PopisAktivní skillyPasivní skilly


Blur

 • • Odemyká se na úrovni: 10

Obdržené poškození útoky na blízko je redukováno o 17%.

Power Hungry

 • • Odemyká se na úrovni: 10

Spůsobujete o 30% větší poškození nepřátelům, kteří jsou vzdáleni vice jak 30 yardů.

 

Evocation

 • • Odemyká se na úrovni: 13

Cooldown u všech skillů je snížen o 20%.

Glass Cannon

 • • Odemyká se na úrovni: 16

Veškeré poškození je navýšeno o 15% ale brnění a odolnosti jsou sníženy o 10%.

Prodigy

 • • Odemyká se na úrovni: 20

Signature schopnosti regenerují 5 Arcane Power.

Signature schopnosti jsou:

Magic Missile

Shock Pulse

Spectral Blade

Electrocute

Astral Presence

 • • Odemyká se na úrovni: 24

Maximální množství Arcane Power je navýšeno o 20 a regenerace Arcane Power o 2,5 za sekundu.

Illusionist

 • • Odemyká se na úrovni: 27

Pokud je Wizard zasažen v jednom zásahu za víc jak 15% HP za 1 sekundu, Cooldown u schopností Mirror Image, Slow Time a Teleport je resetován.

Pokud použijete Mirror Image, Slow Time, nebo teleport, získáte 30% rychlost pohybu na 3 sekundy.

Cold Blooded

 • • Odemyká se na úrovni: 30

Cold poškození je navýšeno o 10% pokud je cíl prochlazen nebo zmražen.

Conflagration

 • • Odemyká se na úrovni: 34

Nepřátelé zasažení ohněm se vznítí a a po dobu 3 sekund mají 6% šanci být kriticky zasaženi.

Paralysis

 • • Odemyká se na úrovni: 37

Lightning poškození má 15% šanci, že nepřátelé budou na 1,5 sekundy omráčeni.

Galvanizing Ward

 • • Odemyká se na úrovni: 40

Pokud nedostáváte poškození po dobu 5 sekund, získáte štít, který absorbuje 60% z hodnoty vašich životů jako poškození z příchozích útoků

Temporal Flux

 • • Odemyká se na úrovni: 45

Nepřátele zasažení Arcane poškozením jsou na 2 sekundy zpomaleni o 80%.

Dominance

• Odemyká se na úrovni: 50

Zabitím nepřítele získáte štít, který absorbuje 2% z hodnoty vašich životů jako poškození z příchozích útoků na 3 sekundy. Štít se může stackovat až 10 krát.

Obnovení štítu ho bude navyšovat na maximální možnou hodnotu a prodlouží o 0,5 sekundy.

Arcane Dynamo

 • • Odemyká se na úrovni: 55

Poškození způsobené Signature skilly přidá „Flash of Insight“. Po získání 5 „Flash of Insight“ bude další jiný než Signature skill způsobovat dodatečně 60% poškození.

Signature schopnosti jsou:

Magic Missile

Shock Pulse

Spectral Blade

Electrocute

Unstable Anomaly

 • • Odemyká se na úrovni: 60

Pokud dostanete poškození, které by Vás zabilo, dostanete štít v hodnotě 400% vašeho života na 5 sekund a vykouzlíte šokovou vlnu, která odhodí a omráčí nepřátele na 3 sekundy.

Tento efekt se může aktivovat jednou za 60 sekund.

Unwavering Will

 • • Odemyká se na úrovni: 64

Pokud stojíte 1,5 sekundy nehybně, dostanete následující bonusy:

Armor: +20%

Rezisty: +20%

Damage +10%

 

Audacity

 • • Odemyká se na úrovni: 66

Dáváte dodatečné 30% poškození nepřátelům v oblasti 15 yardů.

 

Elemental Exposure

 • • Odemyká se na úrovni: 68

Pokud zasáhnete nepřítele Arcane, Cold, Fire, nebo Lightning poškozením, nepřítel bude dostávat o 5% větší poškození po dobu 5 sekund ze všech zdrojů.

Každý útok jiným elementem se může stackovat až 4 krát.

Elementární poškození ze zbraně se započítává

 

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.

Zpět na popis Wizarda