Démoni

Démon je souhrnné označení pro všechny bytosti a stvoření žijící v Horoucím pekle (Burning Hells), které bylo na počátku věků stvořeno z ostatků draka Tathameta, který byl zosobněním čirého zla. Existuje spousta forem démonů – od slabých a hloupých, jako je např. Fallen, až k těm silným, inteligentním a mocným, jako je např. Vyšší zlo (Prime Evils).

Démoni byli stvořeni ve stejné době jako andělé a jsou jejich opakem. Zatímco andělé jsou bytosti světla a řádu, démoni ztělesňují temnotu a chaos. Všichni démoni jsou sobečtí, považují se za důležitější než ostatní bytosti a jsou oportunističtí, neboli jinak řečeno jsou schopni opustit své zásad ve prospěch okamžité výhody. Navíc jsou nenasytní co do moci a nadvlády nad těmi slabšími.

Rozdělme si démony na dvě skupiny:

Nyní si popíšeme každou ze skupin zvlášť.

Great Evils

Velké zlo (Great Evils) je souhrnné označení pro sedm nejmocnějších démonů. Velké zlo se dále dělí na dvě skupiny: Vyšší zlo (Prime Evils) a Nižší zlo (Lesser Evils).

Prime Evils

Vyšší zlo (Prime Evils) má tři členy, kteří jsou také někdy označování jako Trojka nebo Bratři (jména v závorkách jsou jejich pravá prastará jména popisovaná v horadrických textech):

              mephistoprimeevil-nahled                   diabloprimeevil-nahled                   baalprimeevil-nahled

                                  Mephisto (Dul’Mephistos)                        Diablo (Al’Diabolos)                               Baal (Tor’Baalos)

Vyšší zlo vládne Peklu a je nejmocnější ze všech démonů. Členové Vyššího zla jsou hlavními představiteli boje Burning Hells proti High Heavens. Za dávných časů byli tyto Vyšší zla uctívaní jako bohové sektou známou jako Triune, která soupeřila počas Války hříchu s Katedrálou Světla vedenou později padlým andělem Inariusem. Přestože se většina démonů bojí hněvu Vyššího zla, najdou se i někteří démoni, kteří se pokoušejí spiknout proti Trojce. Puč se však vydařil jen jednou, a to když se Nižší zlo spojilo a vyhnalo Bratry do Sanctuary. To vedlo k období tzv. Temného vyhnanství (Dark Exile).

Lesser Evils

Nižší zlo (Lesser Evils) se od běžných démonů liší v tom, že jeho členové nikomu nemusí sloužit žádnému nadřízenému. Nižší zlo má celkem čtyři členy:

    andariellesserevil-nahled           duriellesserevil-nahled           beliallesserevil-nahled           azmodanlesserevil-nahled

                     Andariel                                             Duriel                                                Belial                                           Azmodan

Této čtyřce démonů se podařilo svrhnout Bratry (viz Vyšší zlo) a vykázat je do světa Sanctuary, kde byli zajati a uvězněni do kamenů duše (Soulstones). Andariel a Duriel se však po nějaké době odtrhli a spojili se s Trojkou. Otázkou zůstává, proč tak neučinili Belial a Azmodan. Říká se, že v Pekle bojují v občanské válce.

Regular Demons

Běžní démoni (Regular Demons) jsou všichni ostatní démoni, kteří nespadají do Velkého zla. Běžní démoni slouží Velkému zlu, ať už nepřímo přes nějakého mocnějšího běžného démona, nebo přímo. Uveďme si zde aspoň některé běžné, ovšem svým způsobem ne úplně běžné, démony:

Assur

• vůdce armády démonů v příběhu Demonsbane

• protěžovaný Diablem

• téměř úplně odolný vůči poškození


Astrogha

• démon vypadající jako pavouk

• slouží Diablu

• hraje důležitou roli ve Válce hříchu a v Pavoučím měsíci


Gulag

• sluha Baala

• byl poražen Uldyssianem

• hraje podobnou roli jako Astrogha


Thonos

• démon vyvolaný Lilith

• má chapadla a oči

• zaútočil na Achila s Uldyssianem, ale Achilios ho zabil


Hephasto

• hlavní kovář Pekla, který pracuje v Pekelné kovárně (Hellforge)

• vzhledem k tomu, že Pekelná kovárna je jediné místo, kde mohou být zničeny kameny duše (Soulstones), je zřejmé, že Hephasto byl vysoce postaveným démonem Pekla


Kabraxis

 kabraxis

• hlavní ničema v Černé cestě

• údajně měl takovou sílu, že byl až hrozbou pro Trojku


Lucion

• syn Mephista

• sehrává důležitou roli ve Válce hříchu jako Primus kultu Triune


Shenk the Overseer

velící důstojník v Baalově armádě obléhající horu Arreat


Xazax

• mocný démon z Dědictví krve

• schopen přeměnit armádu smrtelníků na démony

Napsat komentář