Popis – Aktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryCorpsesReanimationCursesBlood & Bone


Command Skeletons

• Cena: 50 Essence

• Odemyká se na úrovni: 9


Aktivní efekt: Přikáže vašim kostlivcům zaútočit na cíl a zvyšuje jejich poškození vůči zaměřenému cíli o 50%.

Pasivní efekt: Každé 2 sekundy vyvolá ze zěme kostlivce, kterí útočí za 50% poškození zbraně. Max. počet kostlivců je 7.

Level Runa Popis
15 Enforcer – Cena za aktivní schopnost je snížena na 25 Essence.
19 Frenzy – Kostlivcí útočící na vybraný cíl mají zvýšenou rychlost útoku o 25%.
32 Dark Mending – Kostlivcí útočící na vybraný cíl vás léčí za 0,5% vašeho max. zdraví za zásah.
39 Freezing Grasp – Zaměřený cíl je zmražen na 3 sekundy.
49 poisondmg Kill Command – Přikáže vašim kostlivcům explodovat při kontaktu s cílem. Exploze působí 215% poškození zbraně v okruhu 15 yardů.

Command Golem

• Cooldown: 45 sekund

• Odemyká se na úrovni: 13


Aktivní efekt: Zavelí golemovi jít do zaměřené lokace, kde se zhroutí v hromadu 5 mrtvol.

Pasivní efekt: Vyvolá golema, který bude za vás bojovat. Golem působí škody za 450% poškození zbraně.

Level Runa Popis
18 Flesh Golem – Aktivní efekt: Zavelí golemovi jít do zaměřené lokace, kde se zhroutí v hromadu 8 mrtvol.
24 Ice Golem – Zavelí golemovi jít do zaměřené lokace, kde spůsobí ledový výbuch, který zmrazí nepřátele v dosahu na 3 sekundy a zvyšuje šanci, že budou kriticky zasaženi o 10% po dobu 10 sekund.
36 Bone Golem – Aktivní efekt: Z golema se stane kostěné tornádo, které sebere všechny blízké nepřátele do zaměřené lokace, omráčí je na 3 sekundy a působí 3000% poškození zbraně po dobu trvání.
41 poisondmg Decay Golem – Aktivní efekt: Golem v zacílené oblasti pohltí všechny mrtvoly, čímž se zvyšuje jeho poškození o 30% za každou pohlcenou mrtvolu.
51 Blood Golem – Aktivní efekt: Golem se za vás obětuje, vyléčí vás za 25% vašeho max. života a obnoví se v zacílené oblasti. Jak se golem obnovuje, žilnaté úponky poškozují blízké nepřátele za 450% poškození zbraně.

Army of the Dead

• Cooldown: 120 sekund

• Odemyká se na úrovni: 22


Vyvolá masivní kostlivou armádu, která drtí zacílenou oblast 15 yardů a působí 12000% poškození zbraně.

Level Runa Popis
26 poisondmg Blighted Grasp – Ze země vyjdou kostlivé ruce, které zraňují nepřátele v okruhu 15 yardů za 14000% poškození zbraně.
34 Death Valley – Kostlivá armáda odhodí všechny zasažené nepřátele směrem doprostřed kouzla.
42 Unconvential Warfare – Ze země povstanou kostlivci a útočí na náhodné cíle za 50000% poškození zbraně.
46 Frozen Army – Armáda nyní drtí nepřítele v linii.
54 Dead Storm – Vyvolá bouři mrtvých, která vás obklopuje a poškozuje nepřátele za 15500% po dobu 5 sekund za cenu 20% vašeho max. života.

Land of the Dead

• Cooldown: 120 sekund

• Odemyká se na úrovni: 38


Všechny dovednosti kategorie Corpses mohou být po 10 sekund použity dle vůle, protože vám poskytnou neomezený počet mrtvol v okruhu až 60 yardů.

Level Runa Popis
43 Frozen Lands – Nepřátelé v zasažené oblasti jsou pravidelně zmrazováni.
48 poisondmg Plaguelands – Schopnost uděluje 10000% poškození zbraně nepřátelům v oblasti počas doby trvání.
53 Shallow Graves – Každých 10 nepřátel zabitých počas trvání schopnosti prodlužuje samotné její trvání o 1 sekundu, maximálne o 2 sekundy.
61 Invigoration – Počas doby trvání schopnosti nestojí vaše dovednosti žádnou Essence.
65 Land of Plenty – Po dobu trvání schopnosti jste vyléčeni za 2% vašeho max. počtu životů, když zabijete nepřitéle.

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.