věta se mi obzvláště líbí. Blizz je soukromá společnost a hráči hrají D3 dobrovolně. Někteří i dobrovolně investují reálné peníze bez jakékoliv záruky. A z toho, že ty peníze ztrácejí hodnotu, můžou vinit jen sami sebe 🙂 Fakt je, že ekonomika D3 stojí za prd, nicméně mě osobně to požitek ze hry jako takové nekazí.

 16. Zase sa skončí iba pri zisku a online je iba o väčšom zisku, koho kto hrá single zaujíma nejaké AH, predmety a tak, koľko z nás hralo diablo preto, že je to dobrá hra a nie kvoli zisku. Špekulatívna povaha ľudstva!, pre mňa je to iba hra, niekto to berie ako biznis. Celé to pokazil RMAH, už tu niekto písal, že sa predmety predávajú aj pomimo za slušné veľké prachy. Teraz sú predmety znehodnotené a celá ekonomika musela vypáliť infláciou, možno za ďalší rok to už budú bilióny atď. ……., o tom BLIZZ musel vedieť. Možno klasický bartrový systém by fungoval aspoň na HC predmet za predmet, ponuka dopyt podľa statov bez goldov.

 17. to je smiesne… cim argumentoval a sa obhajoval Blizzard pri navrhu, ze D3 bude online a to vratane hardcore modu? Niektori skalni hraci ani neverili, zeby hardcore mod naozaj dali ako online. Blizzard musel pouzit silne argumenty ako, ze hru ocisti od vsetkeho toho svinstva co sa nalepilo aj na jeho predchodcu. A to ako vidime sa nielenze nestalo ale situacia je ovela horsia ako v D2. Vie niekto preco napriklad prisiel Blizzard s napadom na Uber Diablo z ktoreho ste mohli ziskat Annihilus? Hraci museli na serveri predavat legendarku SOJ a ked pocitadlo na danom serveri dosialo urcitu hranicu (80 – 120) tak sa spustil mechanizmus, ktory tento event nahodne vygeneroval. Preco by ale mal niekto predavat NPCku legendarny prsten aby pomohol vygenerovat event, ktory z velkou pravdepodobnostou navyse presvihne? SOJ nepadali velmi casto, mne padol za cele hranie D2 iba raz. Samozrejme, ze na zaciatku sa obchodovalo v goldoch aj v D2 ale coskoro sa zlato stalo bezcenne (hadajme preco asi) a tak sa preslo na obchodovanie v gemoch ale aj od tohto coskoro hraci upustili. Univerzalnou menou sa stal SOJ. A tak podvodnici nadupovali tisicky SOJ a Blizzard ked chcel nieco s tym urobit a ocistit hru od nadupovanych SOJ, prisiel s napadom na Uber Diablo. Raz predany SOJ NPCku sa uz odkupit naspat nedal a za tych par goldov urcite jeho predaj nestal ale pomohol zvysit pravdepodobnost, ze sa spusti event na Uber Diablo.

  zaujimavy clanok k teme Uber Diablo najdete tu (a aj nekonecnu ludsku vynaliezavost na ktoru Blizzard stale hlada liek)

  http://newd2event.net/index.php?id=char_guides/diablo_2_hunters/Annihilus_Charm

  Darmo bude Blizzard menit limity, stacky ci carovat s goldami a uzivatelmi pokial neodstrani povod kde vsetko toto vznika. Argument online only hry mal byt teda ten ich najvacsi tromf. Ako sa pise v clanku, programatori a analytici v Blizzarde maju online (t.j. okamzity) pristup k statistikam a vedeli by teda velmi flexibilne reagovat. To sa ale nedeje, skor sa zda ako keby ani nemali zaujem co sa im v hre deje a ako je mozne, ze niekto dokaze nafarmit za tyzden miliardu zlata alebo aj viac. Ked sa vam totiz po roku zacnu obratom predavat predmety za maximalnu cenu, ktora mala vydrzat ak nie navzdy tak aspon na niekolko rokov, tak je jasne, ze nieco je velmi zle. A zvysenie limitu na 4 miliardy alebo 8 nic nevyriesi, len problem odsunie do buducnosti. Nech nam v tom Paragon 1000 pomaha…

