Monstra

Úvodem

Monstra jsou vaši nepřátelé. Vaším úkolem je zneškodnit je. Jejich zabíjením získáváte zkušenosti (experience), které je nezbytné získat pro celkový rozvoj vaší herní postavy. Kromě zkušeností se z monster získává kořist (tzv. loot) v podobě předmětu (item) nebo zlata (gold).

diablo-demons

V Diablu 3 je spousta nepřátel, dokonce více než v předchozím Diablu 2. Boje s jednotlivými monstry jsou propracovanější a hráč by měl při nich využívat svých taktických schopností, protože uspět může jen tehdy, vybere-li tu správnou strategii.


Taktika boje

Monstra typu Vessel poslouží jako dobrá ukázka toho, jak důležitá je taktika boje. Tato monstra totiž vypadají na první pohled neškodně, nehýbou se a nic nedělají, jenže během chvilky jsou schopna se přeměnit v rozzuřené a agresivní potvory. Je proto dobré se jich zbavit co nejdříve, a to pokud možno ještě před tím, než se transformují. Postaví-li se hráč doprostřed skupiny nepřeměněných Vesselů a nestihne-li je všechny zlikvidovat, může se dostat do velkých problémů, což může skončit i smrtí.

fight

Při tvorbě hry byl kladen důraz také na zachování rychlosti a akčnosti hry, přehlednost a variabilitu. To vše doplňuje také fakt, že hráč během hry naráží jak na jednotlivce, tak na skupinky nepřátel. U jednotlivých potvor by neměl být pro hráče problém je zlikvidovat. Větší množství nepřátel už ale může způsobit nemalé problémy.

Příkladem mohou být monstra typu Fallen, ty totiž mají tendenci hráče obklíčit a zablokovat mu jakýkoli pohyb. Když se k nim přidají potvory útočící zdálky, jako například Sandwaspové, může nastat problém o to větší. Takovým situacím je dobré se vyhýbat a ke zklidnění situace využívat terén – úzké průchody, kaňony a podobně (viz obrázky).


Chování monster

Když vývojáři vytvářeli monstra, rozdělili je do několika kategorií podle jejich chování. Například Big Hit je interní označení pro klasické chování monstra, které má několik variací. Vyznačuje se nápadným vystupováním monstra (pomalé pohyby, ne příliš silné útoky) a až na některé zvláštní případy se jim dá dobře vyhnout. A podobně je tomu i u ostatních typů chování.

monsters

Například tzv. stav Frenzied, neboli chování rozzuřeného monstra. V takovém případě jde spíše o chování dočasného charakteru, kdy má potvora zvýšené poškození, životy, obranu a případně i další atributy. Pro hráče takové chování představuje o něco vážnější nebezpečí, takže by se jim měl vyhýbat.


Rozdělení

Přejedete-li kurzorem na tělo nepřítele, v horní části obrazovky se objeví stavový řádek. A v něm název monstra. Tento název může měnit barvy. Pokud jde o normální monstrum, je text názvu bílý. Pokud jde o monstra typu Champion, je text modrý. Pokud jde o monstra typu Rare, je text žlutý. No a pokud je text fialový, jde o unikátní nebo super unikátní monstrum. Na pozadí stavového řádku jsou ještě tmavě červenou barvou označeny životy nepřítele.

Základní rozdělení monster:

Normální

• běžní nepřátelé

• ve hře jich je nejvíce


Šampioni (Champions)

Skupinka monster typu Šampion

• tvoří malé skupinky

• těžší než normální nepřátelé

• mají vylepšené dovednosti

• mají zvýšené počty životů, poškození


Vzácní (Rares)

• jednotlivci

• je velmi obtížné je zabít

• mohou mít více vlastností

• mají své náhodně vybrané jméno

• obvykle doprovázeni skupinkou podřízených (minionů), kteří sdílejí některé vlastnosti


Unikátní (Uniques)

• mají konkrétní a dané jméno

• jejich dovednosti jsou naprosto unikátní

• nachází se na konkrétním místě

• obvykle jsou součástí příběhu nebo questu

• příklady: Skeleton King, Siegebreaker

Napsat komentář