Blood Marsh

Na každém kroku páchnoucí hlínou cítíte smrad tlejícího masa. Potemnělá voda bublá okolo zapomenutých cest a za hranicí světla se míhají nebezpeční tvorové. Pod vrstvou bahna a špíny těchto bažin leží tajemství obrovské síly. A je zahaleno mnohem větším tajemstvím.

Vítejte v Blood Marsh, další lokaci, které se v tomto článku budeme věnovat. Pohodlně se usaďtě, podíváme se na nehostinou bažinu zahalenou závojem odpudivé bídy, poodhalíme příběh a zářivé poklady, které se zde nachází.


Historie

Blood Marsh pokrývá velký kus západních zemí Khandurasu. Blood Marsh je obrovská, podmáčená část země, rozdělená řekami, jejich přítoky jsou využívány pro průchod nebo obchod. Ne vždy byla takto nehostiný, děsivý kus země. Byla domovem pro jednu z nejmocnějších civilizací, které se nacházely v Sanctuary.

Město Corvus a Rakkis si činí nároky

Dlouho před tím, než se král Rakkis dotknul svou nohou této země, která později vešla v známost jako Westmarch, Blood Marsh byla hostitelem nesmírné slávy města Corvus.

Zvídavý dobrodruh opatrně prohledává tajemné stavby.

V dávných dobách, kdy se svět hemžil dětmi Inaria a Lilith, Corvus byl jedním z prvních měst, které byly založeny ve světě Sanctuary. Corvus bylo město, ve kterém žila, a po mnoho let prosperovala, pouze komunita nephalem. Poté, co se světem Sanctuary prohnala pohroma, zvaná „the Purge“ (popsáno v „The Book of Cain“), Inarius pozměnil Worldstone, který oslabil schopnosti nephalem. Roky plynuly a z nephalem se stali smrtelníci, nic nedbajíce své minulosti. Stejně pominula sláva města, a to podlehlo zapomění.

Křižák odolává strašlivému nepříteli v jedné z mnoha močálových jeskyní.

Významná naleziště mají vlastnost přitáhnout pozornost. Když Rakkis procházel Západem, jeho největším objevem bylo toto starodávné město. Král byl fascinován nephalem a silou, kterou vládli. Jeho největší touhou se stalo otevřít světu jejich potenciál. Aby ukojil svoji zvědavost a posedlost, založil poblíž město zvané Westmarch. Vidina nesmrtelnosti v něm vzhlíčila představu, že on sám je nephalem. Ani mnoho let zkoumání města nepřineslo své ovoce. Jedinou jeho útěchou mu bylo mít své ostatky pohřbené uvnitř města.

                               Ruiny Corvusu čekají na svoje objevení.                                                        Skorý návrh pro Blood Marsh.

V průběhu časů byly všechna tajemství Blood Marsh zapomenuta. Jedině silná ochrana, kterou zde zanechali nephalem, odradila většinu dobrodruhů od otevření dávných (a bezpochyby bohatých) hlubin minulosti.

Zkáza se rozšiřuje

Blood Marsh nebyla vždy tak nebezpečná, jak je tomu dnes. Jistě, vždy byla bažinou, ale díky různým událostem (a to nejen návratu Malthaela) vyplulo na povrch zlo, které se ukrývalo v místní fauně i flóře.

Například bogané, stvoření sdružující se do kmenů, obývali bažinu už od nepaměti. Stali se agresivní, bránili své územi za pomoci důmyslných pastí, opevňovali svá obydlí systémem palisád a věží. Co kdysi bylo zelenajícím se mokřadem, se rychle přeměnilo na odpornou bažinu, která se každým dnem stává méně a méně obyvatelnou.

Bogani a jejich potomkové bogitti zuřivě útočí na nic netušící vetřelce.

