PopisAktivní skillyPasivní skilly            


Úvodem

Monk - muž

Mnichové jsou svatí bojovníci, kteří soustřeďují svou božskou sílu skrze nezdolnou sílu vůle. Léčivé vlny, ochranné mantry a útoky posílené o svatou sílu, toto všechno je v rámci jejich možností.

Zkušení mniši zasazují velmi rychlé útoky beze zbraní nebo s velmi dobře vyváženými zbraněmi. V boji upřednostňují raději pohyblivost než hrubou silou. Vběhnutí mezi skupinku nepřátel a zase pryč – to je jejich styl boje.

Mnichovy útoky jsou primárně určené na blízko. Mohou zneškodnit jednotlivé nepřátele s extrémní silou nebo uštědřit několik menších, na krátkou vzdálenost určených útoků s plošným útokem. Vlny elementálních vln jim vycházejí z pěstních úderů a obloukových kopů.

Nahoru


Pozadí příběhu

Mniši víry Sahptev trénují svá těla a mysli tak, že se mohou stát nejdůležitějšími svatými bojovníky v zemích Ivgorodu. Uvnitř klášterů Patriarchů mniši snáší tvrdé zkoušky – fyzické i duševní – aby prokázali oddanost a získali nepřekonatelné soustředění.

Denní rituální očisty pomáhají mnichům očistit jejich duši a překonat zhoubu, která nahlodává srdce všech lidí. Jejich snaha není jen o dosažení dokonalosti v bojovém umění, snaží se také utužovat svou legendární rovnováhu a bystrost – schopnosti jež jim umožňují mistrovsky ovládnout nejen boj beze zbraní, ale také jiné zbraně a jejich posvátné síly.

monkbanner

Pomazaným mnichům je po celoživotní přípravě dovoleno opustit síně klášterů a sloužit nařízením Patriarchů. Emblém na jejich čele je označuje jako přeživší, úspěšné žáky a oporu jejich společnosti.

Mniši reprezentují vůli tisíc a jednoho Ivgorodského boha v každém svém kroku a úderu.

Nahoru


Výbava

DaiboFist Weapons Spirit StonesMnichova bojová umění často obsahují specializované zbraně. Dokonce i holé pěsti mnicha jsou zbraní, ale mohou být obohaceny o pěstní zbraně jako katary – pěstní dýky, které jsou drženy v jedné nebo obou rukou a bodají do nepřátel. Mniši jsou také jediní hrdinové co jsou schopni používat daibo – opáskované dlouhé hole, použitelné k rozbíjení lebek a odrážení útoků.


Vývoj brnění

Na začátku je mnichovo brnění prosté, pospojované dohromady na ochranu jejich orgánů bez omezování jejich pohybu. Je to lepší způsob ochrany, než pobíhat po bojišti nahý. Jakmile se zkušení mniši dostanou k lepším řemeslníkům, penězům a vybavení, kvalita jim přístupné zbroje se velmi zvyšuje, obsahující ornamenty a lepší materiály. Dokonce i skvělé brnění se zdá nesrovnatelné vůči hrdinským hávům, opatrně vybraným ke zlepšení mnichova rychlého bojování a ochraně před ohněm, drapáky a meči.

Nahoru


Hlavní znaky

Duchovní síla

Jak mniši udílejí rány, budují si zásobu Spiritu, kterou mohou využít k úžasným manévrům – dezorientování několika nepřátel, odkopnutí skupin démonů nebo ke strategickému ústupu z dosahu ručních zbraní.

Komba

Mnichovy útoky na blízko jsou mnohem účinnější, pokud se použijí v perfektní kombinaci – generují další duchovní energii, udílejí vyšší zranění a dělají unikátní efekty, kterými mohou mniši zneškodnit skoro jakéhokoliv nepřítele.

Mantry

Disciplinovaní mniši mohou ze své duchovní síly vytvořit mantry – dlouhotrvající „pláště“ síly, které můhou léčit nebo zesílit schopnosti mnicha a jeho spojenců.

Pohyblivost a rychlost

Mniši ovládají jedinečnou taktickou pohyblivost na bojišti. Jakýkoliv mnich je schopen pohybovat se mezi nepřáteli – uhýbat nebo útočit na jejich životně důležité orgány, jak si žádá situace. Mniši jsou také nejlepší v uhýbání před útoky nepřátel.

Nahoru


Zdroj: Spirit

K poražení nelidských démonů, proti kterým se vrhají, se mniši uchylují ke svým vnitřním rezervám Spiritu, zdroje, který odráží jejich osobní bojové umění a trénink.

Spirit se doplňuje pomalu. Generuje se ve dvou cestách – určitými dovednostmi a útoky a komby. Mniši, kteří spojují své útoky do řetězce, mohou docílit skoro nekonečné baráže Spirit doplňujících úderů.

Spirit je cenný zdroj, ale masivní výdaje této síly umožňují mnichovi povolat mocné úhybné manévry a obranné pohyby, stejně jako různé dokončující údery.

Díky perfektnímu bojovému umění a koncentraci, jsou mniši schopní uštědřit velké množství útoků, jak jen jim to dovolí zásoba Spiritu bez čekání na cooldowny.

Nahoru


Skilly

 Zpět na herní postavy