Popis – Aktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryCorpsesReanimationCursesBlood & Bone


Bone Spikes

• Generuje: 24 Essence

• Odemyká se na úrovni: 1


Ze země vystřelí kostěné ostny s poškozením za 150%.

Level Runa Popis
6 Sudden Impact – Zasažený nepřítel je omráčen na 1 sekundu.
13 poisondmg Bone Pillars – Zasáhne zaměrený cíl a dva cíle poblíž velkými kostěnnými bodci s poškozením za 225%.
26 Frost Spikes – Zanechá v místě vykouzlení zmrzlou skvrnu, která spomaluje pohyb nepřátel o 60% po dobu 2 sekund.
44 Path of Bones – Vytvoří přimou linii kostí s poškozením za 100% a uděluje dalších až max. 100% poškození navíc vzdáleným nepřátelům.
52 Blood Spikes – Nepřátelé krvácejí za 50% poškození zbraně po dobu 2 sekund a léčí vás za 0,5% vašich celkových životů počas doby trvání.

Grim Scythe

• Generuje: 12 Essence za každého zasaženého nepřítele

• Odemyká se na úrovni: 3


Švih s vyvolanou kosou s poškozením za 150%, který zasáhne všechny nepřátele přímo před postavou.

Level Runa Popis
9 Execution – Nepřátelé pod 20% svého zdraví mají 5% šanci na dekapitaci a okamžité zabití.
18 Dual Scythes – Švihne s dvěma vyvolanými kosami před postavou s poškozením za 150% a semkne nepřátele k sobě.
30 poisondmg Cursed Scythe – Nepřátelé zasaženi kosou mají 15% šanci na prokletí náhodnou kletbou.
47 Frost Scythe – Každý zasažený nepřítel zvyšuje rychlost útoku o 1% na 5 sekund. Maximálně 15 svazků.
55 Blood Scythe – Vyléčí vás za 1% vašich celkových životů za každého zasaženého nepřítele.

Siphon Blood

• Generuje: 15 Esence pokaždé, když je uděleno poškození

• Odemyká se na úrovni: 11


Vysaje krev ze zaměřeného nepřítele, čímž spůsobí 300% poškození a za každou sekundu kouzlení vás léčí za 2% vašich celkových životů.

Level Runa Popis
17 Blood Sucker – Počas vysávání také přitáhnete všechny health globes v okruhu 40 yardů.
22 Suppres –  Počas vysávání jsou nepřátelé spomaleni o 75%.
34 poisondmg Power Shift – Poškození je zvýšeno o 10% pokaždé, když je uděleno poškození. Maximálně 10 svazků.
51 Purity of Essence – Když máte plné zdraví, získaná Essence z vysávání je zvýšena na 20.
59 Drain Life – Zvyšuje léčení z vysávání na 6% vašich celkových životů ale již neobnovuje Essence.

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.