Na začátku hraní Diabla III si můžete vybrat obtížnost, na které chcete hrát. Ze začátku jsou přístupné jenom první tři stupně: Normal, Hard a Expert. Obtížnost Master odemknete poté, co hru dokončíte s jakoukoliv postavou a finální Torment obtížnost se zpřístupní po dosažení úrovně 60 s libovolným hrdinou. Obtížnost můžete také měnit přímo v průběhu hraní a to tak, že stisknutím Escape otevřete herní menu a za pomocí tlačítek Raise Difficulty, nebo naopak Lower Difficulty, změníte požadované hodnoty.

Obecné změny

Obecně řečeno, monstra na vyšších obtížnostech (Hard, Expert, Master a Torment) se pohybují rychleji než monstra v předchozích obtížnostech; také jejich střely se pohybují rychleji. Má to ale i své pozitiva – kvalitnější předměty, unikátní craftovací materiály a nové brnění se objevují v každé další obtížnosti. Zde je několik specifických změn:

 

NORMAL

• U monster se objevují nové affixy: Arcane Enchanted, Extra Health, Fast, Horde, Fire Chains a Vampiric.

 Champion a Rare monstra mohou mít až 2 affixy.

• Monstra mají tyto atributy: 100% životů, 100% poškození, vaše postava: 0% bonus k nalezenému zlatu, 0% bonus k získaným zkušenostem.

♦ ♦ ♦

HARD

• U monster se objevují nové affixy: Avenger a Health Link.

 Champion a Rare monstra mohou mít až 3 affixy.

• Monstra mají tyto atributy: 200% životů, 130% poškození, vaše postava: 75% bonus k nalezenému zlatu, 75% bonus k získaným zkušenostem.

 

♦ ♦ ♦

EXPERT

Champion a Rare monstra mohou mít až 4 affixy

• Monstra mají tyto atributy: 320% životů, 189% poškození, vaše postava: 100% bonus k nalezenému zlatu, 100% bonus k získaným zkušenostem.

 

 

♦ ♦ ♦

MASTER

• Monstra mají tyto atributy: 512% životů, 273% poškození, vaše postava: 200% bonus k nalezenému zlatu, 200% bonus k získaným zkušenostem.

 

 

 

♦ ♦ ♦

TORMENT

Torment I: Monstra mají tyto atributy: 819% životů, 396% poškození, vaše postava: 300% bonus k nalezenému zlatu, 300% bonus k získaným zkušenostem.

• Obtížnost Torment je zvláštní tím, že sama má až 13 stupňů obtížnosti. Tuto vlastnost můžete měnit velmi jednoduše, v herním menu před vytvořením hry. Čím větší obtížnost si na této stupnici navolíte, tím větší budou odměny ve formě legendárních předmětů, padajících exkluzivně pro Torment obtížnost, množství nalezeného zlata a zkušeností, ale také se připravte, že zdraví a poškození monster se několikanásobně zvýší. Proto by obtížnost na Torment měli zvyšovat jen velice silní a zkušení hrdinové.

♦ ♦ ♦

Jednotlivé atributy monster, nalezeného zlata a zkušeností podle této stupnice jsou:

Torment II: Monstra mají tyto atributy: 1311% životů, 575% poškození, vaše postava: 400% bonus k nalezenému zlatu, 400% bonus k získaným zkušenostem.

Torment III: Monstra mají tyto atributy: 2097% životů, 833% poškození, vaše postava: 550% bonus k nalezenému zlatu, 550% bonus k získaným zkušenostem.

Torment IV: Monstra mají tyto atributy: 3355% životů, 1208% poškození, vaše postava: 800% bonus k nalezenému zlatu, 800% bonus k získaným zkušenostem.

Torment V: Monstra mají tyto atributy: 5369% životů, 1752% poškození, vaše postava: 1150% bonus k extra nalezenému zlatu, 1150% bonus k získaným zkušenostem.

Torment VI: Monstra mají tyto atributy: 8590% životů, 2540% poškození, vaše postava: 1600% bonus k nalezenému zlatu, 1600% bonus k získaným zkušenostem.

Torment VII: Monstra mají tyto atributy: 18985% životů, 3604% poškození, vaše postava: 1700% bonus k nalezenému zlatu, 1900% bonus k získaným zkušenostem.

Torment VIII: Monstra mají tyto atributy: 41625% životů, 5097% poškození, vaše postava: 1800% bonus k nalezenému zlatu, 2300% bonus k získaným zkušenostem.

Torment IX: Monstra mají tyto atributy: 91260% životů, 7208% poškození, vaše postava: 1900% bonus k nalezenému zlatu, 2750% bonus k získaným zkušenostem.

Torment X: Monstra mají tyto atributy:200 082% životů, 10 194% poškození, vaše postava: 2000% bonus k nalezenému zlatu, 3300% bonus k získaným zkušenostem.

Torment XI: Monstra mají tyto atributy:438 669% životů, 14 416% poškození, vaše postava: 3350% bonus k nalezenému zlatu, 5000% bonus k získaným zkušenostem.

Torment XII: Monstra mají tyto atributy:961 759% životů, 20 387% poškození, vaše postava: 3900% bonus k nalezenému zlatu, 6400% bonus k získaným zkušenostem.

Torment XIII: Monstra mají tyto atributy:2 108 607% životů, 28 832% poškození, vaše postava: 4500% bonus k nalezenému zlatu, 8200% bonus k získaným zkušenostem.


Life Steal

Efektivnost schopnosti Life Steal – která vám doplňuje ztracené životy procentuálně podle toho, kolik způsobíte poškození – je na vyšších levelech snížena o následující hodnoty:

 

• Na úrovni 60 – Life Steal je zredukován o 90%.

• Na úrovni 70 – Life Steal už nefunguje.

Např. když máte 2% Life Steal a způsobíte 1000 poškození, tak se vám na úrovni 60 nedoplní 20 HP, ale pouze 2 HP.


Resisty (odolnosti) monster

Silná monstra jsou odolná vůči efektům jako jsou omráčení či zpomalení (označované také jako schopnosti pro ovládání davu) a jejich odolnost se navíc na vyšších obtížnostech zvětšuje.

Odolnosti snižují efektivitu skillu o dané procento. Např. skill, který běžně omračuje (stun) nepřátele po dobu 5 sekund, má sníženou efektivitu na monstrum typu Champion a omračuje pak jen na 1.75 sekundy.

Nepřátelé, odolní vůči nějaké dovednosti, mají také minimální požadavky, které musí být splněny. Např. pokud má Boss na 70% Stun Resistance dostat 1.5 sekundové omráčení, bylo by zredukováno na 0.45 sekund, což je pod minimální 0.5 sekundovou hranicí omráčení a proto je ignorováno.

Redukce rychlosti útoku a pohybu (označované jako ER či redukce efektivity) mění rozsah efektu, nikoli jejich dobu trvání. Například 60% zpomalení pohybu, použité na Championa,  bude sníženo o 25%, pokud bude použit efekt 45% snížení rychlosti pohybu. Viz tabulka níže.

Hodnoty odolností monster

Jméno Stun resist Minimal Stun Root Resist Root Minimum Move Slow Resist Attack Speed ER Knockback Minimum
Normal 0% 0%
Champion 65%  0,5 50% 0,5 25% 65% 10
Minion 65%  0,5 50% 0,5 25% 65% 10
Rare 65%  0,5 50% 0,5 25% 65% 21
Boss 70%  0,5 50% 0,5 25% 65% 21