Andělé

Andělé (Angels) jsou bytosti tvořené světlem a zvukem, jež pochází z High Heavens a z Crystal Arch (stvořena s pradávného artefaktu zvaného Anuova páteř). Přestože andělé vypadají jako fyzické osoby s brněním, základem každého anděla jsou jeho křídla. Jsou to právě křídla, která symbolizují prameny světla nebo ohně. Tělo anděla je jen nástroj, pomocí kterého může komunikovat se světem.

Specifický typ anděla je tzv. padlý anděl (Fallen Angel). Jde o anděla, který byl poslán do vyhnanství nebo byl vykázán z High Heavens. Většinou se tak děje z důvodu korupce nebo neposlušnosti či vzpouře proti Radě Angiris. K padlým andělům patří např. Inarius nebo Izual.

Andělé věří ve striktní disciplínu a řád a vedou neustálý boj proti hordám démonů (demons) z Burning Hells, které usilují o proměnu existence v chaos. Ve světě Diablo plní andělé trochu jinou úlohu než je tomu v křesťansko-židovském světě. Zatímco démoni jsou pro chaos a temnotu, andělé se za každou cenu snaží zavést řád a světlo. A to proto, že všichni andělé pocházejí z pozůstatků Anu (= první bytost ve světě Diabla). Svým rázným přístupem si však odradili i některé lidské bytosti. Jejich praktiky jsou totiž podobné těm démonickým.

Angiris Council

Andělům vládne tzv. Rada Angiris (Angiris Council), což je andělský ekvivalent k Great Evils (Velké zlo). V radě je celkem 5 andělů: Auriel, Imperius, Itherael, Malthael a Tyrael.

 

Aurielauriel

Titul: Anděl naděje

Pohlaví: Žena

Příslušnost: High Heavens

Příbuzní: Neznámí

Stav: Naživu

Zbraň: Al’Maiesh, Provaz naděje

Výskyt: Diablo III, The Veiled Prophet


Imperius

Imperius

Titul: Anděl odvahy

Pohlaví: Muž  

Příslušnost: High Heavens

Příbuzní: Neznámí

Stav: Naživu

Zbraň: kopí Solarion

Výskyt: Diablo III, The Veiled Prophet


Itherael

itherael

 • Titul: Anděl osudu

Pohlaví: Muž

Příslušnost: High Heavens

Příbuzní: Neznámí

Stav: Naživu

Zbraň, resp. předmět: svitek Talus’ar

Výskyt: Diablo III, The Veiled Prophet


Malthael

malthael

Titul: Anděl moudrosti (smrti)

Pohlaví: Muž  

Příslušnost: High Heavens

Příbuzní: Neznámí

Stav: Naživu

Zbraň: pár srpů

Výskyt: Diablo III, The Veiled Prophet


Tyrael

tyrael

Titul: Anděl spravedlnosti

Pohlaví: Muž

Příslušnost: High Heavens 

Příbuzní:  Inarius (bratr)

Stav: Naživu

Zbraň: meč El’Druin

Výskyt: Diablo II/III, The Veiled Prophet,

Scales of the Serpent, Demonsbane

♦ ♦ ♦

K ostatním andělům, kteří ovšem nejsou členy Rady Angiris, patří:

Hadriel

Venom


Inarius (padlý anděl)

Inarius(1)


Izual (padlý anděl)

Izual


Yaerius


Anděl Miradokus, který se objevil v knize The Kingdom of Shadow, je pouhým přestrojením Diabla a nejedná se tedy o skutečného anděla.

5 komentářů u „Andělé

Napsat komentář