Bestiář

fallenshamanMonstra jsou nepřátelé. Vaším hlavním cílem je zneškodnit je. Jejich zabíjením získáváte zkušenosti (experience), které je nezbytné získat pro celkový rozvoj vaší herní postavy. Kromě zkušeností se z monster získává kořist (tzv. loot) v podobě předmětu (item) nebo zlata (gold). Monstra se po každém novém nahrání hry obnovují. Jakmile tedy hráč opustí hru, monstra se spolu s celým světem Diabla obnoví.

♦ ♦ ♦

V Diablu III je opravdu velké množství monster. Nejen jejich druhů, ale i jednotlivých typů. Všechna monstra jsou proto rozdělena podle, toho v jakém aktu je najdeme. Neznamená to ale, že v ostatních aktech je nenalezneme.

 


    


act3monsterbanner   


♦ ♦ ♦

Rozdělení

Jednotlivá monstra se dělí na 5 základních skupin:

  • Beast (Zvíře) – původní zvířecí obyvatelé Sanctuary skažení zvrácenými silami The Burning Hells.     
  • Demon (Démon) – zlovolné bytosti pocházející přímo z The Burning Hells.
  • Undead (Nemrtvý) – oživení mrtví za pomoci temné démonické magie.
  • Human (Člověk) – lidé, kteří se výměnou za moc upsali pekelným silám.
  • Reaper (Žnec) – kdysi živí tvorové, nyní přeměneni Malthaelem na nemrtvé ohavnosti sbírající duše.

♦ ♦ ♦

Akt bossové

Akt bossové se vyskytují na konci každého aktu a jejich porážka je nezbytným požadavkem pro postup do dalšího aktu. Jelikož je svět rozdělen do čtyř aktů, celkový počet akt bossů je rovněž čtyři. Jsou to:

 

          azmodanl portrait2     

♦ ♦ ♦

Super unikátní bossové

Super unikátní bossové jsou ve hře fixně umístěni. Od klasických unikátních monster, které se ve hře vyskytují náhodně, se liší také tím, že mají nějaké magické schopnosti navíc. Na rozdíl od unikátních monster se nemusí vyskytovat ve skupinkách s podřízenými (tzv. miniony).

Jelikož super unikátních monster není málo, jsou z hlediska přehlednosti rozdělena do 5 kategorií podle aktů.


    


act3monsterbanner   Nutno poznamenat, že většina super unikátních bossů je umístěna v oblastech, které jsou důležité pro plnění questů. Oproti Diablu 2 se ale super unikátní monstra ve světe objevují jen když plníte ten konkrétní quest ke kterému se dané unikátní monstrum váže.

Jeden komentář u „Bestiář

Napsat komentář