Westmarch

Na co hráč poprvé narazí, když si pustí první datadisk pro Diablo 3 – Reaper of Souls? Ať už je to domov řádu rytířů, architektonické skvosty a monumentální stavby, nebo dobytá území krále Rakkise, rozhodně k tomu bude patřit město plné hrdinů i krve – Westmarch.

Westmarch - Diablo 3 - Reaper of Souls

Jak to bylo se založením města? Nebo jak je to s tajemstvím, které vedlo k pohřbu krále Rakkise v bažinách namísto oslňující katedrály? Říká se, že nejlepší přípravou na budoucnost je nastudovat si minulost, pojďme se tedy podívat, co historie Westamarchu skrývá.

 

"Člověk si musí uvědomit, že Westmarch v moderní době se hodně změnil a vypadá už úplně jinak v porovnání s dobou, ve které vznikal." – Deckard Cain, Book of Tyrael

 

Důsledek vítězství

Před dvěma a půl stoletími, tedy v době, kdy zakarumská víra dosahovala svého maxima, říši Kehjistan sužovala řada problémů. Ať už hladomor nebo choroby, které se rychle šířily mezi obyvateli. Zoufalým lidem to tak nahrávalo ke vzniku nové víry a doufání. Zatímco mnozí politici a šlechtici to vnímali jako hrozbu, nově zvolený císař Tassara věřil, že by akaratské učení mohlo být využito jako nástroj pro zlepšení jeho reputace. Přijetím rozrůstajícícho se náboženství by Tassara také urychlil šíření zakarumské víry, čímž by si pojistil, že jeho lid ho bude následovat.

♦ ♦ ♦

Nástup Rakkise

Krátce po tom, co Tassara nastoupil na trůn, se proti němu spojila skupina odpůrců a chtěli jej svrhnout před tím, než si svou pozici zcela upevní. Tassara proto povolal krutého zakarumského generála Rakkise, jehož hrdinské činy jsou známy napříč historií kraje. Jeho úsilí, moc a vítězná tažení za účelem ochrany koruny se staly inspirací pro všechny obyvatele.

Mapa Sanctuary - Diablo 3

Mapa světa Sanctuary v Diablu 3.

Rakkisova popularita ale začala Tassarovi vadit. Začal se totiž obávat, že by mohl ohrozit jeho vládu, a tak mu zasadil riskantní úkol prozkoumat západní země a šířit víru Zakarumu dobýváním nových míst.

Toto tažení na západ vůbec nebylo pro Rakkise jednoduché. Jeho armáda čelila velkému odporu, především národu Ivgorodu a barbarům z Mount Arreat. I přes tyto nezdary se Rakkisovi podařilo dobýt a sjednotit devět válečných kmenů na jednom subkontinentu a zároveň tak postupně zavedl zakarumskou víru do jejich kultury. Tento úspěch mu pak umožnil podmanit si i zbytek vzdorujících domorodců na jihu.

Armáda generála Rakkisa - Diablo 3 - Reaper of Souls

Rakkisova armáda pochoduje po vítězném boji.

Brzy potom se generál Rakkis rozhodl, že jím dobyté země pojmenuje Westmarch. Učinil tak na počest Tassary, který mu dal za úkol tyto země získat. Hlavním město nově vzniklého kraje získalo stejné jméno, jako kraj samotný, tedy Westmarch. Město se nachází u řeky a má tak k dispozici vlastní přístav. Blízkost města k moři mu umožnila rychle získat uměleckou i obchodní moc, kterou si udrželo dodnes.

♦ ♦ ♦

Město v obležení

Westmarch zažil několik dekád míru a prosperity. Málokdo by si dovolil postavit se zastrašující a silné armádě. A ti, kteří se opovážili, jako např. smolná invaze Khandurasu během periody známé jako Potemnění Tristramu, byli zavražděni. Během více než dvou set let od založení Westmarchu si žádné vnější síly nedovolily prolomit pevné zdi města. Kromě jedné. Příchod Malthaela znamenal vyvraždění celé populace hlavního města z neznámého důvodu.

Otázkou zůstává, proč si Anděl Smrti, jak si Malthael říká, vybral zrovna Westmarch?

♦ ♦ ♦

Historie plná tajemství

Obecně je zajímavé, že si Rakkis při budování hlavního města vybral zrovna lokaci v divočině nedaleko od bažin a močálů. Proč si Rakkis vybral zrovna takové místo? Byl za tím vším nějaký vedlejší důvod, o kterém se nemluvilo? Pravděpodobně ano, protože toto místo přitáhlo pozornost ne jednoho, ale hned dvou členů Angiris Councilu.

Nedaleko Westmarchu se nacházel poklad, který měl vyšší hodnotu než cokoli. Alespoň tedy za vlády Rakkise. Po jeho korunovaci na mocného krále strávil několik let zkoumáním a prohledáváním kyklopských ruin, které leží v těsné blízkosti bažin. Na svůj vlastní příkaz byl po smrti pochován právě tady. Spekulovalo se, že to nebyly ledajaké ruiny, ale že se jednalo o ztracené město Nephalemu.

Ruiny města Nephalem - Diablo 3 - Reaper of Souls

Vlevo: Zvědavý dobrodruh prohledává ruiny Nephalemu.
Vpravo: Angiris Council projednává osud Black Soulstone.

Toto místo je plné magie a tajemství. Jen málo lidem se ho podařilo odhalit. Byli dokonce i ve starobylých chodbách ruin. Říká se, že nejzajímavější na tomto ztraceném městě je místo, kam nesmí andělé ani démoni. Zmínky o tomto místě byly pečlivě ukryty, ale Tyrael, Symbol Rozumu, se o ochraně tohoto místa dozvěděl ve správnou chvíli. Když hledal po Sanctuary místo, kam by uložil Black Soulstone, měl v plánu jej ukrýt v těchto ruinách tak, aby se k němu nemohly dostat démoni. Ale ani andělé, protože se ani jim nedalo věřit, že by dokázali kámen se samotným Prvotním Zlem ochránit.

Bohužel ani sám Tyrael nedokázal předpovědět, komu se podaří Black Soulstone ukradnout.

Malthael prošel přeměnou podobně jako Tyrael a jeho nové ztělesnění s podobou Smrti mu umožnilo překročit hranice ruin města bez jakýchkoli potíží.

Úvodní video k datadisku pro Diablo 3 – Reaper of Souls.

♦ ♦ ♦

Westmarch a jeho budoucnost

V současné době je Westmarch plné nebezpečí a jen ty, statečný Nephaleme, dokážeš zachránit historické město před zničením. Obyvatelé města jsou vychováváni pod vedením Malthaela jako nemrtvá armáda, která plní jeho příkazy. Jak se vám podaří vyčistit Westmarch od zla, které ho pohltilo? Jaká nebezpečí na vás po cestě čekají?

Další informace o Westmarchu:

Napsat komentář