 18. „V poválečném Maďarsku došlo k znehodnocení peněz takovým způsobem, že se musel plat vyplácet 3x denně -a pokud jste si nenakoupili potraviny hodinu od vaší výplaty – tak už vaše výplata neměla žádnou hodnotu :-)“

  A Německo snad všichni známe, tam se po válce chodilo pro chleba s kufříkem, batohem a když jste se chtěli pořádně najíst – to jste si na peníze museli vzít káru na traktor – vážně, když budete hledat najdete i fotky traktoru naloženého peněži :-)))

  Jako student ekonomie chápu veškoré souvislosti, ale momentálně mám vlastní problémy a čekám na hochy co vymyslí

   

 19. Tal_RashaHoci stále nechápem ako blizzard a jeho programátori nevedia po roku boterov nadobro poriešiť.“ Ide o to či ich chcú riešiť, alebo nechcú, lebo z nich majú peniaze, povedal by som, že 10% poriešija mesačne aby sa niečo dialo a zbytok si len tak behá a naháňa zisk pre BLIZZ, obyčajný rozumný hráč a k tomu hrajúci HC zarobí pre BLIZZ 50 eur + datač 50 eur, boot YYY (počet krabíc)x50 eur za hru + RMAH xy eur čo môže byť 100 + eur až k 1000 + eur a možno aj oveľa viac ……., načo zlikvidovať zlatú baňu????

 20. Veľmi pekný, zaujímavý článok. Inflácia je vysoká, a ak máte väčší obnos goldov ktoré v budúcnosti nechystáte minúť, tak odporúčam ich jednoznačne minúť. Buď do high end itemov, alebo do radiantov. (High end itemy su otázne keďže nevieme čo sa stane teraz po patchi a itemizácii)

  Ako tak sledujem situáciu: Niektoré high end predmety sú doslova po hodení na GAH zostrelené. Také mempo s5.5 – 6 CC ide hneď za Maximálnu povolenú obchodovateľnú sumu 2miliardy. To platí aj pre iné predmety, ktoré majitelia už ani nedávajú na Gold AH. Za ktoré už na fóre d2jsp dostanete viac ako 1,7 miliardy. Takže blizzard buď chce aby najcennejšie predmety končili na RMAH, alebo riskuje že sa trh s infláciou postupne presunie na fóra. Toto podľa mňa nedovolí čiže časom sa dočkáme zdvihnutia limitu na jeden obchod cez 2 miliardy.

  Riešenie by som videl: – zníženie hodnôt zlata ktoré padá na zem

                                – zvýšenie 15% blizzard marže na gold AH

                                – viac goldsinkov, v podobe craftenia, opráv, atď.

                                – efektívnejší boj s botermi /// bot je program, ktorý za vás hra diablo, deň a noc, pričom sa dá nastaviť ako sa bude správať, čo bude zbierať adť, na internete si taký program môžete kúpiť alebo sa pozrieť na youtube ako to funguje. Hoci stále nechápem ako blizzard a jeho programátori nevedia po roku boterov nadobro poriešiť.

  „Inač som v kuloároch zachytil že v datadisku D3 sa chystá aj SCB (Sanctuary Central Bank) v meste“

 21. Inu zde je krásně vysvětleno, proč kámoš co půl roku nehrál, má pocit, že je všechno pořád moc drahé Usmívající se  Já to vidím též – ring za 50M či offhand za 100M koupený před několika měsíci bych za obdobné částky dnes nesehnal ani omylem {#emotions_dlg.cry}  A přitom mé příjmy rozhodně vyšší nejsou (goldů sbírám pořád stejně, drop neprodejný)

 22. SoulCrusher: to o HC si presne vystihol, len aj tam sú abnormality typu prblblých ludí s cenami na stovky miliónov, čo je úplne nereálne, možno teraz keď sa porovnávajú predmety aj z AH a s tým čo máme na sebe sa zmení uvažovonie ludí keď uvidia, že item za 100 mil. im pridá iba 1500 life a dmg zdvihne o 2500 v porovnaní s itemom v hodnote 500K, lebo ceny itemov su dáne ako na trhu s realitami, niekto povedal tak to tam dáme všetci, a chyba ludí je v tom, že to kupujú.

