* Vyžaduje balíček Rise of the Necromancer.

PopisAktivní skillyPasivní skilly         


Úvodem

necromancer

Necromanceři (někdy označován jen Necro) jsou nelítostní velitelé a páni života a smrti. Tito kouzelníci oživují mrtvé jako kostlivce, proklínají své nepřátele smrtící magií a mučí je mrtvolami jejich poražených druhů.

Život a smrt jsou částí vyššího koloběhu a necromanceři se nebojí překročit hranici obou z nich. Svévolně používají vlastní životní energie k pohánění mocných schopností a k převaze v boji. Na prahu smrti nemají obavy, pokud nejsou v blízkosti nepřátelé k zasazení smrtelného úderu.

Necromanceři upřednostňují útočit z povzdálí, vypouštějíc zkázu z dálky. Kostliví nemrtví pod jejich velením obklíčí nepřátele dříve, než stačí udeřit a strašlivé kletby, které necromancer nasadí, zmrzačí i ty nejodolnější démony.


Pozadí příběhu

Kněží Rathmy – také známí jako necromanceři – žijí a umírají pro prostou filozofii: že věčný svár mezi světlem a temnotou je nikdy nekončící a že svět Svatyně je ohrožován oběma stranami této války. Jedině udržováním rovnováhy a obou soupeřících stran na uzdě se může doufat, že svět bude o něco lepší.

Členové tohoto řádu jsou unikátní a častokrát zlořečení pro užívání magie smrti. Přestože taková moc je ve Svatyni častokrát zneužívána, Kněží Rathmy se snaží jejím použitím zachovat posvátnou Rovnováhu.

necromancerheader

Když se vydají na cesty ze svého domova, hluboko v džunglích Kehjistanu, vyslaný Kněz Rathmy učiní vše potřebné pro zachování jejich světa před zkázou.

Nahoru


Výbava

necromancer2hscythenecromancerphylacterynecromancer1hscytheKněží Rathmy mají v oblibě užívat přesné kosy. Jejich kosy neslouží ke kosení úrody ale ke sbírání životní síly jejich protivníků a k rozpárání mrtvol pro vyvolání těch nejstrašnějších kouzel. Ať už nosí masivní zahnuté čepele na konci dlouhých palic nebo zahnuté, lehké čepele, které se více hodí ke sběru orgánů, necromanceři jsou smrtící s jakoukoli kosou. Taktéž jsou cvičeni v používání phylakterií, nezvyklých objektů, které posilují jejich moc nad mrtvými.


Vývoj brnění

necromancerarmor
Novopečený necromancer nemůže být vybíravý. Oblékají se do běžných rób, temné oblečení, které je chrání tenkou kůží a lehké zbraně – všechno co můžou pobrat z poražených nepřátel. Zběhlý necromancer už čelí mnohem nebezpečnějším protivníkům a proto věnuje více pozornosti ochraně odhalených částí těla s odolnými nárameníky, koženými tunikami a chrániči nohou. Elitní Kněží Rathmy jsou děsuplným obrazem tvrdých kostí a morku, pokrytí od hlavy k patě v hrubém brnění, které dokáže odolat i těm nejstrašnějším démonům.

Nahoru


Hlavní znaky

necromancercrest


Velitel mrtvých

necromancertrait1Strašliví golemové, kostliví válečníci a mágové pochodují po necromancerově boku. Na povel, tyto věrné oddíly zaútočí na osamělého nepřítele v jednotě, obkličujíc tak jednoho protivníka velkými počty. Necromanceři mohou použít jejich davy nemrtvých k odlákání pozornosti nebo jednoduše k vytvoření cesty pro jejich pána k úniku do bezpečí.

Nechceš, neplýtvej

necromancertrait2Nekromanceři využívají výhodu mnoha zdrojů. Za použití Essence (energie sesbíraná ze živých a mrtvých bytostí), vyvolávání prchavé životní síly mrtvol a dokonce obětováním jejich vlastního zdraví, Kněží Rathmy se jen málokdy ocitnou bezradní či bezmocní. Každá živá či mrtvá bytost, taktéž i sám nekromancer, může být použita jako nástroj, zbraň na bojovém poli vůči silám Horoucích Pekel.

Kontrola davu

necromancertrait3Z jejich mrzačícími kletbami, necromanceři zanechávají své nepřátele mrtvé ve svých stopách. Kostliví posluhovači, kteří jsou necromancerovi k dispozici, narušují nepřátelské linie a rozeženou jejich řady a jsou tak lehkou kořistí pro Kněze a jejich spojence.

Zkáza

necromancertrait4Ovládajíc závratný počet kouzel krve a kostí a hromady těl, které za sebou zanechají, necromanceři vynikají v čištění oblastí a rychlém poražení velkých skupin nepřátel. Jakmile padne první protivník, následuje příval vybuchujících mrtvol a kostěných ostnů, až dokud není bojiště pokryté krvavými ostatky kdysi krvelačných démonů.

Nahoru


Zdroj: Essence

necromanceressenceAby přemohli ty, kteří se snaží o narušení Rovnováhy, se necromanceři spoléhají na zdroj Essence. Používají ji k oživování mrtvých, proklínaní nepřátel a velení posluhovačům.

Jako neměnný, statický zdroj, necromanceři mají jen tolik Essence, kolik sesbírají ze svých nepřátel. Časem se neobnovuje ale ani nesnižuje. Vzhledem na tuto zvláštnost, nepozorní necromanceři se mohou ocitnout bez zdroje, když ho budou nejvíce potřebovat.

Necromanceři, kteří chtějí svůj dar síly využít co nejlépe, udržují rovnováhu mezi čerpáním Essence v zásobě a tou, kterou čerpají ze svých nepřátel a být tak vždy připraveni na další bitvu. Necromancer s plnou zásobou Essence je nepochybně strašlivý soupeř – ale pokud chtějí udržet nepřátele v úzadí, musí své kouzla používat s rozvahou a pečlivě.

Nahoru


Skilly

Zpět na herní postavy