Atributy postav (Character Stats)

chars

Atributy postav, které hrály v předešlých dílech série Diablo velkou roli, jsou nyní vyřešeny tak, že se jimi hráč v podstatě ani nemusí zabývat. Na rozdíl od Diabla 2 tak je rozdělování bodů mezi jednotlivé atributy postav prováděno automaticky. V Diablu III má každá postava svůj primární atribut, který jí zvyšuje poškození a navíc přidává další bonus všem postavám.

 

Ve hře jsou opět celkem čtyři primární a tři sekundární atributy:

Strength (síla)

• Síla je primárním atributem pro Barbariany a Crusadery.

• Každý bod do síly navýší Barbarianovi a Crusaderovi celkové poškození o 1%.

• Každý bod zvyšuje obranu u všech postav.

 

Dexterity (obratnost, zručnost)

• Obratnost je primárním atributem pro Demon Huntery a Monky.

• Každý bod do obratnosti navýší Demon Hunterovi a Monkovi celkové poškození o 1%.

• Každý bod zvyšuje obranu u všech postav.

 

Intelligence (inteligence)

• Inteligence je primárním atributem pro Necromancery, Witch Doctory a Wizardy.

• Každý bod do inteligence navýší Witch Doctorovi a Wizardovi celkové poškození o 1%.

• Každý bod zvýší všem postavám odolnosti vůči živlům o 0,1% (All Resistances)

 

Vitality (vitalita)

• Zvyšuje počet životů, takže postava snese více ran.

• Každý bod do vitality zvýší maximální počet životů o 10-35 (s vyššími úrovněmi hodnota roste).


Toughness (houževnatost)

• Množství poškození, které snesete z útoků nepřátel, které se odvádí od z vašeho počtu životů, brnění, odolností a šance na vyhnutí se útoku.

 

Damage (poškození)

• Udává průměrnou hodnotu poškození, kterou udělujete vašimi útoky. Poškození se odvádí ze zbraní, kterými jste vybavěni, primárního atributu postavy (síla, obratnost, inteligence), rychlosti útoku, kritického poškození a šanci na kritický zásah.

 

Recovery (zotavení)

• Počet životů, který je vaše postava schopna obnovit za 1 sekundu. Do hodnocení léčení sa započítavají počet bodů zdraví obnoveno skrze útoky (life steal), bonusy z health globes nebo obnova životů za sekundu (life per second regeneration).

 

Atributy se tedy rozdělují automaticky po dovršení nové úrovně. Zde se podívejte, kolik bodů do atributů postavy dostanou pokaždé, když dosáhnou dalšího levelu.

Atributy Barbarian Crusader Demon Hunter Monk Necromancer Witch Doctor Wizard
Strength +3 +3 +1 +1 +1 +1 +1
Dexterity +1 +1 +3 +3 +1 +1 +1
Intelligence +1 +1 +1 +1 +3 +3 +3
Vitality +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2