Herní postavy – Crusader

* Vyžaduje datadisk Reaper of Souls

PopisAktivní skillyPasivní skilly             


Úvodem

Křižáci jsou neochvějní šampioni víry a práva. Tyto živé pevnosti používají neproniknutelné brnění a tyčící se štíty k prokousání se desítkami nepřátel, zanechávajíc za sebou jenom doutnající těla.

Tíha bitvy bývá neúprosná ale křižáci se do ní vrhají bez zaváhání, spoléhajíc, že jim svatá magie a těžké brnění zajistí vítězství. Dobře trénovaní křižáci jsou schopni odrážet nepřátelské útoky, mnohokrát těžké údery, pod kterými by jiní bojovníci klesli. Pokud jsou pod tlakem, můžou obětovat rychlost a pohyblivost za neústupnou sílu.

Kosti drtící palcáty a majestátní štíty jsou skvělými prostředky pro boj nablízko, ale křižáci nejsou ani zdaleka omezeni pouze na vyhlazování zla na tuto vzdálenost. Když se jeden z těchto božích válečníků zapojí do žáru bitvy, následují jej žhavé plameny a oslepující světla, kterými srážejí a drtí celé skupiny svých protivníků.

Nahoru


Pozadí příběhu

Vůdci harmonického náboženství Zakarum se kdysi snažili uvěznit Mephista, Pána nenávisti pod chrámem Travincal, aby zabránili dalšímu kažení srdcí lidstva.

Selhali.

Nebyl to první úpadek Zakarumu; 200 let před tím, klerik Akkhan zjistil zkaženost v srdci jeho víry a vyslal své učedníky na dalekou cestu k očistě. Akkhanovi „křižáci“ byli mladí rekruti, vyvolení pro jejich čest a dobrotu, trénovaní ve zbraních a magii, avšak jejich největší kvalitou byla neochvějná oddanost k povinnosti.

Dnes se tato jejich cesta za očištěním rozšířila a protože zlo získalo mnoho příležitostí ke vzestupu, putuji křižáci…mnohokrát v párech jako mistr a učedník…po světě Sanctuary, který čistí od těchto démonů. Někteří bojují za spravedlnost, jiní zase žijí v naději, že jejich vítězství obnoví a sjednotí zkažené náboženství Zakarum. Když z řad křižáků zemře mistr, převezme jeho žák jeho zbraně a jeho identitu…a tak výprava pokračuje, dokonce i po smrti.

barbbanner

Nahoru


Výbava

Nošení křižáckých štítů vyžaduje mimořádný trénink, protože jsou používány nejen k prosté obraně. Křižáci se svými štíty ohání, hází je jako oštěpy nebo tlučou jimi své nepřátele až do bezvědomí. Taktéž jsou tito svatí bojovníci trénováni k boji s mohutnými a krutými zbraněmi jako jsou řemdihy a palcáty. Ti nejzkušenější křižáci ovládli moc, která jim dovoluje se chopit obouruční zbraně do jedné ruky.


Vývoj brnění

Vybavení mladých křižáků je lehké a vhodné pro daleké cestování. Symboly Zakarumu výrazně zobrazují dědictví křižáků a poskyují ochranu jako každá jiná vlajka nebo zástava.

Křižák, který stráví na bojišti určitý čas se vybaví těžkým brěním a tvarovanými límci, aby si chránili zranitelné části těla, které jsou častými terči útoku démonů.

Křižáci, který se stali legendou a skvějí v titanském brnění a pečlivě vybraných ozdobných doplňcích, jsou od hlavy až k patě obrněni v oceli. Život křižáka znamená kažodenní hrozbu a proto volí náležité vybavení.

Nahoru


Hlavní znaky

Rozený obránce

masteryVíce než jakýkoliv jiný hrdina v Sanctuary je křižák schopný neochvějně odolávat bezčetným útokům nepřátel. Když jsou obklíčeni, stávají se ještě více obtížnejším cílem, který si dokáže léčit zranění, blokovat útoky a odrážet poškození na své protivníky.

Hněv nebes

berserkrageNebesa samotná trestají nepřátele křižáka. Křižákův hněv vyhlazuje služebníky Horoucích pekel z povzdálí za pomocí zuřivých blesků, zahaluje je do očistných plamenů nebo popravuje za pomocí vyvolaných nebeských zbraní.

Zákony

shoutUdatnost a obětavost vyzařuje z křižáků, potvrzující samotnou realitu, kterou brání. Když křižák přednese zákon, je posílen krátkymi proudy energie stejně jako dlouhotrvajícími dary – svižné údery, odolnosti vůči elementům nebo rychlejší léčení.

Neústupný

relentlessJe v povaze zla prchat před mocí křižáka – ale pošetilé. Když z vyvolanými oři, skákavými útoky a nacvičenými údery vyjdou do boje, křižáci jsou neúnavní v pronásledování nepřátel. Mohou lehce oslepit či znehybnit své protivníky a tak učiní útěk před spravedlností jako nemožný.

Nahoru


Zdroj: Wrath

Křižáci dominují bojovému poli skrze čisté a neskažené záměry a úmysly. Podpora nebeského Světla a posvátnost jejich úkolu propůjčují Wrath (Hněv) k jejich drtivým útokům.

Když se křižák připravuje k boji, hladina jejich hněvu jemně vře a stoupá pomalu ale stabilně. Když ale ničí své nepřátele, hladina hněvu doslova kypí. Křižák s dostatečnou zásobou hněvu je vskutku nebezpečný protivník – obohacen železnou kůží, zahalen v ničivých plamenech, trhajíc monstra na kusy střelami zářivého světla.

Vynalézaví křižáci si kromě ničení démonů našli i jiné způsoby doplnění jejich hněvu. Mnoho jejich dovedností jim umožní načerpat utracenou energii skrze blokování útoků, když jsou vážně zraněni nebo také obklíčeni vrčícími zrůdami.

Nahoru


Skilly

Zpět na herní postavy

6 komentářů u „Herní postavy – Crusader

Napsat komentář