Ne všichni jsou nespokojeni se zkázou. Krátce poté, co se povedlo ubránit Bastion’s Keep, začaly kolovat zkazky, že do těchto míst se chystá vniknout nezměrná síla. Bažina, známá díky ztracenému městu Corvus, je líhní pro krvavou magii (Blood Magic) a určitě se najde někdo zlý dost na to, aby zneužil tuto strašlivou hlavní sílu (primal power).


Zrod Blood Marsh

Vytvoření zrádného močálu, mostu mezi dvěma dokonalýma lokacema (Westmarch a Pandemonium) se mohl z počátku zdát jako jednoduchý úkol. Namísto toho naši designéři museli čelit výzvě a tvorbu Blood Marsh pojmout jako krok dál, doslova vžít se do této lokace.

Námět

Prvním krokem bylo správně uchopit dokonalou fantazii prostředí. V případě Blood Marsh a ruin města Corvus bylo hlavním námětem něco, co se prolíná celým příběhem Diablo – krev.

Ztracená civilizace se tyčí z původního porostu.

Pokud se bavíme o nehostiné bažině, bylo skličující vzdát se nápadu s objevováním dávné civilizace ztracené pod nánosy špíny a bahna. Tato myšlenka byla byla bezvadná v kombinaci s fyzickou podobou krve (pokud se bavíme o barevné paletě a texturách), dovolila také designérům uchopit námět v tom méně krvavém duchu.

Rostlinstvo odráži tému krvavého močálu, zatímco ostatky ruin jsou jím pohlcovány.

Předci a zrod

Krvavý námět hraje důležitou roli v tom, jak prostředí reaguje na vašeho hrdinu, ale i v tom, jak vypadajá Blood Marsh a Ruins of Corvus.

Na této křižovatce každý hrdina osvojí historii a uvidí záblesk síly obyvatel tohoto místa. Tato síla má dlouhou historii. Myslelo se, že vymizela s časem, ale určitě nebyla zapomenuta. Až budete objevovat tajemná zákoutí Blood Marsh, vynoří se její vzdálené zbytky, reagujíce na vaší přítomnost. Nebudtě překvapení, když narazíte na památky a obrané mechanismy. Jsou tu, aby vám pomohli.

Stavění na minulosti

Krev jako námět je přítomen v celé historii Diabla. Dobrým příkladem je jeden z hlavních úkolů v pátem aktu. Hledání správného vchodu do Corvusu. Hráči Diablo II si určitě vzpomenou na hledání správné kobky v druhém aktu.

Křižák statečne brání vstup do jedné z mnohých ztracených ruin.

Game Designer Michael Chu se podělil, jak téma krve prostupuje každým coulem této lokace:

 

Z hlediska vizualizací si můžete všimnout jak voda, bažina, země evokuje pocit krve. Jsou zde také blood golemové, nepřátelé stvoření krvavými rituály. Pokud se vážne zamyslíte nad příběhem této lokace, určitě dojdete k tomu, že je hodně ovlivněna krví ve smyslu druhů, příbuznosti a přístupu k tradicím.

 

Blood Marsh je obrazně i doslova utopen v krvi. Byla to krev, prolitá při dobývání, které se prohnalo touto zemí. Byla to pokrevnost soušasných a minulých obyvatel světa Sanctuary. Zbytky a připomínky krve najdete pod každým ztrouchnivělým kmenem, nebo drolící se pasáží.


Dobrodružství pokračuje

Ruins of Corvus poskytují náhled do minulosti. Blood Marsh jako taková představuje svízelné dobrodružství, které na nephalem tam někde vepředu čeká. Krev, pot a slzy byly prolity během tohoto dobrodružství a ztráty narůstají. Kolik lidí ještě musí zemřít, než nastane mír? Kolik lidských životů bude potřeba obětovat, aby bylo zastaveno Malhaelovo krveprolití? Kam až jste ochotni zajít, abyste tuto řezničinu utnuli?

Jste připraveni na výzvy, které na Vás čekají? Ale mějte na paměti, toto dobrodružství není pro ty, jenž mají slabé srdce.

Napsat komentář