 23. Opět a zase musím podotknout, že AH je devastace hratelnosti D3. (za mě je to jinak výborná hra) Jsou dva druhy hráčů. Ti, kteří to pochopí a budou se u D3 už jen bavit. A ti druzí, kteří se budou do nekonečna zlobit, že nemají miliardu na Item.

  Každému přeji, aby se s touto situací dokázal vyrovnat dřív, než mu z toho praskne žilka.

 24. keby urobili rollback tak by tym priznali, ze urobili chybu tak sa z toho recami vykrutili ako pri „PVP“

  toto tu uz bolo viackrat preberane. princip je, ze pokial to Blizzardu nahana peniaze tak sa o system netreba prilis starat. Nedostatocna kontrola botov, duping itemov a dalsie veci ktore sa v hre za rok jej existencie vyskytli davaju minimalne aspon trochu tusit ako sa Blizzard na nieco taketo slabo pripravil. Ale co cakat, ked az po roku sme sa konecne dockali funkcionality porovnavania predmetov itemov v akciach s tymi co ma hrac na sebe a este stale to nie je ono, pretoze v pripade socket itemov s osadenymi gemami je porovnavanie znacne skreslene. Situacii falsovatelov vyrazne napomaha aj anonymita predajcov a kupcov na AH. Ako mi niekto dokaze vyvratit tvrdenie, ze najlepsie legendarky s takmer idealne narolovanymi statmi nie su davane do aukcie priamo Blizzardom? Myslite, ze je tazke pre programatorov Diabla vytvorit za den 100 tzv. superdropov, kazdy v hodnote 250 EUR? Tazko sa nieco take vyvracia ked cela aukcia je anonymna a jej kontrolu vykonava iba Blizzard

  kto si mysli, ze ceny itemov su teraz privysoko, nech si pocka do datadisku

  Skoda, ze v clanku sa autor nezmienil aj o AH na hardcore cisto len pre porovnanie. 

  ono AH na hardcore je zvlastna nielen tym, ze nie je poskodena nejakou obdobou RMAH ale aj skutocnostou, ze hrac ma na kazdu postavu len jeden zivot a spolu s postavou v pripade jej zabitia „umiera“ aj cela jej vybava. No a samozrejme pre botov je neexistencia RMAH ako aj limit na life dostatocne odradzujuci. Kto by dupoval itemy na HC ked realne peniaze z tejto aukcie nijako nevydoluje (aspon nie co sa tyka AH od Blizzardu, urcite ale existuje predaj mimo HC AH za realne peniaze ale zrejme nie vo velkom). A dalsi poznatok, HC komunita viac drzi pri sebe. Namiesto toho aby ste si v AH kupovali napr. taky Leoric signet s dobre narolovanymi statmi za desiatky milionov, vas kamarati zadarmo vytiahnu cez powerleveling na inferno a ked bude treba aj kvalitny rubin vam zapozicaju ak nemate…

   

  Blizzardu sa podarilo vytvorit dva svety jednou hrou. V jednom ekonomika funguje a v tom druhom nikdy nebude.

 25. Díky Jamesovi za velmi zajímavý a hlavně kvalitně sepsaný článek. Je to neskutečně zajímavé, sledovat ve virtuálním světě reálnou ekonomiku. Lidé jsou stále stejní, jakmile jde o peníze.  Nejsem ekonom, ale tohle mě přesto zajímá.

  Na jakém principu fungují oni boti na farmení goldů? Jde o program, nebo zotročeného Korejce? A jak vypadá černý trh? Je snadné se k němu dostat? Hlídají to ?

 26. Pockat, on nebyl rollback? To sou kokoti, prece kdyz se stane neco takoveho tak maji udelat rollback nebo proste smazat dotycnym hracum goldy popr. je jinak potrestat. Sice me to muze byt jedno pac hraju na EU ale tohle by se melo trestat. Zacina mi to pripominat kriminatilu u nas v CR, protoze tady ty zakony primo nahravaji tem nejvetsim hajzlum a nikdy se jim nic nestane. Jedinej kdo na tom VZDY prodela je obycejnej clovek.

Napsat komentář