Herní postavy – Wizard

PopisAktivní skillyPasivní skilly           


Úvodem

Wizard - muž

Wizard (někdy nesprávně označován jen Wizzard nebo Wizz) je kouzelník, jehož tělo je jeden velký zdroj tajemné energie. Využívá sílu různými způsoby tak, aby své nepřátele zničil, spálil nebo zmrazil. Kromě toho je schopen využívat světlo a čas k teleportování, vytvářet iluze a vyhýbat se nepřátelským útokům.

Ke kouzlení používá Wizard kouzelné hůlky (wands) a hole (staves). Právě tyto dva typy zbraní mu umožní využít veškerý magický potenciál, který v sobě má.

Až na pár výjimek je Wizard spíše postavou, která bojuje z dálky. Drží se daleko od nepřátel tak, aby se vyhnul nebezpečí. Podobně jako je tomu u dělostřelectva, jeho největší síla se projeví právě při útocích z dálky.

Nahoru


Pozadí příběhu

Lidé spojení s magií pocházejí z akademií, které jsou rozprostřeny na různých místech po světě Sanctuary – od Xiansai až po Caldeum. Přezdívá se jim „čarodějové“ nebo „mágové“, ale ti, kteří se označují hanlivým přízviskem „wizard“ jsou podobní svým kolegům kouzelníkům asi jako je lev podobný kotěti. Jak wizardi, tak i kouzelníci, oplývají tajemstvím, jenže tam jejich společné rysy končí.

Wizardi, pocházející z již spomínaného ostrova Xiansai, jsou známí několika vlastnostmi. Nejenže jsou vzpurní, ale také opovrhující. A to zejména ve spojení s varováním, která často míří na jejich adresu z akademických škol magie. Zdá se, že vznešené názory wizardů pramení z jejich přirozeného talentu, totiž z jejich schopnosti zápolit s okolními silami magie. Wizardi jsou schopní si tyto síly podrobit a poslat je k zániku díky své vůli a instinktu. Případné nehody se stávají v důsledku nedostatku obratnosti a jsou opravdu nešťastné… ale to wizardy od jejich nestabilní síly většinou neodradí.

wizardbanner

Až budou plně schopni ovládat svůj dvojznačný talent a podaří se jim neničit sami sebe, tito povýšenečtí géniové budou mít konečně možnost dosáhnout svého osudu, který neustále vidí na horizontu.

Nahoru


Výbava

Diablo 3 Wizard WandDiablo 3 Wizard OrbDiablo 3 Wizard HatPřestože veškeré předměty jsou pro wizardy jen jakýmsi „korytem“ pro jejich obrovskou sílu, některé předměty mají pro wizardy zvláštní význam. Wizardi ovládají koule (orbs), což nejsou ani tak zbraně jako doplňky, které wizardům poskytují lepší představivost a znalost. Jsou to totiž právě znalosti, které wizardům pomáhají při kouzlení. Koule mohou také sloužit jako zásobárny síly. Wizardi dále používají kouzelné hůlky (wands), které jsou velmi často navíc ještě očarované. Jedná se o tenké hůlky, které wizardi používají k zaměřování svých cílů, na které potom namíří své tajemné síly.


Vývoj brnění

Diablo 3 armor progression
První wizardovo brnění je prošívané a v Caldeumské akademii by bylo považováno za nevhodné. Stejně tak je nevhodné jako obrana proti šípům (arrows) nebo drápům (claws). Úsilí a zkušenosti z boje přináší své ovoce, a proto má wizard nyní plátovanou hruď, stehenní brnění, cestovní tuniku a roucho. Skutečně úspěšní wizardi nosí hrdě to, co získali jako odměnu za jejich činy. Hladká pelerína zdobená ve xiansaiském stylu, koruna, klenoty. To vše obalené kovem, který by i voják záviděl.

Nahoru


Hlavní znaky

Tajemství elementů

elementmasteryWizardi si nárokují převahu nad přírodními elementy světa Sanctuary. Praskající oheň, elektrické výboje, ledový vítr a vichřice. To vše mají wizardi k dispozici. Díky všestrannosti a různým druhům elementů se mohou wizardi zaměřit na nejrůznější nepřátele a využít jejich slabých míst.

Plošné útoky

Wizardi dokáží ovládnout bitevní pole díky své síly a moci. Výbuchy a projektily wizardů mohou zasáhnout na velkém území mnoho nepřátel. Paprsky energie ztrestá ty, kteří stojí blízko sebe a padající kamení rozdrtí všechny, kteří zaháleli.

Obranná kouzla

I když nejsou wizardi zrovna fyzicky nadaní jako ostatní hrdinové, v obranné magii excelují. Wizard dokáže pokrývat své tělo diamanty, vytvářet zrcadlové obrazy ke zmatení nepřítele, nebo zpomalit nepřátele.

Nekonečná energie

energyJen zřídkakdy najdete wizarda s nedostatkem energie pro magii. Wizardi si mohou téměř vždycky dovolit kouzlení, i kdyby mělo jít jen o nějaké energeticky nenáročné kouzlo. Jejich zdroj energie (Arcane Power) se totiž obnovuje velmi rychle. Postupem času, až naberou nějaké ty zkušenosti, mohou získávat energii ještě rychleji.

Nahoru


Zdroj: Arcane Power

Na rozdíl od opatnějších a obezřetnějších uživatelů magie jsou wizardi pro Arcane Power doslova hromosvodem. Skrze jejich těla proudí obrovské množství energie, které potom namíří na svůj cíl.

Wizardi nepřetržitě jiskří Arcane Power, která se velmi rychle regeneruje a umožňuje wizardům téměř nekonečné možnosti při kouzlení. Do nebezpečí se mohou wizardi dostat v případě, kdy vyčerpají všechny své zásoby energie při kouzlení více kouzel najednou.

Pokud wizardi nejsou schopni dostatečně dobře ovládat svá těla a selžou při správném načasování, může se stát, že se Arcane Power postaví proti nim. V takovém případě bude muset chvíli počkat (cooldown), aby mohl wizard určité kouzlo znovu použít. U takových kouzel jako jsou meteory padající z nebes, proudy síly, která odstrčí nepřátele, nebo energetické bubliny, které zpomalí plynutí času, stojí za to si na ně počkat.

Nahoru


Skilly

Zpět na herní postavy

Napsat komentář